withstand /wi "st nd/* đụng từ withstood- kháng lại, kháng cự; chịu đựng đựng=to withstand a siege+ chống lại một cuộc bao vây=to withstand hard wear+ chịu được mò
Dưới đó là những mẫu câu gồm chứa từ "withstand", trong bộ từ điển từ điển Anh - infokazanlak.comệt. Bạn có thể tham khảo các mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần để câu với từ withstand, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ withstand trong cỗ từ điển từ điển Anh - infokazanlak.comệt

1. Will They Withstand the “Fire”?

họ sẽ chịu được nổi “lửa” không?

2. But who can withstand jealousy?

Nhưng bao gồm ai chống chọi nổi với cơn ghen?

3. It can withstand a 400G shock.

Bạn đang xem: Withstand là gì

Nó có thể chịu được một cú sốc 400G.

4. You won"t be able lớn withstand them.

bạn sẽ không thể chịu được chúng.

5. It was designed lớn withstand nuclear warfare.

địa điểm đó được thiết kế với có thể phòng lại tác động của cuộc chiến tranh hạt nhân.

6. It seems you can withstand any poison

xem ra khung người ngươi bách độc bất nhập nhỉ?

7. Those doors are designed to withstand a rocket launcher.

Cửa có phong cách thiết kế để chịu nổi cả súng phóng lựu.

8. A towering sequoia can even withstand a powerful earthquake.

Một cây tảo tùng khổng lồ có thể thậm chí đứng vững trong một trận hễ đất khủng khiếp.

9. No one can withstand old age... In the end.

không ai rất có thể chịu đựng được tuổi già... Khi cuối đời

10. Yet, it is possible to lớn withstand this ever-increasing attack.

tuy nhiên, gia đình hoàn toàn có thể đứng nổi trước sự tấn công ngày càng tăng thêm này.

11. The most recent South Pole Station is designed to lớn withstand extremes.

Trạm phái nam Cực mới nhất được thiết kế với để chịu đựng được đk khắc nghiệt.

12. A turnout"s supposed to lớn withstand temperatures in excess of 500 degrees.

Áo cứu vãn hỏa chịu đựng được nhiệt độ lên đến 500 độ C.

13. Coniferous trees, however, lượt thích fir và pine, can withstand very low temperatures.

mặc dù vậy, những cây lá kim, như cây linh sam và thông, rất có thể chịu được nhiệt độ vô thuộc thấp.

14. It is even possible for a sequoia khổng lồ withstand a powerful earthquake!

Cây tảo tùng có thể đứng vững trong cả trong trận cồn đất lớn!

15. The palace was formidable, with walls strong enough to lớn withstand artillery fire.

hoàng cung có kết cấu phòng thủ vững chắc, tường rất có thể chịu được hỏa lực của pháo binh.

16. Its body toàn thân chassis is heainfokazanlak.comly armored và hardened lớn withstand external attack.

Mặc dòng áo ngay cạnh này sẽ khó khăn bị công phá.

17. Use durable materials, the kind that can withstand fiery tests of your loyalty.

Hãy sử dụng những vật tư bền, loại gồm thể cản trở được lửa thách thức lòng thông thường thủy của bạn.

18. Second Battle of Dalton (14 – 15 August) – Union forces withstand attack until relieved.

Trận Dalton thiết bị nhì - 14 tháng 8–15 mon 8 - Quân miền bắc chống trả cuộc tấn công chờ giải nguy.

19. The aircraft may be modified lớn withstand the flight conditions imposed by training flights.

trang bị bay có thể được sửa đổi để chịu những điều kiện tác động khi cất cánh huấn luyện.

20. This historic and remarkable building must be made lớn withstand the shaking of the earth.

Tòa nhà lịch sử dân tộc và đặc trưng này đề nghị được tu bổ để chịu đựng sự động đất.

21. The Soinfokazanlak.comets built this chamber lớn withstand the launch blast of UR-100 rockets.

bạn Xô infokazanlak.comết xây căn hộ này rất có thể chịu được vụ nổ từ bỏ vài trăm trái tên lửa đấy.

22. A close-knit family is better prepared to withstand the pressures of these last days

Sự khăng khít giúp gia đình đứng vững trước áp lực của không ít ngày rốt cuộc này

23. When the foundations are not deep enough, the surfaces cannot withstand the extremes of weather.”

Khi nhưng mà nền cảm thấy không được sâu, thì mặt ko kể không thể chịu đựng được khí hậu khắc nghiệt.”

24. Now, the problem with V.X. Poison gas is... That it"s designed specifically to withstand napalm.

tương đối độc V.X là loại được thiết kế với đặc biệt... Nhằm chống lại Naplam.

25. Modern rides are also much sturdier, closely considering the amount of grainfokazanlak.comty they need lớn withstand.

những tàu lượn hiện đại cũng cứng cáp hơn, với được giám sát kĩ lưỡng rộng về lực thu hút gánh chịu.

26. The boxes themselves are water & fire-proof & can withstand two tons of pressure.

các chiếc hộp này phòng nước, kháng lửa và chịu đựng được sức nghiền 2 tấn.

27. The belt armor was designed lớn withstand shell hits from the 280 mm German naval guns.

Đai giáp được thiết kế để chịu đựng đựng đạn pháo 280 milimet của thủy quân Đức.

28. Under Catholic Fascist regimes in Italy, Spain, & Portugal, they had to lớn withstand persecution even longer.

Dưới chính sách Công Giáo cỗ vũ Phát-xít sinh hoạt Ý, Tây Ban Nha và người tình Đào Nha, họ đề nghị chịu đựng sự ngược đãi trong thời hạn dài hơn.

29. The ship of our faith must be well built in order to withstand the storms of life

bé tàu đức tin của bọn họ phải được đóng góp kỹ để chịu nổi bão tố vào đời sống

30. THE chain holding a ship’s anchor has khổng lồ withstand immense strain khổng lồ keep the vessel from drifting.

DÂY XÍCH buộc mẫu neo phải chịu mức độ căng lớn khiếp nhằm giữ con tàu không xẩy ra trôi giạt.

31. When you have a strong identity, you are like a firmly rooted tree that can withstand powerful storms

lúc ý thức rõ về bạn dạng thân với sống đúng với tinh thần của mình, bạn y như một cây dính rễ sâu, vững chãi dù gặp mặt giông bão

32. In forcing AlphaGo lớn withstand a very severe, one-sided attack, Lee revealed its hitherto undetected power nguồn ...

Trong vấn đề buộc AlphaGo chịu một cuộc tiến công một chiều siêu nghiêm trọng, Lee đang làm biểu hiện sức mạnh cho tới nay vẫn không biến thành phát hiện của nó...

33. On a dried leaf, it can withstand up khổng lồ 50 °C (120 degree Fahrenheit) for 30 minutes.

bên trên lá khô, nó rất có thể chịu được nhiệt độ 120 °F (50 °C) trong khoảng 30 phút.

34. Base captains: Following Samurai Warriors 2, base captains carry shields, allowing them to lớn withstand several hits before taking damage.

các Base captain như là với Samurai Warriors 2, các Base captain (đội trưởng của một đơn vị chức năng quân đứng canh giữ những điểm biên thuỳ của bản đồ) sẽ cố kỉnh thêm khiên góp họ hoàn toàn có thể tránh được một trong những đòn đánh của phe địch trước lúc bị thương.

35. In addition, the destruction of forests and wetlands is harming the capacity of the eninfokazanlak.comronment khổng lồ withstand hazards.

rộng nữa, nạn phá rừng và đầm lầy đang làm suy yếu tài năng chống chọi của môi trường xung quanh trước các mối nguy hiểm.

36. It is a small bacillus that can withstand weak disinfectants và can surinfokazanlak.comve in a dry state for weeks.

Nó là 1 trong những trực khuẩn nhỏ, có thể chịu được thuốc gần kề khuẩn yếu và rất có thể tồn tại trong tâm lý khô trong tương đối nhiều tuần.

37. Consequently, the appreciation they develop for Jehovah & his word is too superficial & too feeble khổng lồ withstand opposition.

hậu quả là lòng quý trọng của họ so với Đức Giê-hô-va với lời Ngài, quá hời hợt với quá nông cạn, không được để thừa qua sự phòng đối.

38. The V-shaped hull proinfokazanlak.comdes protection from landmines và can withstand 12 kg of TNT under any wheel.

Xe có công dụng chống mìn và có thể chịu được 12 kilogam TNT mặt dưới ngẫu nhiên bánh xe nào.

39. The foundation and walls of the Tabernacle were modified to lớn improve structural strength in order to lớn better withstand earthquakes.

mặt sàn nhà và những bức tường của Đại Thính Đường được biến đổi để đổi mới sức bền của công trình thiết kế ngõ hầu chịu đựng đựng được đông đảo cuộc hễ đất.

40. Finally, the island’s rocky surface would make construction difficult, & the hall would have khổng lồ be built lớn withstand tropical hurricanes.

Sau hết, infokazanlak.comệc kiến thiết sẽ khó khăn vì mặt đất trên đảo có tương đối nhiều đá, với phòng họp yêu cầu xây làm sao để chịu được những cơn sốt vùng nhiệt độ đới.

41. This added stability allows these trees to lớn withstand the impacts of severe storms, thus reducing the occurrence of fallen trees.

Độ ổn định định bổ sung này cho phép cây chịu đựng được những tác động của các cơn sốt khắc nghiệt, vì thế làm giảm sự gãy đổ cây.

42. New skins, on the other hand, were more supple & could withstand the pressure caused by continued fermentation of new wine.

Trái lại, bầu da mới thì mềm rộng và chịu đựng được áp suất do quy trình lên men của rượu sinh sản ra.

43. Now Gideon being astricken with many years, therefore he was not able to lớn withstand his blows, therefore he was bslain by the sword.

lúc này vì ghê Đê Ôn vẫn luống tuổi yêu cầu không thể kháng cự lại được gần như đường gươm của hắn, cho nên ông đã bị agiết chết vì chưng lưỡi gươm của hắn.

44. Compared khổng lồ preinfokazanlak.comous (failed) Venera probes, the capsule contained an improved heat shield which could withstand temperatures up to 11,000 °C (19,800 °F).

So với những thiết bị thăm dò Venera (thất bại) trước đó, máy hạ cánh đựng một lá chắn sức nóng được nâng cấp có thể chịu đựng được nhiệt độ lên đến 11.000 °C (19.800 °F).

45. A version that can withstand windstorms could begin to lớn replace conventional commercial fluorescent lighting systems with improved implementations in 2008 and beyond.

Một phiên bạn dạng có thể chịu đựng được gió bão có thể bắt đầu để cụ thế khối hệ thống chiếu sáng thương mại huỳnh quang thông thường với infokazanlak.comệc triển khai cải thiện trong năm 2008 và xa hơn nữa.

46. The wagon door systems are designed to lớn withstand fire inside the wagon for 30 minutes, longer than the transit time of 27 minutes.

Các hệ thống cửa toa được thiết kế với để kháng hoả hoạn bên trong toa tàu vào 30 phút, dài thêm hơn thời gian vượt qua hầm là 27 phút.

47. In its long history, one of the enduring strengths of the Church has been its capacity khổng lồ withstand persecution, insult & ridicule.

trong suốt chiều lâu năm lịch sử, trong những sức mạnh chắc chắn của nhà thờ đã có công dụng chống lại sự bức hại, sự lăng mạ và sự nhạo báng.

48. During one discussion, she blamed God for not helping her to withstand the temptation that her continued association with the man brought upon her.

vào lúc đàm đạo bà ta trách Đức Chúa Trời trên sao không giúp bà chống cự lại sự cám dỗ mà lại infokazanlak.comệc liên tiếp giao du với người đàn ông tê đã đem đến cho bà.

49. In a similar way, the ground must be carefully prepared for our foundation of faith to withstand the storms that will come into every life.

vào một bí quyết tương tự, mặt đất rất cần phải được sẵn sàng kỹ tương tự như nền tảng đức tin của chúng ta, để chịu đựng đựng được đều cơn giông bão mà sẽ đến với mỗi cuộc sống.

50. (Matthew 2:13-18) But when Jesus was an adult, he was able to lớn withstand the brunt of Satan’s attacks with full comprehension of the issues.

Xem thêm: ' Patience Là Gì ? Patience Tiếng Pháp Là Gì

(Ma-thi-ơ 2:13-18) nhưng lại khi trưởng thành, Chúa Giê-su đã hoàn toàn có thể đương đầu cùng với mũi dùi tiến công của Sa-tan, đồng thời gọi trọn vẹn những vấn đề liên quan.