Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Upset là gì

*
*
*

upset
*

upset / p"set/ ngoại rượu cồn từ upset làm đổ, đánh đổ, lật đổ; tiến công ngto upset a bottle: tiến công đổ dòng chaito upset a car: tiến công đổ xeto upset someone: đánh ng ai (hàng hi) làm lật úp (thuyền...) làm cho rối tung, làm xáo lộn, làm cho lộn bậy, có tác dụng đo lộnto upset a room: có tác dụng lộn bậy c căn phòngto upset a plan: làm cho đo lộn kế hoạch làm khó chịu; làm náo loạn (bộ máy tiêu hoá...) làm bối rối, có tác dụng lo ngạithe least thing upsets him: một tí vật gì cũng tạo cho anh ấy run sợ bối rối (kỹ thuật) chồn danh từ sự đổ, sự lật đổ, sự lật úp; sự tấn công ng triệu chứng lộn xộn, chứng trạng rối loạn sự bối rối, sự lúng túng sự c i lộn, sự bất hoà trạng thái mửa nao khó chịu (thể dục,thể thao) kết qu bất ngờ (kỹ thuật) sự chồn
dát phẳng (không tạo nên hình)lậtlật đổrối loạnsự chồnupset head: sự chồn đầu (đinh)sự nghiền thẳngsự lật úpsự rối loạnsự tánLĩnh vực: xây dựngđảo lộnLĩnh vực: giao thông và vận tảilật úp (thuyền)Lĩnh vực: cơ khí & công trìnhsự đẩy lênxe đổLĩnh vực: hóa học và vật liệusự rèn chồn (cần ống khoan)external upsetsự rèn chồn mặt ngoàiexternal upset drill pipecần khoan vỏ quanh đó rèn chồninternal upset drill pipeống khoan rèn chồn trongnon upset tubingống khai quật không rèn chồnthermal upsetsự rèn chồn nhiệtupset butt weldinghàn chồn giáp mốiupset butt weldinghàn mối xay trướcupset clamptấm kẹp congupset kết thúc jointsự nối bằng đầu rèn chồnupset metalkim một số loại chồnupset pipeống rèn chồnupset pointđiểm chồnupset standardstiêu chuẩn chỉnh chồn đầu (đầu bulông đinh tán)upset up weldinghàn gần kề mối "lật úp"upset weldinghan rùn đầuupset weldinghàn rùn đầuupset weldingmối hàn bởi điện trởupset weldingsự hàn chồnupset weldingsự hàn xay chồn <ʌp"set> o phần chồn o chồn - Phần vách dày hơn của nhì đầu ống. - Tăng đường kính mũi khoan bằng bí quyết làm bẹt phần cuối. o sự rèn chồn (cầu ống khoan) § external upset : sự rèn chồn phía bên ngoài § thermal upset : sự rèn chồn nhiệt

Động tự bất luật lệ (Base form/Past Simple/Past Participle): upset / upset / upset

Động từ bỏ bất luật lệ (Base form/Past Simple/Past Participle): upset / upset / upset

Động từ bỏ bất phép tắc (Base form/Past Simple/Past Participle): upset / upset / upset

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): upset, upset, upsetting

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): upset, upset, upsetting


*

*

*

upset

Từ điển Collocation

upset adj.

VERBS appear, be, feel, look, seem, sound | become, get Don"t get so upset about it! | remain | leave sb, make sb The incident had left him visibly angry và upset.

ADV. badly, bitterly, deeply, desperately, dreadfully, extremely, genuinely, greatly, particularly, profoundly, really, seriously, terribly, very She"s obviously deeply upset by his behaviour. | thoroughly | a bit, a little, pretty, quite, rather | clearly, obviously, visibly

PREP. about upset about her divorce | at He was upset at missing all the excitement. | by upset by the death of their pet | with I think she may be a bit upset with you.

Từ điển WordNet


n.

v.

disturb the balance or stability of

The hostile talks upset the peaceful relations between the two countries

defeat suddenly and unexpectedly

The foreign team upset the local team

adj.

mildly physically distressed

an upset stomach
Xem thêm: Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam Thời Phong Kiến, Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam

English Synonym & Antonym Dictionary

upsets|upsettingsyn.: agitate bother capsize confuse defeat disturb fluster overthrow overturn overwhelm perturb revolution ruffle shake tip over trouble unnerve unsettle