Comic book superheroine Wonder Woman"s chief adversary is Dr. Barbara Ann Minerva, alias The Cheetah.

Bạn đang xem: Wonderful là gì


Trong bộ truyện tranh nổi tiếng mang tên Wonder Woman thì kẻ thù chính của những siêu hero là tiến sĩ Barbara Ann Minerva, bí danh bé Báo săn.
Perhaps you wonder, ‘Does the fact that Jehovah appears not to lớn have done anything about my trial mean that he is unaware of my situation or that he does not care about me?’
Có lẽ bạn tự hỏi: ‘Phải chăng vấn đề Đức Giê-hô-va dường như không làm cái gi để giải quyết khó khăn của tôi có nghĩa là Ngài không nghe biết tình cảnh của tớ hoặc không suy xét tôi?’
At times, for instance, dedicated Christians may wonder if their conscientious efforts are really worthwhile.
Chẳng hạn, nhiều lúc những tín đồ đã dâng bản thân của Đấng Christ chắc rằng tự hỏi không biết sự cố gắng hết lòng của mình có thiệt sự xứng đáng công không.
Isn’t it wonderful to lớn know that we don’t have khổng lồ be perfect to lớn experience the blessings & gifts of our Heavenly Father?
Là điều tuyệt vời để hiểu rằng họ không cần phải hoàn hảo để sở hữu được các phước lành với ân tứ của phụ vương Thiên Thượng.
Gia đình Maddox lúc này có cho tới 144 người là tín hữu cùng là tấm gương tuyệt vời của câu hỏi “cam kết trọn vẹn.”
Chúng ta bao gồm nhận các món rubi này vào một bí quyết làm tăng thêm mối quan hệ của họ với Đấng Ban mang đến kỳ diệu, linh nghiệm này không?
A gardener may prepare his ground, sow his seed, & carefully tend the plants, but in the kết thúc it is because of the wonderful creative power of God that things grow.
Người làm cho vườn hoàn toàn có thể cuốc đất, gieo hạt kiểu như và chịu khó trông nom các cây bắt đầu mọc, nhưng cuối cùng vì quyền năng sáng tạo kỳ diệu của Đức Chúa Trời bắt buộc mọi vật khủng lên (Sáng-thế cam kết 1:11, 12, 29).
Perhaps you wonder: ‘Is it really possible for a mere human to have a close relationship with Almighty God?
I wanted it lớn be something that was not addressed to them or signed by me, something that caused them khổng lồ wonder what on Earth this thing was.
Tôi mong muốn nó là thứ nào đó họ không xác minh được hoặc ko được tôi kí tên, thứ nào đấy khiến họ phân vân không hiểu đấy là cái gì.
They discovered not only the scenic wonder of this area, with its magnificent mountains và valleys, they found not only the wonderful spirit of the international games at their best, but they found beauty in this city.
Họ không chỉ tò mò ra phong cảnh tuyệt vời của khu vực này, với núi non và thung lũng mỹ lệ, chúng ta không chỉ mày mò ra lòng tin kỳ diệu của cuộc trổ tài thể thao thế giới xuất nhan sắc nhất, mà người ta còn tìm hiểu ra vẻ đáng yêu của thành phố này.
So it"s wonderful to think intellectually about how the life of the world is, especially those who are very smart can play this game in our head.

Xem thêm: Auxiliaries Là Gì Và Các Dạng Động Từ Trong Tiếng Anh Phân Theo Vai Trò Ngữ Pháp


Và thiệt tuyệt vời chúng ta đều suy nghĩ hợp lý về cuộc sống thường ngày trong nhân loại này, và đặc biệt quan trọng những người cực xuất sắc trong chúng ta, ta hoàn toàn có thể sống theo ý mình.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M