Dưới đấy là những mẫu câu có chứa tự "transfusion", trong bộ từ điển trường đoản cú điển y khoa Anh - infokazanlak.comệt. Bạn cũng có thể tham khảo phần đa mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần để câu với từ transfusion, hoặc xem thêm ngữ cảnh thực hiện từ transfusion trong cỗ từ điển tự điển y tế Anh - infokazanlak.comệt

1. Soon thereafter, the first blood transfusion was attempted.

Bạn đang xem: Transfusion là gì

Ban đầu, các hạch bạch huyết sát đó bị tiến công sớm.

2. Roen PR, Velcek F: Extensive urologic surgery without blood transfusion.

Roen PR, Velcek F: Đại mổ xoang khoa huyết niệu không sử dụng máu.

3. Does the anesthetist have experience in surgery without blood transfusion?

bác bỏ sĩ gây nghiện có kinh nghiệm tay nghề với phẫu thuật không cần sử dụng máu không?

4. There he received a blood transfusion, and his situation stabilized.

Tại đó ông được truyền ngày tiết và bệnh trạng của ông ổn định.

5. (6) What are the four principles of transfusion-alternative strategies?

(6) trong các phương pháp điều trị ko truyền máu, tất cả bốn phương pháp nào?

6. This document may protect you from receiinfokazanlak.comng a blood transfusion.

giấy tờ này có thể bảo đảm bạn tránh bị tiếp máu.

7. Accordingly, blood transfusion was classified by the American Joint Commission on Accreditation of Hospitals as ‘high volume, high risk and error prone.’”—“Transfusion,” July-August 1989.

bởi vậy, hội đồng American Joint Commission on Accreditation of Hospitals vẫn xếp truyền ngày tiết vào loại bao gồm ‘dung lượng cao, rủi ro khủng hoảng cao và dễ khiến sai lầm’ ”.—“Transfusion”, tháng 7- tháng 8 năm 1989.

8. In an article on the risks of blood transfusion, the Clinical Excellence Commission, New South Wales (Australia) Health, states: “A blood transfusion is a liinfokazanlak.comng tissue transplant.

trong một bài xích nói về nguy hại của infokazanlak.comệc truyền máu, Ủy ban chữa trị và y tế bang New South Wales (Úc) mang lại biết: “Truyền ngày tiết là infokazanlak.comệc cấy ghép mô sống.

9. The mortality from blood transfusion equals that from ether anesthesia or appendectomy.

Số bạn tử vong vị truyền máu ngay số tử vong vày sự khiến mê bởi ether hoặc phẫu thuật thừa.

10. Vercillo AP, Duprey SV: Jehovah’s Witnesses và the transfusion of blood products.

Vercillo AP, Duprey SV: Nhân chứng Giê-hô-va và infokazanlak.comệc truyền các chế phẩm máu.

11. They contend that blood transfusion should be employed only in emergency situations.

họ biện luận rằng chỉ nên truyền máu trong những tình nỗ lực khẩn cấp.

12. The indications for transfusion in the nursery setting are not well defined.

rất nhiều chỉ định truyền ngày tiết trong cam kết nhi infokazanlak.comện không được xác minh rõ ràng.

13. There"s one way to lớn treat jaundice, & that"s what"s called an exchange transfusion.

Chỉ gồm một cách để chữa căn bệnh vàng da, cách đây được hotline là thực hiện trao thay đổi máu (exchange transfusion).

14. Before the discovery of blood typing and blood matching, Dr. Dieffenbach researched blood transfusion, about which he published Die Transfusion des Blutes und die Infusion der Arzneien in die Blutgefässe (1828).

trước khi sự xét nghiệm phá của nhóm máu và phối kết hợp máu, tiến sĩ Dieffenbach nghiên cứu và phân tích truyền máu, ông xuất phiên bản Die Transfusion des Blutes und die Infusion der Arzneien in die Blutgefässe (1828).

15. Approximately 1 in 6,000 red cell transfusions results in a hemolytic transfusion reaction.

khoảng chừng 1 trên 6.000 ca truyền hồng cầu, bệnh nhân bị phản ứng máu tan.

16. • “What will happen lớn you if a transfusion is forced by court order?

• “Chuyện gì sẽ xẩy ra cho ông / bà nếu tandtc ra lệnh cưỡng chế tiếp máu?

17. She considered a transfusion an invasion of her body toàn thân and compared it to lớn rape.

Cô xem sự tiếp máu như một sự xâm phạm mang đến thân thể cô cùng cô ví như một sự chống hiếp.

18. What would happen, they wondered, if a Witness wavered & accepted a blood transfusion?

người ta muốn biết điều gì sẽ xảy ra nếu một Nhân-chứng rủn chí với nhận tiếp máu?

19. Suppose doctors say that he must have a blood transfusion or he will die.

giả sử bác sĩ nói rằng tín đồ ấy nên tiếp máu, nếu như không thì sẽ chết.

20. He was still alive as doctors massaged his heart & gave him a blood transfusion.

Ông vẫn còn đó sống khi những bác sĩ xoa bóp tim và truyền máu mang đến ông.

21. “Because of consistent success in Jehovah’s Witnesses and the fact that blood transfusion carries a risk of serious complications, we are currently performing most of our pediatric cardiac operations without transfusion.”—“Circulation,” September 1984.

nhờ vào thành công liên tục với Nhân chứng Giê-hô-va và sự kiện truyền ngày tiết mang nguy hại biến chứng nghiêm trọng, hiện nay chúng tôi thực hiện phần nhiều các cuộc phẫu thuật tim mang lại nhi đồng cơ mà không cần sử dụng máu”.—“Circulation”, tháng 9-1984.

22. Sister Rodriguez told the emergency-room personnel: “No matter what, I cannot take a blood transfusion.”

Chị Rodriguez tức thì nói với nhân infokazanlak.comên cấp dưới phòng cấp cho cứu: “Dù tất cả điều gì xảy ra cũng mặc, tôi không thể nhận tiếp máu”.

23. He said: “Just make sure of one thing—that she does not get a blood transfusion!”

Ông ấy nói: “Xin chưng sĩ hứa hẹn một điều—là chớ truyền ngày tiết cho vk tôi!”

24. He may believe that potential benefits of a transfusion outweigh the health risks posed by the blood itself.

fan y sĩ có thể tin rằng tiếp máu hữu dụng nhiều rộng là bất lợi cho sức khỏe.

25. As you can understand, this sincere Christian woman was devastated when she learned of the unauthorized transfusion.

Như bạn cũng có thể hiểu, nữ giới tín vật dụng Đấng Christ thật tình này đã sững sờ khi hay tin về cuộc tiếp máu trái phép.

26. * if your child has recently received gamma globulin or a blood transfusion , check with your doctor about immunization

* nếu đứa bạn mới được tiêm gamma globulin hoặc mới được truyền huyết thì bạn nên tìm hiểu thêm ý loài kiến của bác bỏ sĩ về bài toán chủng dự phòng cho nhỏ xíu nhé .

27. * if your child has recently received gamma globulin or a blood transfusion , talk to lớn your doctor about immunization

* nếu đứa bạn mới được tiêm gamma globulin hoặc new được truyền máu , chúng ta nên xem thêm ý loài kiến của bác bỏ sĩ về bài toán tiêm dự phòng cho bé nhỏ nhé

28. * Yet, legal proinfokazanlak.comsions have been resorted khổng lồ by some medical personnel seeking authority to force an unwanted transfusion.

* Nhưng một vài nhân infokazanlak.comên y tế dựa vào cậy điều khoản để chống ép người mắc bệnh nhận tiếp máu quanh đó ý muốn.

29. Hence, we vày not donate blood, nor vày we store for transfusion our blood that should be ‘poured out.’

bởi thế bọn họ không hiến máu, cũng không tàng trữ máu cho câu hỏi truyền máu.

30. 15 As early as 1944, The Watchtower indicated that receiinfokazanlak.comng a blood transfusion was really another way of eating blood.

15 Ngay từ năm 1944, Tháp Canh cho thấy thêm truyền tiết thật sự là vẻ ngoài khác của nạp năng lượng huyết.

31. Similar is the receiinfokazanlak.comng of alien blood from a cut vein, either through the mouth or by instruments of transfusion.

dìm máu tín đồ lạ hút ra từ gân máu, hoặc qua đường miệng hay bởi một cách thức tiếp tiết cũng giống hệt thế.

32. 37 The strong, graphic impression must be made that a forced transfusion is khổng lồ us a repugnant infokazanlak.comolation of our bodies.

37 bọn họ phải gây ấn tượng mạnh mẽ và sinh động rằng sự tiếp máu chống bách là một sự xâm phạm ghê tởm trên thân thể chúng ta.

33. He has firmly resolved never to accept a blood transfusion, but his physician urges him lớn accept one major component, maybe packed red cells.

Anh cương quyết không bao giờ nhận tiếp máu, nhưng bác sĩ thuyết phục anh thừa nhận một thành phần chính, chắc hẳn rằng là hồng cầu đặc.

34. Rowberry said they would get calls from the hospital like Lexi " needed a blood transfusion và she probably wouldn"t make it through the night " .

Rowberry cho biết họ đã cực kỳ sợ sẽ cần nhận được cuộc gọi từ bệnh infokazanlak.comện như Lexi " cần phải truyền máu và tất cả thể bé nhỏ sẽ ko qua nổi tối nay " .

35. The Witnesses would want to lớn help any person who has undergone the traumatic experience of life-threatening surgery & who has accepted a transfusion.

các Nhân-chứng mong mỏi giúp bất kể người nào gặp kinh nghiệm cực khổ khi trải qua cuộc giải phẫu rình rập đe dọa đến tính mạng và đã nhận tiếp máu.

36. Moreover, it must avoid all forms of coercion, from cajoling the patient to lớn obtaining a court order lớn force a blood transfusion.”—Health Progress, June 1989.

rộng nữa, nó cần tránh mọi bề ngoài cưỡng ép, từ bỏ dỗ ngọt mang đến tìm lệnh tòa án nhân dân để nghiền một cuộc truyền máu”.—Health Progress, mon 6-1989.

37. While these verses are not stated in medical terms, Witnesses infokazanlak.comew them as ruling out transfusion of whole blood, packed RBCs, và plasma, as well as WBC và platelet administration.

Dầu hầu như câu này sẽ không phát biểu bằng từ ngữ y khoa, Nhân hội chứng xem gần như lời này như loại ra truyền ngày tiết toàn phần, hồng mong đặc, máu tương, cũng giống như bạch cầu và tè cầu.

38. The Glasgow-Blatchford bleeding score (GBS) is a screening tool to lớn assess the likelihood that a patient with an acute upper gastrointestinal bleeding (UGIB) will need lớn have medical intervention such as a blood transfusion or endoscopic intervention.

Thang điểm xuất tiết Glasgow-Blatchford (GBS) là 1 trong công thay sàng thanh lọc để nhận xét khả năng một người bệnh xuất tiết tiêu hoá trên cấp cho tính (UGIB) gồm cần đến những can thiệp nội khoa hay không (Ví dụ: truyền huyết hoặc can thiệp nội soi).

39. This is a severe immunologic reaction that may occur acutely or in a delayed fashion some days after the transfusion; it may result in acute failure, shock, intravascular coagulation, and even death.”—National Institutes of Health (NIH) conference, 1988.

Đây là phản nghịch ứng miễn dịch trầm trọng có thể xảy ra liền hoặc chậm rãi vài ngày sau khoản thời gian truyền máu; nó có thể làm suy cấp tính, sốc, máu đông lại trong mạch, và ngay cả tử vong”.—Hội nghị infokazanlak.comện Y Tế Quốc Gia, năm 1988.

40. The judge concluded: “L. Has told this court clearly and in a matter-of-fact way that, if an attempt is made khổng lồ transfuse her with blood, she will fight that transfusion with all of the strength that she can muster.

quan lại tòa kết luận: “Cô L. đã bình thản nói rõ với tòa án nhân dân rằng nếu tín đồ ta thử ép buộc cô nhận máu, cô sẽ cản lại với toàn bộ hơi mức độ cô.

Xem thêm: Catholic Là Gì - Catholic Là Đạo Gì

41. In discussing the Takeda case decision and implications for informed consent in Japan, Professor Takao Yamada, a leading authority on ciinfokazanlak.coml law, wrote: “If the thinking of this decision is permitted to stand, blood transfusion refusal and the legal principle of informed consent will become a candle flickering in the wind.”

Khi bàn thảo về phán quyết liên quan đến vụ kiện Takeda và số đông gì liên can đến sự ưng thuận tốt nhất ở Nhật, giáo sư Takao Yamada, một thẩm quyền kỳ cựu trong ngành dân luật, infokazanlak.comết: “Nếu để cho lập luận của đưa ra quyết định này đứng vững, infokazanlak.comệc từ chối tiếp tiết và phép tắc pháp lý về sự infokazanlak.comệc ưng thuận tối ưu sẽ trở thành một ngọn nến đẹp đẹp trước gió” (Luật San Hogaku Kyoshitsu).