Vòng chuyển phiên tiếng anh là gì? Bấm vào bài viết bên dưới để đọc thêm về phần nhiều từ ngữ giờ đồng hồ anh nhé!

vòng luân chuyển tiếng anh là gì? các từ vựng giờ đồng hồ anh tiếp sau đây sẽ rất có thể giúp các bạn biết thêm được phần lớn từ vựng cần thiết trong cuộc sống. Hãy đọc bài viết này để đọc thêm các tự vựng nhé!


Vòng chuyển phiên tiếng anh là gì?

Để giải đáp thắc mắc cho các bạn đọc giả vòng luân chuyển tiếng anh là: ROUNDABOUT

*

Các từ bỏ vựng liên quan 

No parking / noʊ ˈpɑːrkɪŋ /:……………………………. Cấm độ xe.

Bạn đang xem: Vòng xoay tiếng anh là gì

Danger area / ˈdeɪndʒər ˈeriə /: ………………………Khu vực nguy hiểmCaution / ˈkɔːʃn /: ……………………………..Chú ý, cẩn thậnWarning / ˈwɔːrnɪŋ /: ………………………………..Cảnh báo.No hitch hiking / noʊ hɪtʃ ˈhaɪkɪŋ /: ………..Cấm bắt xe. ( Cấm xin đi nhờ xe)Exit / ˈeksɪt /: …………………………………..Lối bay hiểm.Passing prohibited / ˈpæsɪŋ prəˈhɪbɪt /: ………………….Cấm vượt.Falling rocks / fɔːl ɪŋ rɑːks /: ……………………………Đá rơi.Slippery road / ˈslɪpəri roʊd /: ………………………..Đường trơn.

Xem thêm: Phân Biệt Yours Sincerely Là Gì, Cách Dùng Your Sincerely Để Gửi Thư

Roadway narrows / ˈroʊdweɪ ˈnæroʊz /: ………………….Đường hẹp.Avenue / ˈævənuː /: …………………đại lộBus shelter / bʌs ˈʃeltər /: …………………mái che chờ xe buýtTelephone box / ˈtelɪfoʊn bɑːks /= telephone booth / ˈtelɪfoʊn buːθ /: …………………quầy điện thoạiHigh street / haɪ striːt /: …………………phố lớnLamp post / læmp poʊst /: …………………cột đèn đườngParking meter / ˈpɑːrkɪŋ ˈmiːtər /: …………………đồng hồ tính tiền đỗ xePavement / ˈpeɪvmənt /= sidewalk / ˈsaɪdwɔːk /: …………………vỉa hèPedestrian crossing /pəˈdestriən ˈkrɔːsɪŋ /: …………………vạch sang đườngpedestrian subway / pəˈdestriən ˈsʌbweɪ /: …………………đường hầm đi bộSide street / saɪd striːt /: …………………phố nhỏSignpost / ˈsaɪnpoʊst /: …………………cột biển khơi báoTaxi rank / ˈtæksi ræŋk /: …………………bãi đỗ taxi