bộ ; chuyến ; chúc mừng ; cám ơn ; cùng ; diệu kỳ ; diệu ; giỏi ; xuất xắc lắm ; hay tuyê ; hay ; hiền hậu ; tung hô ; hình hoàn hảo ; hạnh ; hết sẩy ; hết sức tuyệt vời nhất ; hết xảy ; hết ý ; tuyệt diệu ; kể tuyệt vời ; kỳ lạ này ; kỳ lạ ; kỳ cục ; là vi diệu ; lâng lâng ; lă ; lạ kỳ ; lạ đời ; kỳ lạ ; lung linh ; lợi sợ hãi ; món ; một ; bắt đầu tuyệt làm sao ; new đẹp ; tuy vậy ; độc nhất ; nó vận động ; phi thường ; quá hoàn hảo ; râ ́ t ; rõ ràng ; rất hay ; hết sức thú vị ; siêu tuyệt sao ; rất tuyệt vời nhất ; khôn xiết tuyệt ; tốt nhất ; rất ; khôn cùng đã ; rất được ; vô cùng đẹp ; rồi ; sự pha trộn tuyệt đối hoàn hảo ; sự tuyệt vời nhất ; sự tuyệt vời đó ; t phi thươ ; t sơn ́ t ; t ; thâ ̣ t tuyê ̣ t pha ; thâ ̣ t tuyê ̣ t ; thì thật tuyệt đối hoàn hảo ; độc đáo hơn ; độc đáo ; thú ; thần kỳ ; thật tốt ; thật sự hoàn hảo ; thật hoàn hảo và tuyệt vời nhất ; thật hoàn hảo và tuyệt vời nhất đấy ; thật xuất xắc ; thật đẹp ; tuyê ̣ t qua ; tuyê ̣ t qua ́ ; tuyê ̣ t vơ ; tuyê ̣ t ; tuyện vời ; xuất xắc diệu của ; tuyệt diệu ; tuyệt hơn ; ấn tượng ; tốt lắm ; tốt quá ; giỏi thật ; giỏi với ; hoàn hảo này ; tuyệt đối hoàn hảo quá ; hoàn hảo ; tuyệt vời và hoàn hảo nhất đấy ; xuất xắc ; tuyệt đấy rò rỉ ; tốt đấy ; tuyệt đẹp ; tô ́ t ; tả thì tốt lắm ; tốt lắm ; xuất sắc quá ; tốt ; xuất sắc đấy ; tốt đẹp ; uy ; mừng thầm ; vui ; vĩ ; quá ; vậy new tuyệt làm thế nào ; vỗ ; vời nhưng ; vời duy nhất ; vời ; vời ạ ; wow ; xinh tươi ; điều tuyệt đối ; điệu ; được rồi ; đẹp mắt cả ; đẹp quá ; đẹp nhất thật ; đẹp ; ́ t ; ̣ t phi thươ ; ̣ t tuyê ̣ t ; ̣ t ;
báu ; cỗ ; chuyến ; chúc mừng ; cám ơn ; thuộc ; đặc sắc ; diệu ; giỏi ; tốt lắm ; tuyệt tuyê ; xuất xắc ; hiền lành ; tung hô ; hình tuyệt vời và hoàn hảo nhất ; hạnh ; hết sẩy ; hết sức tuyệt vời nhất ; hết xảy ; hết ý ; diệu kì ; kể hoàn hảo nhất ; kỳ lạ này ; kỳ diệu ; kỳ dị ; là vi diệu ; lâng lâng ; lă ; kỳ lạ kỳ ; quái gở ; lạ ; lộng lẫy ; lợi hại ; muồn ; món ; một ; mới tuyệt làm thế nào ; mới đẹp ; ngon ; nhưng mà ; nó hoạt động ; khác thường ; quá hoàn hảo và tuyệt vời nhất ; râ ́ t ; rõ ràng ; rất hay ; vô cùng thú vị ; hết sức tuyệt sao ; rất hoàn hảo ; siêu tuyệt ; rất tốt ; khôn cùng ; hết sức đã ; khôn cùng được ; siêu đẹp ; rồi ; sự pha trộn tuyệt vời nhất ; sự tuyệt vời ; sự tuyệt vời nhất đó ; t ky ̀ diê ̣ ; t phi thươ ; t đánh ́ t ; t ; thì thật tuyệt vời và hoàn hảo nhất ; thú vui hơn ; thú vui ; thú ; ảo diệu ; thiệt sự tuyệt vời ; thật hoàn hảo ; thật hoàn hảo và tuyệt vời nhất đấy ; thật tốt ; thật đẹp ; tuyê ̣ t qua ; tuyê ̣ t qua ́ ; tuyê ̣ t vơ ; tuyê ̣ t ; tuyện vời ; hay diệu của ; tuyệt diệu ; xuất xắc hơn ; tuyệt vời ; giỏi lắm ; xuất xắc quá ; tốt thật ; tốt với ; tuyệt đối hoàn hảo này ; tuyệt đối hoàn hảo quá ; tuyệt vời và hoàn hảo nhất ; tuyệt đối đấy ; giỏi ; xuất xắc đấy thất thoát ; xuất xắc đấy ; tuyệt đẹp nhất ; tô ́ t ; tả thì tuyệt lắm ; tốt lắm ; tốt quá ; giỏi ; tốt đấy ; uy ; vui ; vâ ̣ ; vĩ ; quá ; vậy new tuyệt làm sao ; vỗ ; vời mà ; vời độc nhất ; vời ; vời ạ ; wow ; đáng yêu ; điều tuyệt vời nhất ; điệu ; được rồi ; đẹp nhất cả ; đẹp mắt quá ; đẹp mắt thật ; đẹp mắt ; đời ; ́ t ; ̣ t phi thươ ; ̣ t tuyê ̣ t ; ̣ t ;
wonderful; fantastic; grand; howling; marvellous; marvelous; rattling; terrific; tremendous; wondrous