Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Urge là gì

*
*
*

urge
*

urge / :d / danh từ sự thúc đẩy, sự thôi thúc ngoại động từ thúc, thúc giục, giục gito urge the horse onward: thúc ngựa tiến lênto urge someone to vì chưng something: thúc giục ai làm điều gì vậy nài, cố gắng thuyết phụcthe shopkeeper urged me khổng lồ buy a hat: quán ăn nài tôi mua một chiếc mũ nêu ra, đề xuất, by tỏ công ty trưng; dẫn chứng, viện chứng; thừa nhận mạnhto urge the need for economy: nêu ra vấn đề quan trọng phi tiết kiệm; nhấn mạnh sự quan trọng phi ngày tiết kiệm
Lĩnh vực: xây dựnggiục

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): urgency, urge, urging, urgent, urgently


*

*

*

urge

Từ điển Collocation

urge noun

ADJ. great, irresistible, overwhelming, powerful, strong, terrible, uncontrollable, violent, wild | sudden I felt a sudden urge to lớn smash the teapot against the wall. | instinctive, natural an instinctive urge khổng lồ tap your feet to lớn the beat of the music | primal, primeval, primitive the primal urge khổng lồ reproduce | biological, creative, sexual

VERB + URGE feel, get, have | control, fight (back), resist, suppress She resisted the urge khổng lồ kiss him. I suppressed a strong urge to lớn yawn. | overcome He overcame his urge lớn run from the room. | satisfy

PREP. ~ for Leaving him off the guest list satisfied her urge for revenge.

Từ điển WordNet
Xem thêm: Phòng Giáo Dục Đào Tạo Tiếng Anh Là Gì, Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Tiếng Anh Là Gì

English Synonym and Antonym Dictionary

urges|urged|urgingsyn.: advise agitate coax drive force goad incite plead press pressure prod prompt provoke push spur