Dưới đấy là những mẫu mã câu tất cả chứa từ "whatsoever", trong bộ từ điển trường đoản cú điển Anh - infokazanlak.comệt. Chúng ta có thể tham khảo mọi mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với trường đoản cú whatsoever, hoặc tham khảo ngữ cảnh thực hiện từ whatsoever trong bộ từ điển tự điển Anh - infokazanlak.comệt

1. No provocation whatsoever.

Bạn đang xem: Whatsoever là gì

không khiêu khích một chút nào.

2. No cheating whatsoever.

không có bất kỳ gian lận nào

3. None whatsoever, but I did nothing wrong.

không có gì, tuy nhiên tôi không làm gì sai.

4. In this sometimes precarious journey through mortality, may we also follow that adinfokazanlak.comce from the Apostle Paul which will help khổng lồ keep us safe & on course: “Whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report; if there be any infokazanlak.comrtue, & if there be any praise, think on these things.” 5

trong cuộc hành trình đôi lúc thật cập kênh này chiếu thẳng qua cuộc sống nai lưng thế, cầu mong chúng ta cũng tuân thủ theo đúng lời răn dạy từ Sứ Đồ đồn đại Lô mà sẽ giúp đỡ chúng ta an toàn và đi đúng đường: “Phàm điều đưa ra chân thật, điều bỏ ra đáng tôn, điều đưa ra công bình, điều đưa ra thanh sạch, điều chi dễ thương chuộng, điều chi gồm tiếng tốt, điều chi nhân ái đức xứng đáng khen, thì bằng hữu phải nghĩ về đến”5

5. She has no recollection of her fall whatsoever?

Cô ấy không còn nhớ gì về cú té hay gì hết sao?

6. There are no GMOs -- genetically modified organisms -- whatsoever.

không thể có chuyện chuyển đổi gene, hay bất kì sinh vật chuyển đổi di truyền nào.

7. One week later, I had no sawdust piles whatsoever.

một tuần lễ sau, tôi không hề thấy bất kỳ đống mùn cưa như thế nào cả.

8. Pressors & vasodilators have not improved her condition whatsoever.

gen ép cùng thuốc làm giãn mạch không cải thiện được tình trạng này.

9. Our story has nothing whatsoever to do with Indians.

mặc dù sao, câu chuyện của chúng ta không dính dáng vẻ gì tới fan Da đỏ.

10. It can be put down on any substrate whatsoever.

có thể được để lên bất kì hóa học nền nào.

11. For when Joseph Smith translated, he had no notes whatsoever.

vì khi Joseph Smith phiên dịch, ông không còn có một tài liệu ghi chú nào cả.

12. As an intern, she didn"t have any direct involvement whatsoever.

Là người thực tập, cô ấy không tồn tại tham gia trực tiếp nào. Mặc dù sao chăng nữa.

13. 93 and in whatsoever infokazanlak.comllage or đô thị ye enter, bởi likewise.

93 Và bất kể làng mạc hay thành phố nào các ngươi đến, cũng hãy có tác dụng như vậy.

14. Gold, silver, và other valuable things will proinfokazanlak.comde no security whatsoever.

trong ngày ấy, gần như thứ mà trần gian của Sa-tan tin cậy sẽ sụp đổ.

15. Whatsoever, French president Nicolas Sarkozy worked on pulling Syria out of isolation.

Năm 2007, tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã bắc buộc Syria không can thiệp vào cuộc khủng hoảng chính trị Liban.

16. & I can assure you there are absolutely no effects on this microphone whatsoever.

cùng xin bảo đảm là không tồn tại hiệu ứng gì ráo từ dòng micro này.

17. & we run clinics in these very remote regions where there"s no medical care whatsoever.

công ty chúng tôi mở những bệnh infokazanlak.comện thực hành ở những khu vực rất hẻo lánh nơi không hề có ngẫu nhiên một phương tiện âu yếm y tế nào.

18. It gives me absolutely no pleasure whatsoever lớn see our young schoolgirls throwing their lives away.

Tôi ko vui vẻ 1 chút nào khi cần thấy chị em sinh của bản thân sống buông thả.

19. Robert, mentioned at the outset, speaks for many when he says: “I have no regrets whatsoever.

Anh Robert, bạn được nhắc ở đầu bài, bao gồm cùng cảm xúc như nhiều người khác khi nói: “Tôi không tiếc nuối về bất kể điều gì.

20. There doesn"t need lớn be any live performing musicians whatsoever, and the sound systems are good.

Chẳng đề xuất có ngẫu nhiên một nhạc công làm sao cả, và khối hệ thống âm thanh thì đầy đủ tốt.

21. “Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap.

“Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu đựng khinh dể đâu; vì ai gieo như là chi, lại gặt như thể ấy.

22. “Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap” (Galatians 6:7).

“Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu đựng khinh dễ dàng đâu; do ai gieo như là chi, lại gặt như là ấy” (Ga La Ti 6:7).

23. (Psalm 7:11; 33:5) The judge had no interest whatsoever in the widow as a person, but Jehovah is interested in each indiinfokazanlak.comdual.

(Thi-thiên 7:11; 33:5) Vị quan lại án ko đoái hoài gì đến tín đồ góa phụ, còn Đức Giê-hô-va suy nghĩ từng nhỏ người.

24. Petitions of condemnation were worded to cover all mineral, water, timber & other rights, so private indiinfokazanlak.comduals would have no reason whatsoever to enter the area.

những kiến nghị tịch kí được cho là bao hàm tất cả những khoáng sản, nước, gỗ và những quyền khác, vày vậy các cá thể sẽ không tồn tại lý do gì để vào khu vực vực.

25. It especially involves hainfokazanlak.comng no doubt whatsoever that God exists, that he is interested in us, và that he will bless those who vì chưng his will.

Đặc biệt điều đó bao hàm infokazanlak.comệc tin chắc, không hề nghi ngờ sự tồn tại của Đức Chúa Trời, rằng Ngài lưu ý đến chúng ta, và Ngài đang ban ân phước cho đều ai làm theo ý ý muốn Ngài.

26. His conclusions echoed a wise writer of the Bible, the apostle Paul, who said: “I have learned, in whatsoever state I am, therewith to lớn be content.”

Lời tóm lại của ông giống như cảm suy nghĩ của một tín đồ khôn ngoan đang infokazanlak.comết Kinh-thánh là sứ thiết bị Phao-lô, ông nói: “Tôi đã tập hễ gặp gỡ cảnh-ngộ nào, cũng hài lòng ở vậy” (Phi-líp 4:11).

27. Her family had no experience whatsoever with the world of dance, but nevertheless accepted khổng lồ withdraw the registration file & to let her go into this path.

mái ấm gia đình cô không có kinh nghiệm gì với nhân loại khiêu vũ, tuy nhiên vẫn gật đầu làm hồ nước sơ đk và để cô đi vào con con đường này.

28. We encourage all of us to lớn practice the Sainfokazanlak.comor’s Golden Rule: “Whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them” (Matthew 7:12).

công ty chúng tôi khuyến khích tất cả chúng ta nên thực hành Luật Khuôn kim cương Thước Ngọc của Đấng cứu vãn Rỗi: “Hễ điều đưa ra mà các ngươi mong mỏi người ta khiến cho mình, thì cũng hãy làm điều này cho họ” (Ma Thi Ơ 7:12).

29. There was no record company liên hệ whatsoever, except when their label manager would show up now & again with a couple of bottles of wine và a couple of joints".

ko tiếp xúc với doanh nghiệp thu âm nào, thỉnh phảng phất người làm chủ xuất hiện với một vài ly rượu và thuốc lá."

30. A few weeks ago we took littleBits khổng lồ RlSD và gave them to some designers with no experience in engineering whatsoever -- just cardboard, wood and paper -- and told them " Make something. "

Một vài tuần trước công ty chúng tôi đưa littleBits tới RISD ( trường kiến tạo Rhode Island ) và chuyển chúng cho 1 vài bên thiết kế không tồn tại kinh nghiệm gì cùng với kĩ thuật chưa đến bìa, gỗ và giấy -- với bảo với họ rằng " Hãy làm những gì đó. "

31. As near as we can tell, it had nothing whatsoever to vị with that solar eclipse, but by then my grandmother had already gone lớn her grave thinking it was her fault.

Tôi khá chắn chắn rằng, nhật thực toàn phần trọn vẹn không liên quan ở đây, mà lại lúc đó, bà nội tôi đang mất nhưng mà cứ mãi dằn lặt vặt lòng bà.

32. The single most important principle that should govern every home is to practice the Golden Rule—the Lord’s admonition that “all things whatsoever ye would that men should do to you, vì chưng ye even so lớn them” (Matthew 7:12).

hình thức giản dị quan trọng nhất cần được chi phối từng mái ấm gia đình là thực hành Luật Khuôn tiến thưởng Thước Ngọc—lời dạy dỗ của Chúa rằng “Ấy vậy, hễ điều chi mà các ngươi ước ao người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều này cho họ” (Ma Thi Ơ 7:12).

33. But before you go out & order French fries , the preferred way of eating this most consumed of all vegetables in the US , consider this : the research was done with purple potatoes cooked in the microwave oven , with no oil or fat whatsoever .

nhưng mà trước khi chúng ta ra kế bên và hotline món khoai tây chiên giòn , phương pháp được hâm mộ nhiều nhất lúc tiêu thụ món này sống Hoa Kỳ , hãy suy xét điều này : phân tích đã được thực hiện với khoai tây tím nấu chín trong lò infokazanlak.com sóng , không áp dụng chút dầu mỡ làm sao .

34. 14 For behold, they would break out in great numbers, và would fight with stones, and with clubs, or whatsoever thing they could get into their hands, insomuch that we did slay upwards of two thousand of them after they had surrendered themselves prisoners of war.

14 do này chúng nổi loàn từng đám đông, và sử dụng đá và gậy gộc, hay bất kể vật gì chúng rất có thể xử dụng được, để đánh lại, mang lại đỗi shop chúng tôi phải giết bị tiêu diệt trên hai ngàn người trong bầy chúng kể từ thời điểm chúng đầu hàng làm tù binh.

35. 11 & it came to pass that we did gather together whatsoever things we should carry into the wilderness, và all the remainder of our proinfokazanlak.comsions which the Lord had given unto us; và we did take aseed of every kind that we might carry into the wilderness.

11 cùng chuyện rằng, công ty chúng tôi thu góp tất cả những thiết bị gì chúng tôi cần phải đưa đi vào vùng hoang dã, cùng toàn bộ những lương thực còn lại mà Chúa vẫn ban cho chúng tôi; shop chúng tôi còn đem theo phần đông hạt giống như đủ các loại mà chúng tôi có thể mang theo được vào vùng hoang dã.

36. (Laughter) & I"m not a doctor, but I reassured her that it was very, very unlikely that this would happen, but if she felt more comfortable, she could be không tính phí to use latex gloves when she was on the computer, và there would be no harm whatsoever in that.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Học Kì 1 Môn Sinh Lớp 11 Môn Sinh Năm 2021, 10 Đề Thi Học Kỳ 1 Môn Sinh 11 Có Đáp Án Chi Tiết

(Tiếng cười) cùng tôi ko phải là 1 bác sĩ, nhưng mà tôi sẽ trấn an cô ấy rằng đó là vấn đề rất, rất khó xảy ra, tuy nhiên nếu cô ấy ý muốn cảm thấy thoải mái hơn, cô ấy có thể tự do thực hiện găng tay cao su khi cô ấy dùng máy tính, và điều này sẽ ko gây bất cứ tác hại nào.