ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG A. HỆ ĐIỀU HÀNH VÀ WINDOWS: Câu 1: bộ lưu trữ RAM cùng ROM là bộ lưu trữ gì? a/ Secondary memory b/ Receive memory c/ Primary memory d/ Random access memory Câu 2: tuyên bố nà o sau đấy là sai: a. Đơn vò điều khiển và tinh chỉnh (Control Unit) cất CPU, điều khiển toàn bộ các buổi giao lưu của máy. B. CPU là bộ nhớ lưu trữ xử lý trung ương, thực hiện việc xử lý thông tin lưu trữ trong bộ nhớ. C. ALU là 1-1 vò số học cùng luận lý và các thanh ghi cũ ng phía trong CPU d. Memory Cell là tập hợp những ô nhớ. Câu 3: tài liệu là gì? a/ Là các số liệu hay là tà i liệu mang lại trước không được xử lý. B/ Là khái niệm rất có thể được phạt sinh, lưu trữ , tra cứu kiếm, sao chép, thay đổi đổi… c/ Là các thông tin được trình bày dưới các dạng không giống nhau. D/ toàn bộ đều đúng. Câu 4: Bit là gì? a/ Là đối chọi vò nhỏ tuổi nhất của tin tức được áp dụng trong máy tính xách tay b/ là một trong những phần tử nhỏ dại mang 1 trong những 2 giá trò 0 với 1 c/ là 1 trong những đơn vò đo thông tin d/ tất cả đều đúng. Câu 5: Hex là hệ đếm: a/ hệ nhò phân b/ hệ chén phân c/ Hệ thập phân d/ hệ thập lục phân Câu 6: các thà nh phần: bộ nhớ lưu trữ chính, cpu trung ương, thành phần nhập xuất, những loại hệ điều hà nh là: a/ hartware b/ phần mềm c/ Thiết bò tàng trữ d/ tất cả đều không đúng Câu 7: khối hệ thống các lịch trình đảm nhận tác dụng là m môi trườ ng trung gian giữ lại a ngườ i sử dụng và phần cứng của sản phẩm tính được call là: a/ ứng dụng b/ hệ điều hà nh c/ các loại trình dòch trung gian d/ toàn bộ đều đúng. Câu 8: các loại hệ điều hà nh Windows đều sở hữu khả năng tự động hóa nhận biết những thiết bò phần cứng và tự động hóa cà i đặt thông số kỹ thuật của những thiết trườn dây là chức năng: a/ Plug and Play b/ Windows Explorer c/ Desktop d/ Multimedia Câu 9: Danh sách những mục lựa chọn trong thực đơn gọi là : a/ thực đơn bar b/ thực đơn pad c/ thực đơn options d/ tất cả đều không nên Câu 10: Hộp điều khiển và tinh chỉnh việc phóng to, thu nhỏ, tạm dừng hoạt động sổ hotline là : a/ Dialog box b/ menu box c/ Control box d/ Text box Câu 11: Windows Explorer có các thà nh phần: Explorer bar, Explorer view, Tool bar, thực đơn bar.


Bạn đang xem: Trắc nghiệm tin học 11 học kì 2 có đáp án


Xem thêm: 20 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Hóa 11 Có Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết

Cò n lại là gì? a/ Status bar b/ thực đơn bar c/ Task bar d/ tất cả đều không đúng Câu 12: Shortcut là biểu tượng đại diện cho một chương trình hay 1 tập tin để khởi cồn một chương trình hay như là 1 tập tin. Vậy gồm mấy nhiều loại shortcut: a/ 1 các loại b/ 3 loại c/ 2 các loại d/ 4 loại Câu 13: Để chạy một áp dụng trong Windows, các bạn là m núm nà o? a/ b/ Nhấp đúp với o biểu tượng d/ tất cả đều đúng Câu 14: Chương trình chất nhận được đònh lại cấu hình hệ thống biến đổi môi trườ ng làm việc cho tương xứng a/ Display c/ Control panel b/ Sreen Saver d/ tất cả đều hoàn toàn có thể Câu 15: các ký tự tiếp sau đây ký tự nà o không được sử dụng để đặt tên của tập tin, thư mục: a/