Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn tập học tập kỳ I - vật lý 11 - Có giải thuật chi tiết bao gồm các câu hỏi trắc ngiệm thuộc những chương I, II, III đi kèm theo với đó là lời giải chi tiết. Cỗ tài liệu rất bổ ích cho chúng ta ôn thi học kỳ I theo phía trắc nghiệm như hiện nay.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm vật lý 11 học kì 1


PHẦN MỘT: ĐIỆN - ĐIỆN TỪ HỌC

Chương I: Điện tích - Điện trường.

I. HỆ THỐNG KIẾN THỨC trong CHƯƠNG

1. Định dụng cụ Cu – lông.

Độ khủng của lực ảnh hưởng giữa hai điện tích điểm đứng im trong chân không:

II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

1. Điện tích định dụng cụ Cu Lông

1.1 gồm hai điện tích điểm q1 và q2, bọn chúng đẩy nhau. Xác định nào sau đấy là đúng?

A. Q1> 0 và quận 2 12 > 0. C. Q1.q2 > 0. D. Q1.q2

1.2 tất cả bốn đồ gia dụng A, B, C, D kích thước nhỏ, nhiễm điện. Hiểu được vật A hút đồ vật B mà lại lại đẩy C. Thứ C hút đồ gia dụng D. Khẳng định nào sau đấy là không đúng?

A. Điện tích của đồ dùng A và D trái dấu. B. Điện tích của vật dụng A với D cùng dấu.

C. Điện tích của trang bị B và D thuộc dấu. D. Điện tích của đồ dùng A và C cùng dấu.

1.3 vạc biểu như thế nào sau đấy là đúng?

A. Lúc nhiễm điện vì chưng tiếp xúc, electron luôn dịch chuyển từ đồ dùng nhiễm điện sang vật dụng không nhiễm điện.

B. Khi nhiễm điện vì chưng tiếp xúc, electron luôn dịch chuyển từ trang bị không nhiễm năng lượng điện sang đồ gia dụng nhiễm điện.

C. Khi nhiễm điện vày hưởng ứng, electron chỉ dịch rời từ đầu này quý phái đầu tê của đồ gia dụng bị lây lan điện.

D. Sau khi nhiễm điện vì hưởng ứng, sự phân bổ điện tích trên thiết bị bị nhiễm điện vẫn không nắm đổi.

1. 4 Độ lớn của lực liên can giữa hai năng lượng điện điểm trong ko khí

A. Tỉ lệ với bình phương khoảng cách giữa hai năng lượng điện tích.

B. Tỉ lệ thành phần với khoảng cách giữa hai điện tích.

C. Tỉ lệ thành phần nghịch cùng với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.

D. Tỉ lệ thành phần nghịch với khoảng cách giữa hai năng lượng điện tích.

1.5 Tổng năng lượng điện dương cùng tổng điện tích âm trong một 1 cm3 khí Hiđrô ở điều kiện tiêu chuẩn chỉnh là:

A. 4,3.103 (C) cùng - 4,3.103 (C). B. 8,6.103 (C) và - 8,6.103 (C).


C. 4,3 (C) với - 4,3 (C). D. 8,6 (C) cùng - 8,6 (C).

1.6 khoảng cách giữa một prôton cùng một êlectron là r = 5.10-9 (cm), coi rằng prôton và êlectron là những điện tích điểm. Lực shop giữa bọn chúng là:

A. Lực hút với F = 9,216.10-12 (N). B. Lực đẩy với F = 9,216.10-12 (N).

C. Lực hút với F = 9,216.10-8 (N). D. Lực đẩy cùng với F = 9,216.10-8 (N).

1.7 Hai năng lượng điện điểm bằng nhau đặt trong chân không cách nhau một khoảng chừng r = 2 (cm). Lực đẩy giữa chúng là F = 1,6.10-4 (N). Độ to của hai năng lượng điện đó là:

A. Q.1 = q2 = 2,67.10-9 (µC). B. Quận 1 = quận 2 = 2,67.10-7 (µC).

C. Q1 = q2 = 2,67.10-9 (C). D. Q1 = q2 = 2,67.10-7 (C).

1.8 Hai điện tích điểm bằng nhau đặt vào chân không cách nhau một khoảng tầm r1 = 2 (cm). Lực đẩy giữa chúng là F1 = 1,6.10-4 (N). Để lực hệ trọng giữa hai năng lượng điện đó bởi F2 = 2,5.10-4 (N) thì khoảng cách giữa bọn chúng là:


A. R2 = 1,6 (m). B. R2 = 1,6 (cm). C. R2 = 1,28 (m). D. R2 = 1,28 (cm).

1.9 Hai năng lượng điện điểm q.1 = +3 (µC) và q.2 = -3 (µC),đặt trong dầu (ồ = 2) bí quyết nhau một khoảng chừng r = 3 (cm). Lực liên quan giữa hai điện tích đó là:

A. Lực hút với độ béo F = 45 (N). B. Lực đẩy với độ bự F = 45 (N).

C. Lực hút với độ lớn F = 90 (N). D. Lực đẩy với độ to F = 90 (N).

1.10 Hai điện tích điểm đều nhau được để trong nước (ồ = 81) cách nhau 3 (cm). Lực đẩy giữa chúng bằng 0,2.10-5 (N). Hai năng lượng điện đó

A. Trái dấu, độ béo là 4,472.10-2 (µC). B. Cùng dấu, độ béo là 4,472.10-10 (µC).

C. Trái dấu, độ mập là 4,025.10-9 (µC). D. Thuộc dấu, độ mập là 4,025.10-3 (µC).

1.11 nhì quả cầu nhỏ dại có năng lượng điện 10-7 (C) với 4.10-7 (C), tác động với nhau một lực 0,1 (N) vào chân không. Khoảng cách giữa bọn chúng là:

A. R = 0,6 (cm). B. R = 0,6 (m). C. R = 6 (m). D. R = 6 (cm).


1.12* bao gồm hai điện tích quận 1 = + 2.10-6 (C), q2 = - 2.10-6 (C), để tại hai điểm A, B vào chân không và bí quyết nhau một khoảng tầm 6 (cm). Một điện tích quận 3 = + 2.10-6 (C), để lên trên đương trung trực của AB, phương pháp AB một khoảng 4 (cm). Độ béo của lực điện bởi hai năng lượng điện tích q1 và q2 tác dụng lên năng lượng điện tích q3 là:

A. F = 14,40 (N). B. F = 17,28 (N).  C. F = 20,36 (N) D. F = 28,80 (N).

 

2. Thuyết Electron. Định nguyên lý bảo toàn năng lượng điện tích

1.13 vạc biểu như thế nào sau đấy là không đúng?

A. Hạt êlectron là hạt có mang điện tích âm, bao gồm độ lớn 1,6.10-19 (C).

B. Phân tử êlectron là hạt có trọng lượng m = 9,1.10-31 (kg).

C. Nguyên tử có thể mất hoặc nhấn thêm êlectron để thay đổi ion.

D. êlectron ko thể chuyển động từ đồ gia dụng này sang đồ dùng khác.

1.14 vạc biểu nào sau đây là không đúng?

A. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm năng lượng điện dương là trang bị thiếu êlectron.

B. Theo thuyết êlectron, một thiết bị nhiễm năng lượng điện âm là thiết bị thừa êlectron.

C. Theo thuyết êlectron, một vật dụng nhiễm năng lượng điện dương là vật đã nhận được thêm các ion dương.


D. Theo thuyết êlectron, một đồ dùng nhiễm điện âm là vật đã nhận thêm êlectron.

1.15 vạc biết như thế nào sau đó là không đúng?

A. Vật dụng dẫn điện là thứ có chứa nhiều điện tích từ bỏ do.

B. Vật bí quyết điện là vật bao gồm chứa siêu ít năng lượng điện tự do.

C. Trang bị dẫn năng lượng điện là vật tất cả chứa hết sức ít năng lượng điện tự do.

D. Chất điện môi là chất có chứa khôn cùng ít điện tích tự do.

1.16 vạc biểu như thế nào sau đó là không đúng?

A. Trong quy trình nhiễm điện do cọ sát, êlectron đã gửi từ thiết bị này sang thứ kia.

B. Trong quá trình nhiễm điện bởi vì hưởng ứng, vật bị nhiễm năng lượng điện vẫn trung hoà điện.

C. Khi cho 1 vật nhiễm điện dương tiếp xúc với một vật không nhiễm điện, thì êlectron đưa từ vật chưa nhiễm điện sang đồ vật nhiễm năng lượng điện dương.

D. Khi cho 1 vật nhiễm năng lượng điện dương tiếp xúc với một vật chưa nhiễm điện, thì năng lượng điện dương chuyển từ trang bị vật nhiễm điện dương sang chưa nhiễm điện.

1.17 Khi đưa một trái cầu sắt kẽm kim loại không nhiễm điện lại ngay sát một quả mong khác nhiễm điện thì

A. Hai quả mong đẩy nhau. B. Nhì quả mong hút nhau.


C. Không hút mà lại cũng ko đẩy nhau. D. Nhị quả cầu bàn bạc điện tích mang đến nhau.

1.18 phân phát biểu nào sau đấy là không đúng?

A. Trong trang bị dẫn điện có tương đối nhiều điện tích từ do.

B. Trong năng lượng điện môi bao gồm rất ít năng lượng điện tự do.

C. Xét về toàn bộ thì một thứ nhiễm điện vị hưởng ứng vẫn là một trong vật trung hoà điện.

D. Xét về toàn thể thì một thứ nhiễm điện vì tiếp xúc vẫn là một trong những vật trung hoà điện.

 

3. Điện trường

1.19 phân phát biểu như thế nào sau đó là không đúng?

A. Điện ngôi trường tĩnh là do những hạt mang điện đứng yên ổn sinh ra.

B. Tính chất cơ phiên bản của điện trường là nó tính năng lực năng lượng điện lên năng lượng điện tích đặt trong nó.

C. Véctơ cường độ điện trường trên một điểm luôn luôn cùng phương, thuộc chiều với vectơ lực điện chức năng lên một năng lượng điện tích để tại đặc điểm đó trong năng lượng điện trường.

D. Véctơ cường độ điện trường trên một điểm luôn luôn cùng phương, thuộc chiều cùng với vectơ lực điện tác dụng lên một năng lượng điện dương để tại điểm này trong điện trường.

1.20 Đặt một điện tích dương, khối lượng bé dại vào một năng lượng điện trường phần đông rồi thả nhẹ. Điện tích sẽ gửi động:


A. Dọc từ chiều của con đường sức điện trường.  B. Ngược chiều con đường sức điện trường.

C. Vuông góc với đường sức điện trường. D. Theo một quỹ đạo bất kỳ.

1.21 Đặt một điện tích âm, khối lượng nhỏ vào một năng lượng điện trường những rồi thả nhẹ. Điện tích sẽ đưa động:

A. Dọc từ chiều của đường sức điện trường. B. Ngược chiều mặt đường sức năng lượng điện trường.

C. Vuông góc với con đường sức năng lượng điện trường. D. Theo một hành trình bất kỳ.

1.22 tuyên bố nào tiếp sau đây về tính chất của các đường sức điện là không đúng?

A. Trên một điểm trong điện trường ta rất có thể vẽ được một đường sức đi qua.

B. Những đường sức là các đường cong không kín.

C. Những đường mức độ không khi nào cắt nhau.

D. Các đường sức điện luôn xuất phát từ điện tích dương và xong ở năng lượng điện âm.

1.23 phạt biểu làm sao sau đó là không đúng?

A. Điện phổ mang lại ta biết sự phân bố các đường sức trong năng lượng điện trường.

B. Tất cả các mặt đường sức đều bắt đầu từ điện tích dương và chấm dứt ở năng lượng điện âm.

C. Cũng đều có khi mặt đường sức năng lượng điện không khởi đầu từ điện tích dương mà khởi đầu từ vô cùng.

Xem thêm: Đề Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án, Trắc Nghiệm Lịch Sử 11


D. Các đường sức của điện trường phần nhiều là các đường thẳng tuy nhiên song và biện pháp đều nhau.

1.24 Công thức xác định cường độ điện trường gây ra bởi năng lượng điện Q

*

*

Tải về

Luyện bài tập trắc nghiệm môn đồ dùng lý lớp 11 - xem ngay