Dưới đây là những chủng loại câu bao gồm chứa từ bỏ "unscrupulous", trong cỗ từ điển từ điển Anh - infokazanlak.comệt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với tự unscrupulous, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh áp dụng từ unscrupulous trong bộ từ điển từ điển Anh - infokazanlak.comệt

1. Who is so unscrupulous?

ko sợ chút nào à?

2. The father is a infokazanlak.comolent man, a homophobe, unscrupulous and very powerful.

Bạn đang xem: Unscrupulous là gì

Người phụ vương là người bọn ông bạo lực, chán ghét sự đồng tính, quyết đoán với quyền lực

3. Nhỏ men, swindlers, unscrupulous salespeople, & others may flash million-dollar smiles.

đa số kẻ lường gạt, những người bán sản phẩm vô lương vai trung phong và những người dân khác rất có thể nở một niềm vui đáng giá ngàn vàng.

4. In fact, many items are even “stolen to lớn order for an unscrupulous private collector.”

thiệt vậy, những món hàng thậm chí còn “bị đánh tráo theo sự mua hàng của một tư nhân vô lương tâm”.

5. Unscrupulous businesses or business people often change names & locations lớn hide complaint histories.

những doanh nghiệp vô đạo đức nghề nghiệp hoặc người kinh doanh thường thay đổi tên và địa điểm để ẩn lịch sử vẻ vang khiếu nại.

6. Some of the unscrupulous dealers were running away with peoples" bitcoin before they"d mailed the drugs out.

một số trong những người bán không có đạo đức đã vứt trốn với tiền ảo của không ít người khác nhưng mà không gửi hàng.

7. Often thieves và other unscrupulous indiinfokazanlak.comduals will prey on people who are away from their trang chủ eninfokazanlak.comronment.

hay thì mấy kẻ trộm và kẻ vô liêm sỉ đang rình rập những người ở xa đến.

8. Some unscrupulous storekeepers took advantage of the general unfamiliarity with the new system to lớn shortchange their customers.

một vài chủ hiệu bất lương lợi dụng quần chúng không quen hệ thống giám sát và đo lường mới để cân thiếu đến khách hàng.

9. & instead that money went lớn underwrite the wars in Yugoslainfokazanlak.coma and line the pockets of unscrupulous indiinfokazanlak.comduals.

Và thế vào đó, số chi phí được dành để tài trợ cho những cuộc chiến ở Yugoslainfokazanlak.coma, nhét căng ví đầy đủ kẻ vô liêm sỉ

10. Practices of the unscrupulous money changers stand indicted in the court of public opinion , rejected by the hearts & minds of men .

Thói thao túng tiền tệ một bí quyết vô liêm sỉ đã trở nên tòa án công luận lên án , đã bị lương tri cùng trí tuệ của loài người chối vứt .

11. Practices of the unscrupulous money changers stand indicted in the court of public opinion , rejected by the hearts & minds of men

Thói thao túng thiếu tiền tệ một giải pháp vô liêm sỉ đã bị tòa án công luận lên án , đã bị lương tri cùng trí tuệ của loài tín đồ chối bỏ .

12. An unscrupulous man, often mocked for his hairless appearance; he runs Mandwa as a concentration camp and exploits the infokazanlak.comllagers in order to giảm giá khuyến mãi in cheap cocaine.

Một tín đồ vô đạo đức, thường chế giễu hình thức bề ngoài không nai lưng trụi của mình; ông quản lý và điều hành Mandwa vào một trại tập trung và khai quật dân làng để đối phó cùng với Cocain giá chỉ rẻ.

13. It was speculated that 99% of "bear grease" in 1850s England actually contained pig fat, & that unscrupulous manufacturers would keep a bear skin which they would occasionally attach khổng lồ a dead pig carcass.

Xem thêm: Trắc Nghiệm Lý Thuyết Hóa 12 Có Đáp Án ), 400 Câu Trắc Nghiệm Hóa Học 12 (Có Đáp Án)

fan ta đã suy đoán rằng 99% "mỡ gấu" vào trong thời gian 1850 sống Anh thực sự có chứa ngấn mỡ lợn và các nhà chế tạo vô đạo đức sẽ giữ lại được một cỗ da gấu mà thỉnh thoảng họ sẽ gắn vào xác lợn chết.