Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 12 bài xích 12 (có đáp án): trào lưu dân tộc dân công ty ở việt nam từ năm 1919 mang lại năm 1925 (phần 4)

Câu 101. Sự kiện nào thể hiện: "Tư tưởng bí quyết mạng mon Mười Nga sẽ thấm sâu rộng vào ách thống trị công nhân và bước đầu biến thành hành vi của kẻ thống trị công nhân Việt Nam".

Bạn đang xem: Trắc nghiệm sử 12 bài 12

A. Bãi khoá của thợ đồ vật xưởng đóng góp tàu bố Son cảng thành phố sài gòn (8 - 1925).

B. Nguyễn Ái Quốc gọi sơ đàm đạo cương của Lênin về vấn đề dân tộc cùng thuộc địa của Lênin (7 - 1920).

C. Tiếng bom Sa Diện (Quảng Châu) của liệt sĩ Phạm Hồng Thái (6 - 1924).

D. Nguyễn Ái Quốc giữ hộ yêu sách đến họp báo hội nghị Vécxai (1919).

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 102. Bác hồ nước ra đi tìm đường cứu vớt nước vào trong ngày tháng năm nào? trên đâu? Đầu tiên bác bỏ đến nước nào?

C. Ngày 5- 6-1911, tại sài Gòn, đầu tiên Bác cho nước Pháp.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 103. vì chưng sao Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu đồng tình Quốc tế máy ba?

A. Quốc tế thứ bố bênh vực quyền lợi cho các nước ở trong địa.

B. Quốc tế thứ tía giúp nhân dân ta đấu tranh chống thực dân Pháp.

C. Thế giới thứ ba đi xuống đường lối cho bí quyết mạng Việt Nam.

D. Thế giới thứ tía chủ trương ra đời Mặt trận giải phóng dân tộc ở Việt Nam.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 104.Sự kiện lưu lại Nguyễn Ái Quốc những bước đầu tiên tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho phương pháp mạng Việt Nam?

A. Nguyễn Ái Quốc chuyển yêu sách đến hội nghị Véc xai ( 18 - 6 - 1919).

B. Nguyễn Ái Quốc thâm nhập sáng lập Đảng cùng sản Pháp (12 - 1920).

C. Nguyễn Ái Quốc đọc sơ bàn bạc cương của Lê – nin về vụ việc dân tộc và thuộc địa (7-1920).

D. Nguyễn Ái Quốc ra đời tổ chức Hội vn cách mạng bạn trẻ (6-1925.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 105. Để nghiên cứu, học tập chù nghĩa Mác - Lê-nin và biện pháp mạng mon Mười Nga, từ năm 1920 mang lại 1923, Nguyễn Ái Quốc vận động chủ yếu nghỉ ngơi nước như thế nào ?

A. Liên Xô.B. Pháp.

C. Trung Quốc.D. Anh.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 106. Đứng trước nhà nghĩa tư bạn dạng và chủ nghĩa đế quốc, quyền lợi của họ là thống nhất, chúng ta hãy ghi nhớ lời kêu gọi của các Mác: "Vô sản toàn bộ các nước cấu kết lại." Hãy cho thấy thêm đoạn văn bên trên là của ai, viết trong công trình nào?

A. Của Lê nin, vào sơ đàm luận cương về sự việc dân tộc cùng thuộc địa.

B. Của Mác – Ăng ghen trong Tuyên ngôn Đảng cùng sản.

C. Của Nguyễn Ái Quốc trong Tuyên ngôn của Hội hòa hợp thuộc địa.

D. Lời trích vào Tuyên ngôn Nhân quyền cùng Dân quyền của phương pháp mạng tứ sản Pháp.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 107. Nguyễn Ái Quốc tránh Pari đến Liên Xô vào thời hạn nào?

A. Tháng 6-1924.B. Tháng 6 -1922

C. Mon 12-1923.D. Mon 6 -1923.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 108. Sự kiện ngày 17 – 6 -1924 thêm với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc nghỉ ngơi Liên Xô, chính là :

A. Bạn dự Đại hội dân cày Quốc tế.

B. Fan dự Đại hội lần thiết bị V của quốc tế Cộng sản.

C. Tín đồ dự Đại hội quốc tế phụ nữ.

D. Người dự Đại hội lần vật dụng VII của nước ngoài Cộng sản.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 109. Đặc điểm của thừa trình hoạt động vui chơi của Nguyễn Ái Quốc từ thời điểm năm 1919 đến năm 1925 là gì?

A. Thừa trình chuẩn bị về bốn tưởng chủ yếu trị và tổ chức cho sự thanh lập Đảng cùng sản vn (3 - 2 - 1930).

B quy trình truyền cai quản nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam.

C. Quá trình thành lập ba tổ chức triển khai Cộng sản nghỉ ngơi Việt Nam.

D. Quá trình chuẩn bị thực hiện công ty trương "vô sản hoá" để truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào Việt Nam.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 110. Từ năm 1920 đến 1925, Nguyễn Ái Quốc vận động chủ yếu đuối ở các nước:

A. Pháp, Liên Xô, Trung Quốc.

B. Pháp, Thái Lan, Trung Quốc.

C. Pháp, Liên Xô, Trung Quốc, Thái Lan.

D. Câu A với câu c đúng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 111. Trong trong thời hạn 1919 - 1925 có sự kiện lịch sử vẻ vang nào tiêu biểu gắn với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc?

A. Nguyễn Ái Quốc tìm đến Cách mạng mon Mười Nga.

B. Nguyễn Ái Quốc mang lại với nhà nghĩa Mác - Lênin tìm kiếm ra tuyến đường cứu nước đúng đắn.

C. Nguyễn Ái Quốc chuyển yêu sách đến hội nghị Vecxai.

D Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội liên hiệp thuộc địa.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 112. Sự kiện nào tiếp sau đây gắn tức thì với hoạt động vui chơi của Nguyễn Ái Quốc sinh hoạt Liên Xô giữa những năm 1923 - 1924?

A. Tham dự Đại hội lần trang bị V của thế giới Cộng sản.

B. Ra đời Hội việt nam cách mạng thanh niên.

C. Ra đời Hội câu kết thuộc địa.

D. Viết "Bản án chính sách thực dân Pháp".

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 113. Công lao thứ nhất to lớn số 1 của Nguyễn Ái Quốc một trong những năm 1911-1930 là gì?

A. Từ nhà nghĩa yêu thương nước đến chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm kiếm ra con phố cứu nước đúng đắn.

B. Ra đời Hội nước ta cách mạng thanh niên.

C. Hợp tốt nhất ba tổ chức cộng sản.

D. Khởi thảo cương cứng lĩnh thiết yếu trị trước tiên của Đảng cùng sản Việt Nam.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 114. Đường đi tìm kiếm chân lý cứu vớt nước của Nguyễn Ái Quốc khác với con đường cứu nước của lớp người đi trước là:

A. Đi sang phương tây tìm đường cứu nước.

B. Đi sang châu mĩ tìm mặt đường cứu nước.

C. Đi sang trọng châu Phi tìm mặt đường cứu nước.

D. Đi lịch sự phương Đông tìm mặt đường cứu nước.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 115. Sự kiện ghi lại bước ngoặt vào cuộc đời buổi giao lưu của Nguyễn Ái Quốc là:

A. Ảnh tận hưởng của cách mạng mon Mười Nga năm 1917 đến tư tưởng cứu giúp nước của Nguyễn Ái Quốc.

C. Đọc luận cương của Lê nin về sự việc dân tộc cùng thuộc địa (7-1920).

D. Vứt phiếu tán thành việc gia nhập quốc tế Cộng sản và tham gia tạo nên Đảng cộng sản Pháp (12-1920).

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

(Giải thích: Sự khiếu nại 12 – 1920, Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu đống ý việc gia nhập quốc tế Cộng sản cùng tham gia gây dựng Đảng cùng sản Pháp, đã đánh dấu Người đi từ chủ nghĩa yêu nước sang nhà nghĩa cộng sản. Là một người cộng sản trước tiên của Việt Nam. )


Câu 116. Vạch trần chủ yếu sách bầy áp tách bóc lột dã man của chủ nghĩa đế quốc nói chung và đế quốc Pháp nói riêng, thức tỉnh những dân tộc bị áp bức nổi dậy. Đó là nội dung của tờ báo làm sao của Nguyễn Ái Quốc.

A. Đời sống người công nhân

B. Nhân đạo

C. Người cùng khổ

D. Tập san Thư tín quốc tế

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 117. Câu thơ sau đây của phòng thơ Chế Lan Viên cân xứng với sự khiếu nại nào vào cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc: "Phút khóc thứ nhất là phút bác Hồ cười"?

A. Những lúc sáng lập ra Hội cấu kết thuộc địa làm việc Pa ri.

B. Khi đọc luận cương của Lê nin về vụ việc dân tộc cùng thuộc địa.

C. Khi viết bài và thống trị nhiệm tờ báo "Người cùng khổ".

D. Khi dự Đại hội quốc tế Cộng sản lần trang bị V (1924).

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 118. Nguyễn Ái Quốc trình bày lập trường , quan liêu điểm của chính bản thân mình về vị trí chiến lược của biện pháp mạng ở các nước ở trong địa, về quan hệ giữa phong trào công nhân ở những nước đế quốc với trào lưu cách mạng ở các nước thuộc địa, về vai trò, sức mạnh to lớn của dân cày ở những nước ở trong địa trong :

A. Đại hội Đảng thôn hội Pháp họp ngơi nghỉ Tua (12-1920)

B. Hội nghị nước ngoài nông dân (6-1923)

C. Đại hội thế giới cộng sản lần V (1924)

D. Đại hội đại biểu lần thứ nhất Hội nước ta cách mạng tuổi teen (5-1929)

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 119. Năm 1922, Nguyễn Ái Quốc là chủ nhiệm kiêm chủ cây bút báo:

A. Đời sinh sống công nhân.

B. Tín đồ cùng khổ (Le Paria).

C. Nhân đạo.

D. Sự thật.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 120. thời gian tháng 6 – 1923 gắn thêm với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc sinh hoạt Liên Xô, đó là sự việc kiện nào?

A. Người tham dự buổi tiệc nghị nước ngoài nông dân.

B. Tín đồ dự Đại hội lần đồ vật V nước ngoài Cộng sản.

C. Fan dự Đại hội thế giới phụ nữ.

D. Bạn dự Đại hội VII nước ngoài Cộng sản.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 121. Trong vượt trình vận động để chuẩn bị cho việc thành lập Đảng cùng sản Việt Nam, chuyển động nào tiếp sau đây của Nguyễn Ái Quốc đã ra mắt tại quảng châu trung quốc (Trung Quốc)?

A. Dự lễ hội nghị thế giới nông dân.

B. Dự Đại hội nước ngoài Cộng sản.

C. Ra báo "Thanh niên".

D. Xuất phiên bản tác phẩm "Bản án chế độ thực dân Pháp".

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 122. Tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc được xuất phiên bản năm 1922 là:

A. "Bản án cơ chế thực dân Pháp".

B. "Đường kách mệnh".

C. Báo "Thanh niên".

D. Tất cả đều đúng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 123. thời gian ở Liên Xô 1923 - 1924, Nguyễn Ái Quốc đã viết bài cho những tờ báo:

A. Đời sống công nhân.

B. Báo "Nhân đạo", Báo "Sự thật".

C. Tập san "Thư tín Quốc tế", Báo "Sự thật".

D. Tập san "Thư tín Quốc tế".

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 124. Cuối 1924 đã diễn ra sự khiếu nại gì nối liền với hoạt động vui chơi của Nguyễn Ái Quốc?

A. Nguyễn Ái Quốc ròi Pháp quý phái Liên Xô tham dự buổi tiệc nghị nước ngoài nông dân.

B. Nguyễn Ái Quốc về quảng châu trung quốc - Trung Quốc.

C. Nguyễn Ái Quốc xuất phiên bản tác phẩm "Đường Kách mệnh".

D. Nguyễn Ái Quốc dự Đại hội đại biểu lần thứ nhất Hội nước ta Cách mạng Thanh niên.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 125. đều sự khiếu nại nào tiếp sau đây thúc đẩy thừa trình thịnh hành chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào Việt Nam?

A. Thành phầm "Đường Kách mệnh" cùng "Bản án chính sách thực dân Pháp" được chuyển vào Việt Nam.

B. Báo "Người cùng khổ", báo "Thanh niên" được thông dụng ở Việt Nam.

C. Nhà trương "Vô sản hoá" của Hội vn Cách mạng Thanh niên.

D. Cả ba vấn đề trên.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 126. Những vận động nào của Hội việt nam Cách mạng thanh niên gắn bó trực tiếp với vai trò của Nguyễn Ái Quốc:

A. Mở lớp tập huấn chủ yếu trị huấn luyện và đào tạo cán bộ tại quảng châu - Trung Quốc, ra báo "Thanh niên".

B. Kín đáo chuyển các tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc về nước.

C. Nhà trương trào lưu "Vô sản hoá".

D. Trào lưu bãi công của công nhân xí nghiệp sợi nam Định, nhà máy diêm cùng cưa Bến Thủy.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 127. Ý nghĩa của những buổi giao lưu của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919 - 1925?

A. Nguyễn Ái Quốc đón nhận tư tưởng nhà nghĩa Mác - Lênin.

B. Sẵn sàng về chủ yếu trị, bốn tưởng và tổ chức triển khai cho sự thành lập của chính đảng vô sản sống Việt Nam.

C. Xây dựng quan hệ liên minh giữa công nhân và nông dân vào cuộc đương đầu giải phóng dân tộc.

D. Bí quyết mạng việt nam trở thành một thành phần của bí quyết mạng thể giới.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 128. Hội nước ta cách mạng bạn teen được thành lập và hoạt động vào thời gian nào? Ở dâu?

A. Mon 5 - 1925 ở quảng châu (Trung Quốc).

B. Tháng 6 - 1925 ở hương thơm Cảng (Trung Quốc).

C. Mon 7 - 1925 ở quảng châu trung quốc (Trung Quốc).

D. Mon 6 - 1925 ở quảng châu trung quốc (Trung Quốc).

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 129. ban ngành ngôn luận của Hội vn Cách mạng bạn teen là:

A. Báo Thanh niên.

B. Item "Đường Kách mệnh".

C. "Bản án chế độ thực dân Pháp".

D. Báo "Người thuộc khổ".

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 130. Ba bốn tưởng tiếp sau đây được trình diễn trong thành phầm nào của Nguyễn Ải Quốc?

- biện pháp mạng là sự nghiệp của quần chúng.

- giải pháp mạng cần do đảng theo chủ nghĩa Mác - Lênin lãnh đạo.

- giải pháp mạng vn phải đính thêm bó và kết hợp với giải pháp mạng nuốm giới.

A. Tạp chí Thư tín Quốc tế.

B. "Bản án cơ chế thực dân Pháp".

C. "Đường Kách mệnh".

D. Báo "Người cùng khổ".

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 131. "Muốn được giải phóng, những dân tộc chỉ hoàn toàn có thể trông cậy vào lực lượng của phiên bản thân mình” là kết luận của Nguyễn Ái Quốc sau khi

A. Nguyễn Ái Quốc đích thực trở thành chiến sĩ cộng sản.

B. Bạn dạng yêu sách của quần chúng. # An Nam không được họp báo hội nghị Vecxai chấp nhận.

C. Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ trao đổi cương của Lênin.

D. Nguyễn Ái Quốc lập ra Hội liên minh thuộc địa nghỉ ngơi Pari

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 132. Điểm nào tiếp sau đây thể hiện việt nam Quốc dân đảng (1927-1930) đã nhận thức đúng yêu cầu khách quan tiền của lịch sử dân tộc dân tộc?

A. Chủ trương thực hiện cách mạng bằng bạo lực.

B. Trở nên tân tiến cơ sở đảng ở một số trong những địa phương Bắc Kì.

C. Đề cao binh lính người việt trong quân team Pháp.

D. Kiên quyết phát hễ cuộc khởi nghĩa yên Bái.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 133. Sự khác biệt cơ bạn dạng giữa Hội vn Cách mạng giới trẻ và việt nam Quốc dân đảng là ở

A. Nguyên tố tham gia.

B. Hình thức đấu tranh.

C. định hướng cách mạng.

D. địa bàn hoạt động.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 134. lý do chính dẫn đến lose của cuộc khởi nghĩa yên ổn Bái (2.1930) là do

A. Bị động, chưa xuất hiện sự sẵn sàng chu đáo.

B. Pháp tiến hành khủng bố, bọn áp dã man.

C. Không có mục tiêu rõ ràng.

D. Lực lượng binh lính hối hả đầu hàng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 135.

Xem thêm: Tổng Hợp Trắc Nghiệm Sinh Học Lớp 10 Có Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết

kế hoạch và sách lược của giải pháp mạng giải phóng dân tộc vn được thể hiện thứ nhất trong tác phẩm

A. Đường Kách mệnh

B. Thiết yếu cương vắn tắt, sách lược văn tắt

C. Bản án chính sách thực dân Pháp

D. Luận cương chiến tranh

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 136. Điểm thông thường trong khuynh hướng đấu tranh của 3 tổ chức triển khai cộng sản thành lập 1930 ở nước ta là gì?

A. Mục tiêu giải phóng thống trị vô sản

B. Theo xu thế cách mạng vô sản

C. Mục đích giải phóng dân tộc

D. Theo định hướng cách mạng

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


❮ bài trướcBài sau ❯
*

giáo dục và đào tạo cấp 1, 2
giáo dục đào tạo cấp 3