Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 12 bài bác 22 có đáp án năm 2021

Với bộ Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 12 bài xích 22 tất cả đáp án năm 2021 để giúp đỡ học sinh khối hệ thống lại kiến thức và kỹ năng bài học cùng ôn luyện để sẵn sàng cho kì thi THPT quốc gia môn lịch sử hào hùng đạt hiệu quả cao.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm sử 12 bài 22

*

A. CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƯỢC “CHIẾN TRANH CỤC BỘ” CỦA ĐẾ QUỐC MĨ Ở MIỀN phái mạnh (1965 – 1968)

Câu 1: “ lập cập tạo ra ưu chũm về chiến binh và hỏa lực rất có thể áp hòn đảo quân chủ lực của ta bằng chiến lược quân sự mới “tìm diệt”, nạm giành lại thế chủ động trên chiến trường, đẩy lực lượng trang bị của ta trở về phòng ngự, buộc ta đề nghị phân tán nhỏ, hoặc rút về biên giới, làm cho chiến tranh tàn lụi dần” là thủ đoạn của Mĩ trong kế hoạch quân sự nào

A.Chiến tranh đối chọi phương

B.Chiến tranh đặc biệt

C.Chiến tranh viên bộ

D.Việt nam hóa chiến tranh

Lời giải:

Với chiến lược “chiến tranh viên bộ”, Mĩ thủ đoạn nhanh chóng tạo nên ưu nạm về chiến binh và hỏa lực có thể áp đảo quân nòng cốt của ta bằng kế hoạch quân sự mới “tìm diệt”, thay giành lại thế chủ động trên chiến trường, đẩy lực lượng vũ trang của ta trở về chống ngự, buộc ta đề xuất phân tán nhỏ, hoặc rút về biên giới, làm cho chiến tranh tàn lụi dần

Đáp án yêu cầu chọn là: C

Câu 2: Lực lượng quân sự chiến lược nào duy trì vai trò nòng cốt trong kế hoạch “chiến tranh cục bộ” của Mĩ triển khai ở miền nam Việt phái nam (1965-1968)?

A.Quân đội Mĩ

B.Quân đội vn Cộng hòa

C.Quân đồng minh của Mĩ

D.Quân Mĩ và quân đồng minh của Mĩ

Lời giải:

Trước sự yếu yếu của quân team Sài Gòn, trong chiến lược “chiến tranh viên bộ” của Mĩ tiến hành ở miền nam bộ Việt Nam, lực lượng quân sự giữ vai trò cốt cán đã được sửa chữa thay thế từ quân đội sài thành bằng quân nhóm Mĩ để hủy diệt lực lượng biện pháp mạng miền Nam

Đáp án đề xuất chọn là: A

Câu 3: Thủ đoạn chính của Mĩ trong kế hoạch “chiến tranh viên bộ” ở miền nam Việt nam (1965-1968) là

A.Tìm diệt

B.Càn quét

C.Dồn dân lập ấp chiến lược

D.Tìm diệt và bình định

Lời giải:

Thủ đoạn bao gồm của Mĩ trong kế hoạch “chiến tranh viên bộ” ở miền nam bộ Việt phái mạnh (1965-1968) là mở đa số cuộc tiến quân “tìm diệt” cùng “bình định” vào vùng “đất thánh Việt Cộng” để phá hủy lực lượng phương pháp mạng miền Nam

Đáp án buộc phải chọn là: D

Câu 4: nội dung nào không phải là phương án của Mỹ lúc triển khai tiến hành chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965-1968) ở miền nam bộ Việt Nam?

A.Ồ ạt chuyển quân Mỹ và đồng minh Mỹ vào khu vực miền nam Việt Nam.

B.Tiến hành chiến tranh phá hoại khu vực miền bắc Việt phái nam lần thứ nhất.

C.Rút dần dần quân Mỹ và liên minh khỏi chiến trường miền Nam.

D.Mở những cuộc hành quân tấn công vào vùng “đất thánh Việt cộng”.

Lời giải:

- các đáp án A, B, D: phần nhiều là biện pháp của Mĩ lúc triển khai triển khai chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965 – 1968).

- Đáp án C: là âm mưu của Mĩ khi tiến hành chiến lược “Việt nam giới hóa chiến tranh” (1969 – 1973).

Đáp án phải chọn là: C

Câu 5:Chiến chiến thắng nào của quân dân miền nam trong trận chiến đấu chống chiến lược “chiến tranh viên bộ” (1965-1968) được xem như là Ấp Bắc so với quân Mĩ?

A.Chiến chiến thắng Núi Thành (1965)

B.Chiến chiến hạ Vạn Tường (1965)

C.Thắng lợi của cuộc bội nghịch công trong 2 mùa thô 1965-1966 cùng 1966-1967

D.Tổng tấn công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968

Lời giải:

Đáp án đề nghị chọn là: B

Câu 6: những cuộc hành quân đa số trong mùa thô 1965-1966 của Mĩ và quân nhóm Sài Gòn nhằm mục đích vào nhì hướng bao gồm là

A.Đông Nam bộ và nam Trung Bộ

B.Đông Nam cỗ và Tây Nguyên

C.Đông Nam cỗ và Liên khu vực V

D.Đông Nam cỗ và tây nam Bộ

Lời giải:

Các cuộc hành quân đa số trong mùa khô 1965-1966 của Mĩ với quân team Sài Gòn nhằm vào nhì hướng chính là là Đông Nam cỗ và Liên khu V với phương châm đánh bại nòng cốt Quân giải phóng

Đáp án đề xuất chọn là: C

Câu 7: trong cuộc chống chiến kháng chiến chống mỹ giải phóng dân tộc (1954 - 1975), trận đánh đấu nào của quân dân miền nam bộ đã buộc Mĩ nên “phi Mĩ hóa” cuộc chiến tranh xâm lược?

A.Trận “Điện Biên tủ trên không” năm 1972

B.Phong trào “Đồng khởi” năm 1959 - 1960

CCuộc Tổng đánh và nổi dậy xuân Mậu Thân năm 1968

D.Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972

Lời giải:

Cuộc Tổng đánh và nổi dậy xuân Mậu Thân năm 1968 đang buộc Mĩ bắt buộc tuyên tía “phi Mĩ hóa” cuộc chiến tranh xâm lược- có nghĩa là thừa nhấn sự đại bại của “chiến tranh cục bộ”, rút dần lực lượng quân Mĩ và đồng minh ra khỏi miền nam bộ Việt Nam, chuyển sang tiến hành một chiến lược mới

Đáp án bắt buộc chọn là: C

Câu 8: chiến thắng nào của ta trong cuộc phòng chiến chống đế quốc mỹ (1954 - 1975) buộc Mỹ phải gật đầu đồng ý ngồi vào bàn trao đổi tại hội nghị Paris?

A.Thắng lợi của cuộc tổng tiến công và nổi lên xuân Mậu Thân 1968.

B.Thắng lợi của trận Điện Biên che trên ko (12/1972)

C.Thắng lợi của quân dân Việt Lào (1971)

D.Thắng lợi của cuộc tiến công chiến lược 1972.

Lời giải:

Thắng lợi của cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân năm 1968 vẫn buộc Mĩ phải gật đầu đến bàn bàn bạc ở Pari nhằm bàn về xong chiến tranh làm việc Việt Nam.

Đáp án phải chọn là: A

Câu 9: vì sao Mĩ lại thực hiện chiến lược “chiến tranh cục bộ” ở miền nam bộ Việt Nam trong những năm 1965-1968?

A.Do đại bại của kế hoạch “Chiến tranh đối kháng phương”

B.Do tác động củacuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

C.Do tác động ảnh hưởng của trào lưu “Đồng Khởi”

D.Do thất bại của “Chiến lược chiến tranh đặc biệt”

Lời giải:

Sau thua của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, để tiếp tục trận chiến tranh thôn tính thực dân đẳng cấp mới của chính bản thân mình ở khu vực miền nam Việt Nam, Mĩ đã đề ra và thực hiện chiến lược “Chiến tranh cục bộ”.

Đáp án nên chọn là: D

Câu 10: Ý nghĩa quan trọng nhất của thành công Vạn Tường (1965) là

A.Tiêu khử một bộ phận sinh lực địch

B.Mở đầu cao trào “Tìm Mĩ cơ mà đánh, lùng ngụy mà lại diệt” trên mọi miền Nam

C.Chứng tỏ quân dân miền nam bộ hoàn toàn có tác dụng đánh bại chiến lược “chiến tranh viên bộ”

D.Là đòn phủ đầu so với quân Mĩ với quân đồng minh khi new vào Việt Nam

Lời giải:

Ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhất của thành công Vạn Tường (1965) là chứng minh quân dân miền nam bộ hoàn toàn có tác dụng đánh bại chiến lược “chiến tranh cục bộ” của Mĩ. Từ kia củng cố tinh thần cho quân dân miền Nam, lộ diện cao trào “tìm Mĩ mà đánh, lùng ngụy cơ mà diệt”.

Đáp án nên chọn là: C

Câu 11: chiến thắng Vạn Tường (Quảng Ngãi) vào trong ngày 18 - 8 - 1968, chứng tỏ:

A.cách mạng miền nam đã đánh bại “Chiến tranh toàn cục “ của Mĩ.

B.lực lượng vũ trang biện pháp mạng miền nam bộ đủ sức chống chọi và vượt qua quân viễn chinh Mĩ.

C.lực lượng vũ trang miền nam đã trưởng thành nhanh chóng.

D.quân viễn chinh Mĩ vẫn mất khả năng chiến đấu.

Lời giải:

- Đáp án A nhiều loại vì chiến thắng Vạn Tường new chỉ làm cho thất bại những bước đầu chiến lược “Chiến tranh viên bộ”.

- Đáp án B đúng bởi vì với ưu quyền lực lượng và trang bị chiến tranh, Mĩ đã triệu tập quân tấn công Vạn Tường. Mặc dù nhiên, chỉ với sau 1 ngày, quân dân miền nam bộ đã đánh bại cuộc tiến công này của quân Mĩ. Chiến thắng Vạn Tường (Quảng Ngãi) đã minh chứng khả năng đánh thắng chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ của quân dân miền Nam.

- Đáp án C loại vì chưng lực lượng chiến đấu thời điểm đó chủ yếu ớt là lực lượng bao gồm trị quần chúng.

- Đáp án D loại do nếu đánh giá quân viễn chinh Mĩ mất khả năng chiến đấu là lùi về vai trò của chiến thắng Vạn Tường. Đồng thời, thực tiễn chứng minh, giả dụ quân viễn chinh Mĩ mất tài năng chiến đấu thì vẫn không tiếp tục tham chiến vài ngày sau đó.

Đáp án nên chọn là: B

Câu 12: kỹ năng đánh chiến thắng quân Mĩ tiếp tục được biểu thị trong cuộc chiến nào của quân dân miền nam sau chiến thắng Vạn Tường (1965)?

A.Trận Núi Thành (1965)

B.Cuộc phản công nhị mùa thô 1965-1966 với 1966-1967

C.Cuộc tổng tấn công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968

D.Cuộc bội phản công chiến lược mùa thô 1965-1966

Lời giải:

Sau chiến bại ở Vạn Tường, trong nhị mùa thô 1965-1966 với 1966-1967, Mĩ liên tục mở mặt hàng loạt những cuộc hành quân tìm diệt nhằm tàn phá lực lượng giải phóng. Mặc dù nhiên, chiến thắng của quân dân miền nam trong 2 cuộc bội phản công kế hoạch này đang tiếp tục cho thấy thêm khả năng quân dân khu vực miền nam hoàn toàn có thể đánh thắng kế hoạch “chiến tranh cục bộ”.

Đáp án đề xuất chọn là: B

Câu 13: nguyên nhân cuộc Tổng đánh và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 lại lộ diện bước ngoặt của cuộc binh đao chông Mĩ cứu vãn nước?

A.Làm lung lay ý chí xâm chiếm của quân Mĩ

B.Buộc Mĩ cần tuyên tía “phi Mĩ hóa” chiến tranh xâm lược

C.Buộc Mĩ phải ngừng không điều kiện chiến tranh hủy hoại miền Bắc

D.Buộc Mĩ yêu cầu xuống thang chiến tranh, gật đầu đến điều đình ở Pari

Lời giải:

Cuộc Tổng tấn công và nổi lên xuân Mậu Thân 1968 đã buộc Mĩ cần xuống thang cuộc chiến tranh (tuyên cha “phi Mĩ hóa” chiến tranh xâm lược; xong xuôi không đk chiến tranh phá hủy miền Bắc) và chấm dìm đến thảo luận ở Pari để giải quyết vấn đề xong xuôi chiến tranh sinh sống Việt Nam. Từ bỏ đó, xuất hiện ra bước ngoặt của cuộc tao loạn chông Mĩ cứu vớt nước.

Đáp án đề xuất chọn là: D

Câu 14: Đâu chưa phải là nguyên nhân khiến Mĩ đề nghị xuống thang cuộc chiến tranh sau đòn tấn công bất thần ở đầu năm Mậu Thân năm 1968?

A.Phong trào phản đối cuộc chiến tranh ở Mĩ dâng cao

B.Mĩ không thể bẻ gãy được “xương sống” của Việt Cộng

C.Ý chí xâm lấn của Mĩ bị lung lay

D.Quân đội tp sài thành đủ kỹ năng tự tại vị trên chiến trường

Lời giải:

Cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 diễn ra ngay sau 2 cuộc làm phản công mùa khô 1965 - 1966 và 1966 - 1967, giữa lúc quân số Mĩ sẽ ở mức cao nhất và ở ngay trong tim đô thị sử dụng Gòn. Điều này đã để cho Mĩ choáng váng, ý chí thôn tính bị lung lay khi không thể bẻ gãy được “xương sống” của Việt Cộng. Phong trào phản đối chiến tranh ở Mĩ dâng cao khiến cho nội tình đất nước bị chia rẽ sâu sắc. Cho nên vì thế Mĩ yêu cầu xuống thang chiến tranh, chuyển sang thực hiện chiến lược mới.

=> Mĩ phải xuống thang sau đòn tấn công bất thần ở tết Mậu Thân năm 1968 không căn nguyên từ lý do quân đội thành phố sài thành có đủ tài năng tự đứng vững trên chiến trường.

Đáp án nên chọn là: D

Câu 15:Ngày 31 - 3 - 1968, bỏ mặc sự bội nghịch đối của chính quyền Sài Gòn, Tổng thống Mỹ Giônxơn tuyên bố xong xuôi ném bom miền bắc bộ Việt nam từ vĩ tuyến 20 trở ra; không tham gia tranh cử Tổng thống nhiệm kỳ trang bị hai; chuẩn bị sẵn sàng đàm phán với cơ quan chỉ đạo của chính phủ nước nước ta Dân nhà Cộng hòa nhằm đi đến ngừng chiến tranh. Những hành động đó bệnh tỏ: Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã

A.làm đến ý chí xâm lăng của đế quốc Mỹ ở việt nam bị sụp đổ hoàn toàn.

B.làm to hoảng thâm thúy hơn quan hệ giữa Mỹ và chính quyền Sài Gòn.

C.buộc Mỹ buộc phải giảm viện trợ cho chính quyền và quân nhóm Sài Gòn.

D.buộc Mỹ phải xuống thang trong chiến tranh xâm lược Việt Nam.

Lời giải:

- Đáp án A loại vì Cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 có tác dụng lung lay ý chí xâm lấn của quân Mĩ chứ chưa tạo nên ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ ở vn bị sụp đổ trả toàn.

- Đáp án B loại vị Cuộc Tổng tiến công và nổi lên Xuân Mậu Thân 1968 ko làm mập hoảng sâu sắc hơn quan hệ tình dục giữa Mỹ và chính quyền Sài Gòn.

- Đáp án C loại vày Cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ko buộc Mỹ đề xuất giảm viện trợ cho tổ chức chính quyền và quân nhóm Sài Gòn. Hôm nay Mĩ còn mở rộng chiến tranh ra toàn Đông Dương bắt buộc nguồn viện trợ không thể sút xuống.

- Đáp án D đúng vị Sau Cuộc Tổng đánh và nổi lên Xuân Mậu Thân 1968, ngày 31 - 3 - 1968, mặc kệ sự phản đối của tổ chức chính quyền Sài Gòn, Tổng thống Mỹ Giônxơn tuyên bố hoàn thành ném bom khu vực miền bắc Việt nam giới từ vĩ tuyến 20 trở ra; không thâm nhập tranh cử Tổng thống nhiệm kỳ lắp thêm hai; chuẩn bị đàm phán với cơ quan chính phủ nước việt nam Dân công ty Cộng hòa để đi đến chấm dứt chiến tranh. Những động thái đó hội chứng tỏ: Cuộc Tổng đánh và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đãbuộc Mỹ nên xuống thang trong chiến tranh xâm lược Việt Nam.

Đáp án phải chọn là: D

A.Chứng tỏ sự trưởng thành của quân hóa giải miền Nam.

B.Làm thất bại các chiến lược chiến tranh của Mĩ

C.Tiêu hao một bộ phận sinh lực địch.

D.Chứng tỏ quần chúng miền Nam có khả năng đánh bại chiến lược chiến tranh của Mĩ.

Lời giải:

Chiến thắng Ấp Bắc và thắng lợi Vạn Tường những là hai thắng lợi quân sự khởi đầu cho cuộc tao loạn của dân chúng ta hạn chế lại hai kế hoạch chiến tranh “Chiến tranh quánh biệt” (1961 – 1965) và “Chiến tranh cục bộ” (1965-1968) của Mĩ. Nhì chiến thắng bắt đầu này chứng minh nhân dân miền Nam có chức năng đánh bại hai chiến lược chiến tranh của Mĩ, củng vắt niềm tin, thúc đấy nhân dân miền nam tiếp tục tiến lên chiến đấu giành thắng lợi.

Đáp án buộc phải chọn là: D

A.Đều chứng tỏ tinh thần kiên cường quật cường của nhân dân khu vực miền nam Việt Nam kháng Mĩ cứu giúp nước.

B.Hai thành công trên những chống một loại hình chiến tranh của Mỹ.

C.Đều chứng minh khả năng quân dân miền Nam rất có thể đánh bại chiến lược chiến tranh new của Mỹ.

D.Đều thể hiện sức khỏe vũ khí của Liên Xô và các nước thôn hội chủ nghĩa giúp sức cho giải pháp mạng Việt Nam.

Lời giải:

- thành công Ấp Bắc và thành công và thắng lợi Vạn Tường đều là hai thắng lợi quân sự quan trọng, mở đầu cho cuộc chiến đấu chống lại kế hoạch “Chiến tranh sệt biệt” cùng “Chiến tranh viên bộ” của Mĩ.

- Hai thắng lợi này minh chứng nhân dân miền Nam có khả năng đánh bại kế hoạch chiến tranh của Mĩ, là chi phí đề đặc trưng cho những chiến thắng tiếp theo. Vào đó:

+ thắng lợi Ấp Bắc đã bước đầu làm thất bại chiến thuật “trực thăng vận” và “thiết xa vận” của Mĩ. Sau thành công này, trên khắp khu vực miền nam dấy lên phong trào “Thi đua Ấp Bắc, giết mổ giặc lập công”, thúc đẩy trào lưu đấu tranh của nhân dân khu vực miền nam phát triển và từng bước làm phá sản kế hoạch “Chiến tranh quánh biệt” của Mĩ.

+ Còn thắng lợi Vạn Tường được xem như “Ấp Bắc” máy hai so với quân Mĩ, lộ diện cao trào “Tìm Mĩ mà đánh, lùng Ngụy nhưng diệt” trên khắp miền Nam. Thắng lợi này chứng tỏ nhân dân miền Nam có công dụng đánh bại quân Mĩ trong chiến lược “Chiến tranh viên bộ” (1965 – 1968).

Đáp án phải chọn là: C

Câu 18: So với phong trào đấu tranh ở đô thị chống chiến lược “Chiến tranh sệt biệt” (1961 - 1965), phong trào đấu tranh ở đô thị chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965 - 1968) của Mĩ gồm điểm gì mới?

A.Mục tiêu đấu tranh đòi Mĩ rút quân về nước, đòi tự vày dân chủ.

B.Sự thâm nhập đông đảo của tín đồ Phật tử và "đội quân tóc dài”.

C.Sự thâm nhập đông đảo của học sinh, sinh viên, tín đồ Phật giáo.

D.Kết quả của các cuộc đấu tranh làm rung chuyển chính quyền Sài Gòn.

Lời giải:

Trong cuộc chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 - 1965), phong trào đấu tranh bao gồm trịcủa nhân dân trong những đô thị phát triển mạnh mẽ, nổi bật là các tín độ Phật giáo, “đội quân tóc dài” hạn chế lại sự đàn áp của tổ chức chính quyền Diệm. Còn vào cuộc đương đầu chống chiến lược “chiến tranh viên bộ” (1965 - 1968), sống hầu khắp những thành thị, người công nhân và các tầng lớp nhân dân lao đụng khác, học sinh, sinh viên, phật tử, một vài bĩnh sĩ quân nhóm Sài Gòn,… đương đầu đòi Mĩ rút về nước, đòi tự do dân chủ.

Đáp án buộc phải chọn là: A

Câu 19:Điểm mới vào phong trào đấu tranh ở đô thị chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965-1968) so với phong trào đấu tranh ở đô thị chống chiến lược “Chiến tranh sệt biệt” (1961-1965) của Mĩ là

A.Mục tiêu đấu tranh đòi Mĩ rút quân về nước, đòi tự vì chưng dân chủ.

B.Sự gia nhập đông đảo của tín đồ Phật tử và đội quân “tóc dài”.

C.Sự thâm nhập đông đảo của học sinh, sinh viên, tín đồ Phật giáo.

D.Kết quả của các cuộc đấu tranh làm rung chuyển chính quyền Sài Gòn

Lời giải:

Về phong trào đấu tranh ở những đô thị:

- quá trình 1961 - 1965:(chống chiến lược “chiến tranh sệt biệt” của Mĩ, sgk trang 171). trào lưu đấu tranh thiết yếu trị của nhân dân trong số đô thị phát triển mang mẽ, nổi bật là các tín độ Phật giáo, “đội quân tóc dài” cản lại sự đàn áp của tổ chức chính quyền Diệm.

- quy trình 1965 - 1968:(chống chiến lược “chiến tranh viên bộ” của Mĩ, sgk trang 175). Trong hầu khắp những thành thị, người công nhân và những tầng lớp nhân dân lao hễ khác, học sinh, sinh viên, phật tử, một vài bĩnh sĩ quân đội Sài Gòn,… chống chọi đòi Mĩ rút về nước, đòi tự do thoải mái dân chủ.

Đáp án buộc phải chọn là: A

Câu 20: Đâu không phải là vấn đề mới của chiến lược “chiến tranh viên bộ” so với kế hoạch “chiến tranh đặc biệt” Mĩ tiến hành ở Việt Nam?

A.Lực lượng quan đội tham chiến

B.Quy mô chiến tranh

C.Tính chất chiến tranh

D.Thủ đoạn chiến tranh

Lời giải:

Tính chất cuộc chiến tranh giữa chiến tranh đặc biệt (1961-1965) với chiến tranh cục bộ (1965-1968) không tồn tại sự vậy đổi. Bản chất của nó vẫn là hiệ tượng chiến tranh xâm lăng thực dân kiểu new của Mĩ sinh hoạt Việt Nam.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 21: Điểm kiểu như nhau giữa kế hoạch “chiến tranh quánh biệt” (1961- 1965) với “chiến tranh viên bộ” (1965-1968) của Mỹ ở vn là gì?

A.Sử dụng lực lượng quân đội thành phố sài thành là công ty yếu.

B.Sử dụng lực lượng quân nhóm Mỹ là chủ yếu.

C.Thực hiện những cuộc hành binh “tìm diệt” với “bình định”

D.Nhằm biến miền nam bộ Việt phái mạnh thành nằm trong địa phong cách mới.

Lời giải:

Nội dung

Chiến tranh đặc biệt quan trọng (1961 – 1965)

Chiến tranh cục bộ (1965 – 1968)

Âm mưu

Biến khu vực miền nam Việt phái nam thành thuộc địa mẫu mã mới, thành địa thế căn cứ quân sự ngơi nghỉ Đông Dương với Đông phái nam Á

Lực lượng

Sử dụng lực lượng quân đội thành phố sài thành là chủ yếu

Sử dụng lực lượng quân nhóm Mỹ là nhà yếu

Biện pháp

Dồn tư thục “ấp chiến lược”

Thực hiện những cuộc hành binh “tìm diệt” cùng “bình định”

Đáp án yêu cầu chọn là: D

Câu 22: câu chữ nào dưới đây thể hiện tại sự không giống nhau cơ bạn dạng giữa kế hoạch "Chiến tranh đặcbiệt" và kế hoạch "Chiến tranh cục bộ"?

A.lực lượng quân đội để thực hiện các kế hoạch chiến tranh.

B.bản chất của loại hình chiến tranh xâm lươc thực dân mới.

C.quy mô thực hiện chiến tranh, biện pháp và mục tiêu.

D.chiến thuật chủ yếu, vậy vấn cùng vũ khí.

Lời giải:

- Đáp án A đúng vì kế hoạch "Chiến tranh đặcbiệt" và chiến lược "Chiến tranh cục bộ" bao gồm sự khác biệt về lực lượng quân đội thực hiện chiến lược chiến tranh. Trong đó, trong chiến lược "Chiến tranh đặcbiệt" được tiến hành bằng lực lượng quân đội tp sài thành còn trong kế hoạch "Chiến tranh viên bộ" thực hiện quân team Mĩ, quân một trong những nước đồng minh của Mĩ cùng quân team Sài Gòn.

- Đáp án B các loại vì đấy là điểm tương tự nhau về thực chất giữa hai kế hoạch chiến tranh.

- Đáp án C loại do ở cả 2 chiến lược chiến tranh, khu vực miền nam là hồ hết là mặt trận chủ yếu, không ngừng mở rộng ra miền bắc chỉ là việc leo thang chiến tranh, biện pháp và kim chỉ nam chiến tranh cơ phiên bản đều như thể nhau.

- Đáp án D nhiều loại vì cả hai chiến lược mọi sử dụng phương án “trực thăng vận” với “thiết xa vận”, có sự chỉ đạo của cố gắng vấn Mĩ và thực hiện vũ khí, phương tiện cuộc chiến tranh của Mĩ.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 23: Điểm độc đáo và khác biệt trong thời gian mở màn cuộc Tổng tiến công và nổi lên Xuân Mậu Thân (1968) là

A.Tiến công vào cỗ tham mưu quân đội Sài Gòn

B.Mở đầu cuộc tiến công đêm ngày giao thừa

C.Tiến công vào trường bay Tân đánh Nhất

D.Tiến công vào các vị trí đầu óc của địch tại sài Gòn

Lời giải:

Điểm khác biệt trong thời khắc mở màn cuộc Tổng tiến công và nổi lên Xuân Mậu Thân (1968) là ta mở màn cuộc tiến công vào tối giao thừa, tranh thủ lúc quân địch đang lơ là cảnh giác đồng loạt ở 37 tỉnh, 4 thành phố lớn. Điều này đã làm nên bất ngờ, choáng váng mang đến quân Mĩ với quân đội Sài Gòn, khiến chúng không kịp trở tay

Đáp án yêu cầu chọn là: B

Câu 24: yếu ớt tố bất ngờ nhất của cuộc tấn công và nổi dậy trong tết Mậu Thân (1968) là

A.tiến công vào sân bay Tân tô Nhất.

B.mở đầu cuộc tiến công tối ngày giao thừa, đồng loạt ở 37 tỉnh, 5 thành phố.

C.tiến công vào các vị trí đầu óc của địch ở sử dụng Gòn.

D.tiến công vào bộ Tổng tư vấn quân team Sài Gòn.

Lời giải:

Yếu tố bất thần nhất của cuộc tấn công và nổi dậy trong tết Mậu Thân (1968) là khởi đầu cuộc tiến công vào đêm giao thừa, hàng loạt ở 37 tỉnh, 5 thành phố. Địch vẫn tính cho trường thích hợp ta tiến công nhưng không ngờ tới lúc ta có thể mở cuộc tấn công đồng loạt trên diện rộng lớn ở các tỉnh và city miền Nam.

Đáp án đề xuất chọn là: B

Câu 25: vì sao trong chiến lược “chiến tranh viên bộ” Mĩ đã chuyển quân team trực tiếp tham chiến nhưng lại vẫn được xem như là chiến tranh xâm lược thực dân thứ hạng mới?

A.Do Mĩ đã áp dụng chiêu bài giúp đỡ đồng minh

B.Do quân Mĩ chỉ nhập vai trò cung cấp quân đội vn Cộng hòa trong các cuộc hành quân

C.Do quân Mĩ chỉ đóng góp quân ở việt nam trong thời hạn ngắn

D.Do mục tiêu tham chiến của quân Mĩ là để cứu vãn sự sụp đổ của chủ yếu quyền vn Cộng hòa

Lời giải:

Chiến lược “chiến tranh viên bộ” được đặt ra trong bối cảnh chính quyền vn Cộng hòa đang rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng, ko thể tiếp tục tự tại vị trước những cuộc tấn công của quân Giải phóng. Chính vì thế Mĩ bắt buộc đưa quân viễn chinh của chính bản thân mình vào khu vực miền nam để cứu vớt vãn sự sụp đổ của chủ yếu quyền vn Cộng hòa. Do đó đây được coi là một hình thức đặc biệt của cuộc chiến tranh xâm lược thực dân hình dáng mới

Đáp án nên chọn là: D

Câu 26: chiến lược “Chiến tranh viên bộ” của đế quốc Mỹ ở khu vực miền nam Việt phái mạnh (1965 - 1968) biểu lộ mâu thuẫn giữa

A.phương tiện chiến tranh với lực lượng trên chỗ.

B.tham vọng với kỹ năng thực hiện.

C.mục đích thiết yếu trị với giải pháp xâm lược.

D.tập trung với phân tán.

Lời giải:

Mỹ chuyển quân vào khu vực miền nam nhằm cứu giúp vãn sự sụp đổ của chính quyền Sài Gòn, cuộc chiến tranh này được đề ra trong cố kỉnh thua, ráng thất bại cùng bị động, vì vậy nó tiềm ẩn đầy mâu thuẫn về chiến lược. Tiêu biểu là:

- xích míc giữa mục tiêu muốn cất mặt trá hình để áp đặt nhà nghĩa thực dân kiểu new (Mục đích) nhưng lại buộc phải tiến hành chiến tranh bằng quân viễn chinh của Mỹ đề nghị chúng mau lẹ bị lộ khía cạnh (Biện pháp).

- mâu thuẫn giữa tiến hành chiến tranh xâm chiếm nhưng đề xuất xây dựng đến được chủ yếu quyền, quân team tay sai phiên bản xứ làm chỗ dựa và là hiện tượng xâm lược của Mỹ nhằm áp đặt mang đến được nhà nghĩa thực dân hình trạng mới.

=> kế hoạch “Chiến tranh cục bộ” biểu thị mâu thuẫn giữa mục tiêu chính trị và phương án xâm lược.

Đáp án buộc phải chọn là: C

Câu 27:“Ánh sáng sao” là cuộc hành binh nằm trong chiến lược chiến tranh nào của Mĩ ở khu vực miền nam Việt Nam

A.Chiến tranh đối chọi phương

B.Chiến tranh sệt biệt

C.Chiến tranh viên bộ

D.Việt phái nam hóa chiến tranh

Lời giải:

Đáp án đề xuất chọn là: C

Câu 28: Cuộc hành quân với tên “ánh sáng sủa sao” nhằm thí điểm cho kế hoạch chiến tranh nào của Mỹ

A.Chiến tranh 1-1 phương

B.Chiến tranh sệt biệt.

C.Chiến tranh cục bộ.

D.Việt phái mạnh hóa chiến tranh.

Lời giải:

Trận Vạn Tường – phía bên trong chiến dịch Operation Starlite (Cuộc hành binh Ánh sáng sao) là chiến dịch “tìm” và “diệt” của quân team Mỹ trong chiến tranh vn vào năm 1965. Cuộc hành binh Ánh sáng sủa sao bắt đầu ngày 17 tháng 8 năm 1965 và ngừng ngày24 tháng 8 năm 1965 với trận chiến chính ra mắt ngày 18 mon 8 tại làng Vạn Tường nên người ta gọi là trận Vạn Tường.

=> Cuộc tiến quân “ánh sáng sủa sao” nhằm mục tiêu thí điểm cho kế hoạch chiến tranh toàn thể của Mĩ.

Đáp án bắt buộc chọn là: C

Câu 29: đều câu thơ sau đấy là hiệu lệnh tấn công của cuộc chiến nào vào cuộc nội chiến chống Mĩ (1954-1975)

Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua

Thắng trận tin vui khắp nước nhà

Nam- Bắc thi đua đánh giặc Mĩ

Tiến lên! Toàn chiến hạ ắt về ta.

A.Phong trào Đồng Khởi 1959-1960

B.Cuộc tổng đánh và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968

C.Cuộc tiến công chiến lược 1972

D.Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975

Lời giải:

Bốn câu thơ trên là bài thơ chúc tết của chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1968, đồng thời là tín lệnh nổ súng của cuộc tổng đánh và nổi lên xuân Mậu Thân 1968

Đáp án đề nghị chọn là: B

Câu 30: nghệ thuật và thẩm mỹ quân sự nào của cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 đã được Bộ chủ yếu trị trung ương Đảng kế thừa phát huy từ bỏ cuộc cách mạng mon Tám năm 1945?

A.Diễn ra hàng loạt trên các đô thị miền Nam

B.Tranh thủ thời cơ dễ dãi để tiến công giành thắng lợi quyết định

C.Kết vừa lòng giữa tiến công quân sự của lực lượng thiết bị với nổi lên của quần chúng

D.Đánh vào nơi vượt trội nhất của kẻ thù

Lời giải:

Cách mạng tháng Tám năm 1945 là 1 cuộc nổi lên của quần chúng dựa vào lực lượng thiết yếu trị quần chúng, kết hợp với lực lượng vũ trang. Đến binh lửa chống Mĩ, hình thức này không bị mất đi mà vẫn đươc bảo lưu cùng trở thành thành phần hỗ trợ cho những cuộc tiến công quân sự chiến lược của lực lượng vũ trang. Cuộc tổng tấn công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 là trận đánh trước tiên có sự phối hợp giữa hai vẻ ngoài này. Đây cũng chính là một sự thử nghiệm và rút kinh nghiệm tay nghề của Đảng để rất có thể vận dụng thành công trong cuộc tổng tấn công và nổi lên xuân 1975

Đáp án phải chọn là: C

Câu 31: “Đánh sập nguỵ quân, nguỵ quyền giành chủ yếu quyền về phần mình nhân dân, buộc Mỹ phải đàm phán rút quân về nước”. Đó là kim chỉ nam của ta trong:

A.Cuộc kungfu chống “chiến tranh quánh biệt”.

B.Cuộc tổng đánh và nổi lên tết Mậu Thân 1968

C.Cuộc tổng tiến công và nổi lên năm 1972

D.Cuộc tổng tiến công và nổi dậy ngày xuân năm 1975

Lời giải:

Đây là kim chỉ nam được đặt ra trong Cuộc đánh và nổi dậy tết Mậu Thân năm 1968. Mặc dù có ý nghĩa sâu sắc quan trọng nhưng kim chỉ nam này đưa ra chưa thật giáp với tình hình thực tiễn lúc đó, độc nhất vô nhị là sau dịp tiến công Xuân Mậu Thân, ta ko kịp thời kiểm điểm rút kinh nghiệm tay nghề để review lại tình trạng và bao gồm chủ trương chuyển qua làn đường khác kịp thời, ta chậm thấy sự nỗ lực của địch với những khó khăn lúc kia của ta.

Đáp án phải chọn là: B

Câu 32: Một trào lưu thanh niên được phạt động trong thời hạn 1965 sinh hoạt miền Nam?

A.Phong trào "Hai giỏi".

B.Phong trào "Ba sẵn sàng".

C.Phong trào "Năm xung phong".

D.Phong trào thi đua đạt danh hiệu "Dũng sĩ diệt Mĩ".

Lời giải:

Tháng 3/1965, hoà nhịp với phong trào "Ba sẵn sàng" của tuổi teen miền Bắc, tại Đại hội Đoàn thanh niên Nhân dân giải pháp mạng việt nam lần sản phẩm công nghệ I đã phát động trào lưu "Năm xung phong" và trở nên tân tiến tổ chức Đoàn vững bạo phổi về quality và số lượng, với các nội dung:

1. Xung phong hủy diệt thật các sinh lực địch.

2. Xung phong tòng quân cùng tham gia du kích chiến tranh.

3. Xung phong đi dân công và bạn trẻ xung phong ship hàng tiền tuyến.

4. Xung phong đấu tranh thiết yếu trị và phòng bắt lính.

5. Xung phong sản xuất nông nghiệp & trồng trọt trong nông hội.

Phong trào "Năm xung phong" của thanh niên miền Nam đã hình thành một sức khỏe vĩ đại, khích lệ và hiệu triệu giới trẻ miền Nam thành công mọi trở ngại gian khổ, vượt mặt mọi thủ đoạn xâm lược của Mỹ cùng tay sai, quyết tâm thực hiện giải phóng miền Nam, thống độc nhất Tổ quốc.

Đáp án buộc phải chọn là: C

Câu 33: Ý nghĩa quan trọng nhất của Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là gì?

A.buộc Mĩ buộc phải đến hội nghị Pari để trao đổi với ta.

B.mở ra sự thay đổi cho cuộc binh cách chống Mĩ, cứu giúp nước.

C.buộc Mĩ phải xong không đk chiến tranh phá hoại Miền Bắc.

D.đã làm lung lay ý chí xâm lấn của quân viễn chinh Mĩ, buộc chúng yêu cầu tuyên cha “phi Mĩ hóa” chiến tranh.

Lời giải:

Ý nghĩa quan trọng nhất của Tổng tiến công và nổi lên Xuân năm Mậu thân 1968 là đã làm lung lay ý chí xâm lăng của quân viễn chinh Mĩ, buộc chúng buộc phải tuyên tía “phi Mĩ hóa” cuộc chiến tranh (tức chấp thuận thất bại của cuộc chiến tranh cục bộ).

Có thành công này mới bao gồm bước chiến thắng về sau.

Đáp án nên chọn là: D

Câu 34:Ý nào tiếp sau đây không minh chứng cuộc Tổng tiến công và nổi lên Xuân Mậu Thân củanhân dân ta đã có tác dụng lung lay ý chí xâm lấn của quân Mĩ?

A.Mĩ phải tuyên ba "phi Mĩ hóa" chiến tranh.

B.Ta đang đánh trực tiếp vào các sào huyệt của quân Mĩ ở sử dụng Gòn, Huế, Đà Nẵng.

C.Mĩ chấm dứt không đk chiến tranh phá hoại miền Bắc.

D.Mĩ đến bàn hội nghị Pari để thảo luận với ta.

Lời giải:- những đáp án A, C, D là gần như nội dung chứng minh cuộc Tổng đánh và nổi dậy Xuân Mậu Thân củanhân dân ta đã làm cho lung lay ý chí xâm lược của quân Mĩ.

- Đáp án B chỉ là hoạt động vui chơi của quân ta vào cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Đáp án phải chọn là: B

Câu 35: đánh giá và nhận định nào dưới đây phản ánh không nên về cuộc Tổng tiến công và nổi lên tết Mậu Thân năm 1968 của quân dân miền nam Việt Nam?

A.Là thành công có chân thành và ý nghĩa quan trọng về khía cạnh sách lược.

B.Làm đảo lộn kế hoạch “chiến tranh cục bộ” của Mỹ.

C.Mở ra viên diện vừa đánh vừa đàm cho cuộc phòng chiến.

D.Là thắng lợi có ý nghĩa quan trọng về khía cạnh chiến lược.

Lời giải:

- Đáp án A: từ thời điểm năm 1954 đến năm 1975, miền nam bộ vẫn luôn thực hiện mục tiêu chiến lược là thực hiện cuộc cách mạng dân tộc dân người sở hữu dân. Chiến thắng này có ý nghĩa chiến lược (giải ưa thích ở câu trả lời D) cùng không có chân thành và ý nghĩa sách lược.

- Đáp án B: chiến thắng này đã buộc Mĩ bắt buộc tuyên tía “phi Mĩ hóa” chiến tranh xâm lược, tức thỏa thuận thất bại của kế hoạch “Chiến tranh cục bộ”.

- Đáp án C: thành công này buộc Mĩ buộc phải ngồi vào phiên bản đàm phán, mở ra cục diện vừa tiến công vừa đàm từ bỏ 1968 đến 1973.

- Đáp án D:

+ chiến thắng này đã xuất hiện thêm bước ngoặt của cuộc binh đao chống Mĩ cứu giúp nước. Đây là cuộc tổng công kích, tổng khởi nghĩa nhằm mục tiêu chiến lược là giáng mang lại đế quốc Mỹ và tay không nên một đòn thật mạnh và hiểm, bất ngờ và đồng loạt, có tác dụng lung lay ý chí xâm lược, tạo bước ngoặt đưa ra quyết định trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu vãn nước.

+ Là bước chuẩn bị, tạo nên đà đến những thắng lợi có chân thành và ý nghĩa chiến lược tiếp theo mà đỉnh điểm là cuộc Tổng tiến công với nổi dậy mùa xuân năm 1975.

Đáp án buộc phải chọn là: A

Câu 36: chiến thắng nào của quân dân khu vực miền nam trong tiến trình 1965 - 1968, tác động vượt trội nhất đến quần chúng Mĩ?

A.Trận Vạn Tường (18 - 8 - 1965).

B.Chiến chiến thắng mùa khô (1965 - 1966).

C.Chiến chiến hạ mùa khô (1966 - 1967).

D.Tổng tiến công tết Mậu Thân (1968).

Lời giải:

Chiến dịch Mậu Thân (1968) là lần đầu tiên trong lịch sử hào hùng một trận đánh tranh được lên sóng vô tuyến trực tiếp khắp rứa giới. Trước đó, người dân quốc gia mỹ chỉ được hiểu chiến tranh vn qua những bài xích báo, những clip tài liệu được "định hướng" một cách khéo léo khiến người dân Mỹ vẫn tin rằngcuộc chiến Việt Namchỉ dễ dàng là một chuyến "du lịch tới miền rừng rậm nhiệt đới", quả như lời những sỹ quan liêu tuyên truyền của Mỹ "quảng cáo" khi họ chiêu mộ thanh niên Mỹ tham gia quân đội nhằm tham chiến ở Việt Nam.

Đến khi chiến dịchTết Mậu Thân năm 1968nổ ra, bạn dân Mỹ new "bàng hoàng" nhận biết rằng "chuyến du lịch" này lại là một chuyến hành trình không khác nào "du định kỳ mạo hiểm".

Đối với khá nhiều người dân Mỹ, ngay cả những người đã từng trực tiếp chứng kiến cuộc Tổng đánh và nổi lên năm 1968 đều cho rằng sự kiện này mang tính chất bước ngoặt trong trận chiến của Mỹ sinh hoạt Việt Nam.

Đáp án buộc phải chọn là: D

Câu 37: Norman Morrison - một công dân Mĩ đã làm hành vi gì để phản đối trận chiến tranh xâm chiếm của Mĩ sinh hoạt Việt Nam?

A.Tuyệt thực

B.Biểu tình

C.Tự thiêu

D.Đốt thẻ quân dịch

Lời giải:

Đáp án nên chọn là: C

B. MIỀN BẮC VỪA CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI LẦN THỨ NHẤT CỦA MĨ, VỪA SẢN XUẤT VÀ LÀM NGHĨA VỤ HẬU PHƯƠNG (1965 – 1968)

Câu 1: Mĩ bằng lòng tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại miền bắc lần đầu tiên trong lúc đang triển khai chiến lược chiến tranh nào ở khu vực miền nam Việt Nam?

A.Chiến tranh quánh biệt

B.Chiến tranh cục bộ

C.Việt phái mạnh hóa chiến tranh

D.Đông Dương hóa chiến tranh

Lời giải:

Đáp án phải chọn là: A

Câu 2: Sự kiện Mĩ dựng lên với lấy kia làm duyên cớ để ném bom phun phá một số nơi ở miền bắc là

A.Trả đũa cuộc đánh của quân giải tỏa vào doanh trại quân Mĩ sinh hoạt Plâyku

B.Trả đũa cuộc Tổng tiến công nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968) của quân dân miền Nam

C.Sự khiếu nại Vịnh Bắc Bộ

D.Trả đũa cho sự thất bại của Mĩ sống trận Vạn Tường

Lời giải:

Sự kiện Mĩ dựng lên với lấy đó làm nguyên cớ để gây chiến tranh phá hoại khu vực miền bắc lần thứ nhất là sự khiếu nại Vịnh bắc bộ - biết đến hai cuộc tiến công của hải quân nhân dân vn chống lại nhì tàu quần thể trục của thủy quân Mĩ.Trên thực tiễn hai sự khiếu nại này đều không tồn tại thật còn chỉ là chiếc cớ nhằm gây chiến với miền bắc Việt Nam

Đáp án yêu cầu chọn là: C

Câu 3: con đường vận tải đường bộ chiến lược Bắc - nam của quân dân vn trong cuộc tao loạn chống Mĩ cứu vãn nước là

A.Đường số 4

B.Đường số 9

C.Đường số 14

D.Đường hồ Chí Minh

Lời giải:

Con đường vận tải chiến lược Bắc- phái nam của quân dân vn trong cuộc binh đao chống Mĩ cứu giúp nước là đường hcm (trên cỗ và bên trên biển) bước đầu được khai thông từ năm 1959 dài hàng trăm cây số, đã nối sát hậu phương khu vực miền bắc với tiền đường miền Nam. Đây chính là tuyến giao thông vận tải huyết mạch vào cuộc đao binh chống Mĩ của dân chúng Việt Nam

Đáp án phải chọn là: D

A.Mĩ tuyên bố xong ném bom phun phá miền bắc từ vĩ tuyến đôi mươi trở ra

B.Mĩ tuyên bố hoàn thành ném bom phun phá miền Bắc

C.Mĩ bước đầu nói đến sự việc đàm phán cùng với Việt Nam

D.Cuộc trao đổi chính thức thân Hoa Kì và vn Dân nhà Cộng hòa

Lời giải:

Đáp án cần chọn là: B

Câu 5: Đâu chưa hẳn là nguyên nhân khiến Mĩ tiến hành trận đánh tranh phá hoại miền bắc bộ lần thứ nhất (1965-1968)?

A.Để phá tiềm lực ghê tế, quốc phòng, phá công cuộc gây ra chủ nghĩa làng mạc hội sinh sống miền Bắc

B.Ngăn chặn nguồn đưa ra viện từ bên phía ngoài vào miền bắc và từ miền bắc cho miền Nam

C.Uy hiếp đáp tinh thần, làm lung lay ý chí kháng Mĩ của quần chúng ở nhì miền khu đất nước

D.Tạo ưu nắm cho cuộc thảo luận ngoại giao thân Mĩ và Việt Nam

Lời giải:

Tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại miền bắc bộ lần trước tiên (1965-1968), Mĩ âm mưu:

- Phá tiềm lực gớm tế, quốc phòng, phá công cuộc xây đắp chủ nghĩa làng hội nghỉ ngơi miền Bắc.

- ngăn ngừa nguồn đưa ra viện từ bên ngoài vào khu vực miền bắc và từ miền bắc bộ cho miền Nam.

- Uy hiếp đáp tinh thần, có tác dụng lung lay ý chí chống Mĩ của quần chúng. # ở nhị miền khu đất nước.

Thời kì này Mĩ chưa có ý định sẽ dàn xếp ngoại giao với vn Dân chủ Cộng hòa nên trận chiến tranh phá hoại miền bắc lần thứ nhất (1965-1968) không tồn tại mục địch tạo nên ưu nuốm về quân sự.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 6: Ý nào tiếp sau đây không đề xuất là âm mưu của Mỹ trong cuộc chiến tranh phá hoại miền bắc bộ lần thứ nhất (1965-1968)?

A.Phá sức mạnh quốc chống và kết thúc chiến tranh xâm lược.

B.Ngăn chặn nguồn đưa ra viện từ phía bên ngoài và miền bắc cho miền Nam.

C.Phá hoại công cuộc phát hành chủ nghĩa làng hội ở miền Bắc.

D.Uy hiếp đáp tinh thần, làm lung lay ý chí kháng chiến chống mỹ cứu nước của dân chúng Việt Nam.

Lời giải:

Mĩ tiến hành trận chiến tranh phá hoại miền bắc lần trước tiên với âm mưu:

- Phá tiềm lực ghê tế, quốc phòng và công cuộc desgin chủ nghĩa thôn hội ngơi nghỉ miền Bắc.

- ngăn chặn nguồn chi viện từ bên phía ngoài vào miền bắc bộ và từ miền bắc bộ vào miền Nam.

- Uy hiếp tinh thần, có tác dụng lung lay ý chí kháng Mĩ của dân chúng hai miền khu đất nước.

=> loại bỏ đáp án:A

Đáp án yêu cầu chọn là: A

Câu 7: trọng trách mới đặt ra cho miền bắc bộ trong giai đoạn 1965 – 1968 là gì?

A.Chống cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mĩ.

B.Đảm bảo giao thông vận tải vận tải liên tục thông suốt, phục vụ chiến đấu, tiếp tế và đời sống.

C.Vừa chiến đấu, vừa cung cấp và thực hiện nhiệm vụ hậu phương lớn.

D.Hỗ trợ cho cuộc chiến đấu của dân chúng miền Nam.

Lời giải:

Từ đầu năm mới 1965, Mĩ chấp thuận gây ra cuộc chiến tranh phá hoại khu vực miền bắc bằng ko quân với hải quân. Bởi đó trọng trách mới của miền bắc bộ trong giai đoạn 1965 – 1968 là hành động chống chiến tranh phá hoại lần đầu tiên của Mĩ, bảo đảm thành quả xóm hội nhà nghĩa.

Đáp án phải chọn là: A

Câu 8: Ý nghĩa lớn nhất của việc khu vực miền bắc đánh bại chiến tranh phá hoại lần đầu tiên của đế quốc Mĩ là gì?

A.Thể hiện quyết trọng điểm đánh chiến thắng giặc Mĩ của quân dân ta

B.Làm lung lay ý chí xâm lấn của đế quốc Mĩ

C.Bảo vệ thành quả chủ nghĩa xóm hội nghỉ ngơi miền Bắc

D.Đánh bại âm mưu phá hoại khu vực miền bắc của đế quốc Mĩ, bảo đảm an toàn sự bỏ ra viện đến miền Nam

Lời giải:

Ý nghĩa lớn số 1 của việc miền bắc đánh bại chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của đế quốc Mĩ là tiến công bại thủ đoạn phá hoại khu vực miền bắc của đế quốc Mĩ, đảm bảo vững chắc miền bắc bộ xã hội chủ nghĩa nhằm tiếp tục đảm bảo an toàn thực hiện nghĩa vụ hậu phương khủng với tiền tuyến miền Nam

Đáp án đề xuất chọn là: D

Câu 9: chân lý đấu tranh của quân dân miền bắc trong trận đánh đấu chống cuộc chiến tranh phá hoại lần đầu tiên (1965-1968) là

A.Thà hi sinh toàn bộ chứ nhất định không chịu đựng mất nước, không chịu đựng làm nô lệ

B.Không gì quý hơn tự do tự do

C.Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh

D.Tất cả vì miền nam bộ ruột thịt

Lời giải:

Cuộc đại chiến chống cuộc chiến tranh phá hoại lần đầu tiên (1965-1968) của quân dân miền bắc đã bộc lộ sáng ngời chân lý “Không gì quý hơn độc lập, từ bỏ do” của chủ tịch Hồ Chí Minh

Đáp án đề xuất chọn là: B

Câu 10: Ý nào tiếp sau đây không phản ánh đúng vai trò của miền bắc Việt Nam trong số những năm 1965-1968?

A.Miền Bắc là hậu phương béo của tiền đường miền Nam

B.Miền Bắc là chiến trường trực tiếp tấn công Mĩ

C.Miền Bắc là mong nối nối cuộc đao binh chống Mĩ của nhân dân khu vực miền nam với trào lưu cách mạng nạm giới

D.Miền Bắc có tác dụng tròn nhiệm vụ quốc tế với Lào cùng Campuchia

Lời giải:

Trong trong thời gian 1965-1968, miền bắc bộ vừa là hậu phương phệ của tiền con đường miền Nam, vừa là chiến trường trực tiếp tiến công Mĩ. Đồng thời miền bắc bộ cũng là mong nối nối cuộc binh đao chống Mĩ của nhân dân miền nam với trào lưu cách mạng ráng giới. Buộc phải đến khi Mĩ triển khai chiến lược Đông Dương hóa chiến tranh, nhiệm vụ quốc tế với Lào cùng Campuchia mới được miền bắc bộ thực hiện.

Đáp án đề nghị chọn là: D

Câu 11: Di tích lịch sử dân tộc nào của tỉnh tỉnh hà tĩnh từng là giữa những trọng điểm phun phá của Mĩ trong trận đánh tranh phá hoại lần trước tiên (1965-1968)?

A.Nghĩa trang ngôi trường Sơn

B.Ngã ba Đồng Lộc

C.Sông Thạch Hãn

D.Ngã bố Nghèn

Lời giải:

Di tích lịch sử dân tộc ở tỉnh hà tĩnh từng là trong số những trọng điểm bắn phá của Mĩ trong trận đánh tranh phá hủy lần đầu tiên (1965-1968) là ngã cha Đồng Lộc. Đồng Lộc là một trong yết hầu giao thông quan trọng đặc biệt trên con đường vận tải đường bộ chiến lược Bắc - Nam yêu cầu Mĩ tập trung hỏa lực phun phá, rất nhiều chiến sĩ đã kiêu dũng hy sinh sinh sống đây, trong đó tiêu biểu là 10 cô nàng thành niên xung phong thuộc tiểu nhóm 4 tổng nhóm 55

Đáp án yêu cầu chọn là: B

Câu 12: Một trong ý nghĩa thắng lợi của quân dân khu vực miền bắc Việt phái nam trong cuộc chiến đấu chống cuộc chiến tranh phá hoại lần trước tiên của Mĩ là:

A.góp phần có tác dụng lung lay ý chí xâm lăng của Mĩ.

B.góp phần làm cho thất bại chiến lược "Việt phái mạnh hóa chiến tranh" của Mĩ.

C.thể hiện nay quyết trọng tâm làm hậu phương lớn của miền Bắc.

D.buộc Mĩ phải rút quân về nước.

Lời giải:

- Đáp án B loại vày Chiến lược việt nam hóa chiến tranh ra mắt từ năm 1969 - 1973 còn chiến tranh phá hoại miền bắc lần thứ nhất diễn ra từ bỏ 1965 - 1968.

- Đáp án C một số loại vì miền bắc bộ vẫn luôn là hậu phương mập của miền Nam.

- Đáp án D loại vày sau hiệp nghị Pari, Mĩ new rút quân về nước.

- Đáp án A đúng vì cuộc chiến đấu chống cuộc chiến tranh phá hoại lần đầu tiên của Mĩ của quân dân miền bắc đã đóng góp phần làm lung lay ý chí xâm lấn của Mĩ.

Đáp án đề nghị chọn là: A

Câu 13: thắng lợi của quân dân miền bắc bộ Việt nam giới trong trận đánh đấu chống cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất (1965 - 1968) góp thêm phần buộc Mĩ

A.phải rút quân khỏi Việt Nam.

B.chấp nhấn đến dàn xếp tại Pari.

C.chấp nhận ký kết hiệp định Pari.

D.kết thúc cuộc chiến tranh xâm chiếm Việt Nam.

Lời giải:

- Đáp án A loại vì chưng sau hiệp định Pari năm 1973 thì Mĩ new rút quân về nước.

- Đáp án B đúng vì thắng lợi của quân dân miền bắc bộ Việt phái nam trong trận đánh đấu chống cuộc chiến tranh phá hoại lần trước tiên (1965 - 1968) góp phần buộc Mĩ đồng ý đến bàn bạc tại Pari.

- Đáp án C loại vì sau trận “Điện Biên bao phủ trên không” năm 1972 thì Mĩ mới đồng ý kí hiệp nghị Pari.

- Đáp án D loại vày sau quá trình 1965 - 1968, quân cùng dân ta vẫn phải thường xuyên chiến đấu chống những chiến lược chiến tranh tiếp sau của Mĩ.

Đáp án yêu cầu chọn là: B

C. CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƯỢC “VIỆT phái mạnh HÓA CHIẾN TRANH VÀ “ĐÔNG DƯƠNG HÓA CHIẾN TRANH” CỦA MĨ (1969 – 1973)

Câu 1: Âm mưu cơ phiên bản của Mĩ trong chiến lược “Việt phái nam hóa chiến tranh” (1969-1973) là

A.Dùng người việt nam đánh bạn Việt

B.Dùng fan Đông Dương đánh bạn Đông Dương

C.Tạo ra ưu thay về chiến binh và hỏa lực để giành lại thế dữ thế chủ động trên chiến trường

D.Tận dụng xương máu người việt nam Nam, bớt xương ngày tiết của fan Mĩ

Lời giải:

Sau thảm bại của chiến lược “chiến tranh cục bộ”, Mĩ rút dần dần lực lượng quân Mĩ và đồng minh ra khỏi miền nam bộ Việt Nam. Đồng thời thực thi chiến lược “Việt phái nam hóa chiến tranh” (1969-1973), nhằm tiếp tục thực hiện âm mưu “Dùng người việt đánh tín đồ Việt”

Đáp án yêu cầu chọn là: A

Câu 2: Trong chiến lược “Đông Dương hóa chiến tranh”, Mĩ đã thực hiện biện pháp gì để phân tách rẽ khối cấu kết 3 nước Đông Dương?

A.Thỏa hiệp với những nước lớn

B.Khơi sâu sự biệt lập về định kỳ sử- văn hóa

C.Sử dụng quân đội thành phố sài thành như lực lượng xung kích trong quá trình xâm lược Lào, Campuchia

D.Tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc để hạn chế sự đưa ra viện đến Lào, Campuchia

Lời giải:

Trong kế hoạch “Đông Dương hóa chiến tranh”, quân đội sài thành được Mĩ áp dụng như lực lượng xung kích ngơi nghỉ Đông Dương trong số cuộc hành quân mở rộng xâm lược Campuchia và tăng cường chiến tranh sinh sống Lào, thực hiện thủ đoạn “Dùng fan Đông Dương đánh người Đông Dương”. Đây là phương án của Mĩ thực hiện nhằm mục tiêu chia rẽ khối cấu kết của tía nước Đông Dương.

Đáp án nên chọn là: C

Câu 3: Lực lượng quân team nào vẫn phối phù hợp với quân đội việt nam đập chảy cuộc hành quân “Lam Sơn- 719” (1971) của quân team Mĩ và vn Cộng hòa?

A.Quân team miền Bắc

B.Quân đội Lào

C.Quân team Campuchia

D.Quân nhóm Lào và Campuchia

Lời giải:

Đáp án phải chọn là: B

Câu 4: Cuộc tiến công như thế nào của quân dân miền nam đã buộc Mĩ nên tuyên tía “Mĩ hóa” quay trở lại chiến tranh xâm lược?

A.Tổng tấn công và nổi lên xuân Mậu thân 1968

B.Cuộc phản bội công Lam đánh 719 năm 1971

C.Tiến công kế hoạch năm 1972

D.Điện Biên đậy trên không năm 1972

Lời giải:

Cuộc tiến công chiến lược năm 1972 đã giáng đòn nặng nề vào kế hoạch “Việt nam hóa chiến tranh”, buộc Mĩ đề nghị tuyên cha “Mĩ hóa” quay trở về chiến tranh xâm lược- tức chấp thuận sự thua thảm của kế hoạch “Việt nam hóa chiến tranh”

Đáp án yêu cầu chọn là: C

Câu 5: hướng tiến công chủ yếu của quân Giải phóng miền nam bộ trong năm 1972 là

A.Tây Nguyên

B.Đông phái nam Bộ

C.Liên khu vực V

D.Quảng Trị

Lời giải:

Đáp án nên chọn là: D

Câu 6: tại sao khách quan nào khiến Mĩ yêu cầu chuyển sang thực hiện chiến lược “Việt phái mạnh hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh”?

A.Sự thất bại của Mĩ trong chiến lược “chiến tranh cục bộ”

B.Phong trào bội phản đối chiến tranh việt nam dâng cao làm việc Mĩ

C.Tác động của xu cầm hòa hoãn Đông- Tây

D.Tranh thủ mâu thuẫn trong khối những nước xóm hội công ty nghĩa

Lời giải:

Làn sóng bội nghịch đối chiến tranh vn của fan dân Mĩ dâng cao đã khiến cho nước Mĩ bị phệ hoảng, phân chia rẽ sâu sắc. Đây là nguyên nhân khách quan khiến cho Mĩ cần chuyển sang thực hiện chiến lược “Việt phái mạnh hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh”, rút dần dần quân Mĩ với Đồng minh ra khỏi chiến tranh để giảm xương của bạn Mĩ, tận dụng xương tiết người việt nam trên chiến trường

Đáp án buộc phải chọn là: B

Câu 7: Lực lượng chủ yếu trị trực tiếp lãnh đạo phương pháp mạng khu vực miền nam từ năm 1969 là

A.Mặt trận dân tộc giải phóng miền nam bộ Việt Nam

B.Chính phủ việt nam Dân công ty Cộng hòa

C.Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa khu vực miền nam Việt Nam

D.Chính phủ Cộng hòa miền nam bộ Việt Nam

Lời giải:

Đáp án đề xuất chọn là: C

Câu 8: thành công chính trị bắt đầu giai đoạn hành động chống chiến lược “Việt nam hóa chiến tranh” của quân cùng dân miền nam Việt nam là:

A.Trung ương cục miền nam bộ được thành lập.

B.Mặt trận dân tộc bản địa giải phóng miền nam bộ Việt phái nam ra đời.

C.Chính phủ phương pháp mạng lâm thời cùng hòa miền nam Việt nam giới ra đời.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra Vật Lý 11 Chương 1 Có Đáp Án Trắc Nghiệm, Trắc Nghiệm Chương 1 Vật Lý 11 Có Đáp Án

D.Quân giải phóng miền nam bộ Việt phái mạnh được thành lập.

Lời giải:

Đáp án yêu cầu chọn là: C

Câu 9: Trong chiến lược “Đông Dương hóa chiến tranh” (1969-1973) đối tượng người dùng chiến tranh của Mĩ đã tất cả sự đổi thay đối như vậy nào?

A.Tăng cường cuộc chiến tranh ở Lào

B.Lôi kéo Campuchia vào quỹ đạo trận chi