... Trận chiến tranh giới lần thứ kết thúc vào thời hạn nào? A 11 / 10 /19 18 B 10 /11 / 19 18 C 11 / 11 /19 18 D 01 /11 / 19 18 33 Cuộc cải cách Duy Tân Minh trị tiến hành nghành nghề dịch vụ nào? A thiết yếu trị, kinh tế, qn ... Vµo thêi gian nµo: A Th¸ng 9 /19 18 B Th¸ng 10 /19 18 C Th¸ng 11 / 19 18 D Th¸ng 12 /19 18 L«m«n«xèp lµ nhµ b¸c häc nỉi tiÕng thc qc gia nµo? 11 8 A Nga B Anh Ph¸p C D §øc 11 9 Liên bang cộng hoà xã hội ... D Buộc giới cố quyền Nhật phiên bản phải thi hành nhiều cách tân dân nhà ĐỀ KIỂM TRA MINH HỌA 10 11 12 13 15 16 17 18 19 đôi mươi 21 22 23 24 25 26 27 14 I PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) Châu Phi khơng thuộc...

Bạn đang xem: Trắc nghiệm sử 11 học kì 2


*

*

... Đà d/ Năm 218 TCN e/ Năm 11 1 TCN (1) mở rộng bờ cõi ; (2) Âu Việt; (3) Thục Phán; (4) Hiệu úy Đồ Thư III Hãy ghép kiện kế hoạch sử cột A với thời hạn cột B đến (1 điểm) 1d, 2c, 3b, 4a Câu 49 : Hồn ... Chăn ni D/ thuyền Câu 45: chính quyền địa phương nhà nước Văn Lang: A/ thơn, B/ chiềng, chạ C/ thơn, ấp D/ huyện, thôn Câu 47: toàn nước Văn Lang phân chia làm: A/ 14 B/ 15 C/ 13 D/ 12 Câu 46: Vua nhà nước ... Kiện định kỳ sử cột A với thời gian cột B cho (1 điểm) Cột A Cột B đơn vị Tần tiến công xuống phương nam a/ Năm 17 9 TCN Qn Tần tháo lui khỏi vn b/ Năm 207 TCN Thục Phán trường đoản cú xưng An Dương vương vãi c/ Năm 214 ...
*

*

*

... để gia công phút ) ?Khởi nghĩa Hoàng Công chất diễn vào thời hạn nào? a 173 9- 179 6 b 179 3- 179 6 c 173 9- 179 3 d 173 9- 176 9 Đáp án: d Câu 24 : (Hiểu kiến thức và kỹ năng đến tuần 26 , thời hạn đủ để triển khai 10 phút) ?Sự ... Nghĩa Tây Sơn vào năm nào? a 177 1 b 177 7 c 177 5 d 178 0 Đáp án: a Câu 26 : (Vận dụng, kỹ năng đến tuần 26 , thời hạn đủ để làm 10 phút) ? vì khởi nghĩa Tây đánh từ đầu phần đông giai cấp, lứa tuổi ... Thời Lê sơ, ông biên soạn sử nào? a Đại Việt sử kí b Đại việt sử kí toàn thư c sử kí tục biên d Khâm định việt sử thông giám cương cứng mục Đáp án: b Câu 13: ( Hiểu, kiến thức đến tuần 22 , thời gian...
... Khu vực - Sử học: + Thời Tần – Hán, Sử học tập trở thành nghành nghề khoa học độc lập: tư Mã Thiên cùng với Sử kí, Hán thư Ban cầm cố Thời Đường thành lập quan biên soạn gọi Sử tiệm + Đến thời Minh – Thanh, sử học ... Nhà Tần thống trung quốc vào khoảng thời gian nào? A khoảng chừng năm 122 TCN B khoảng tầm năm 21 2 TCN C khoảng tầm năm 22 1 TCN D khoảng tầm năm 21 5 TCN Câu 14 Vào khoảng thời gian cư dân Địa Trung Hải bước đầu ... đê-li vương triều Mô-gôn? (3 điểm) ĐÁP ÁN I – PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm) Câu lựa chọn A C B D A C D B A 10 B 11 D 12 C 13 C 14 A 15 D 16 B II – PHẦN TỰ LUẬN ( điểm) Câu 1: gợi ý trả...
... đa bội lệch c/ thể dò bội d/ thể bố NST số 21 95 loại cải củ bao gồm NST (2n) = 18R loài cải bắp tất cả NST (2n) = 18B Thể tuy vậy nhò bội hai loài a/ dò tứ bội b/ nhiều bội chẵn c/ dò đa bội d/ thể đa bội ... D Chế Mân □ A Phù nam □ C Champa □ B Chân Lạp □ D tất câu □ A tây nam cỗ □ C nam giới Trung cỗ □ B Bắc cỗ Bắc Trung bộ □ D nam Trung cỗ tây-nam bộ □ A Văn Lang □ C Champa □ B Phù phái nam □ D Xiêm La 212 ... Dân quân só □ D Câu A B 255 Vua Lê Thánh Tôn bỏ chức vụ cao cung cấp nào? □ A tướng mạo quốc, đại tổng quản, đại hành khiển □ B Ngự sử đài, thừa tướng, tiết độ sứ □ C Thượng thư, quốc sư, đại hành khiển...
... ơng Đảng thức đợc bầu hội nghị lần lắp thêm (10/1930) bao gồm đại biểu A) bao gồm 05 đại biểu B) gồm 06 đại biểu C) tất cả 07 đại biểu D) tất cả 09 đại biểu Đáp án C Câu 79 ấn Độ tuyên bố chủ quyền vào thời hạn nào? A) ... Thảo D) Câu A B Đáp án -C Câu 72 vào niên đại sau đây, niên đại thêm với Luận cơng trị bạn hữu Trần Phú soạn thảo A) mon 10 1930 B) tháng - 1930 C) mon 1930 D) mon 1930 Đáp án A Câu 73 ... Xô, A) Ngời dự đại hội Nông dân quốc tế B) Ngời dự đại hội lần trang bị V nước ngoài cộng sản C) Ngời dự đại hội quốc tế đàn bà D) Ngời dự đại hội thế giới VII nước ngoài cộng sản Đáp án B Câu 51 Tác dụng...
... 116 câu hỏi Trắc Nghiệm môn kế hoạch Sử – nhắc nhở cho học sinh 12 thi giỏi Nghiệp bộ Đề 001 116 câu hỏi Trắc Nghiệm môn lịch Sử – nhắc nhở cho học sinh 12 thi tốt Nghiệp cỗ Đề 001 Đáp án 01 ... câu hỏi Trắc Nghiệm môn định kỳ Sử – gợi nhắc cho học sinh 12 thi xuất sắc Nghiệp cỗ Đề 001 23 50 77 24 51 78 25 52 79 26 53 80 27 54 81 116 câu hỏi Trắc Nghiệm môn lịch Sử – gợi nhắc cho học tập sinh 12 thi tốt ... 79 26 53 80 27 54 81 116 câu hỏi Trắc Nghiệm môn lịch Sử – lưu ý cho học sinh 12 thi giỏi Nghiệp cỗ Đề 001 ...
... Thay tên là: □ A Phù nam giới □ C Champa □ B Chân Lạp □ D vớ câu □ A tây nam cỗ □ C nam Trung cỗ □ B Bắc bộ Bắc Trung bộ □ D phái nam Trung bộ tây nam cỗ □ A Văn Lang □ C Champa □ B Phù phái mạnh □ D Xiêm La □ ... Dân binh só □ D Câu A B 255 Vua Lê Thánh Tôn quăng quật chức vụ cao cấp cho nào? □ A tướng quốc, đại tổng quản, đại hành khiển □ B Ngự sử đài, quá tướng, ngày tiết độ sứ □ C Thượng thư, quốc sư, đại hành khiển ... Phục dòch mang lại lãnh chúa □ C ko quyền rời khỏi lãnh đại □ D vớ câu 151.Đời sống nông nô thì: □ A dễ chòu bầy tớ □ C Câu a b □ B vui vẻ tá điền □ D Câu a b không nên 152.Những tiến chuyên môn nông nghiệp...

Xem thêm: Trắc Nghiệm Sử 12 Bài 22 (Có Đáp Án), Trắc Nghiệm Lịch Sử Lớp 12 Bài 22 Phần 1 Online


... Nguyễn Quyền D Cả a, b, c Đáp án b Câu 111 bạn nhân dân phong Bình Tây đại nguyên suý là: A Trương Quyền B Nguyễn Trung Trực C Trương Định D Cả a, b, c Đáp án c Câu 112 fan xem mở đầu phe nhà ... án A Câu 86 V.I.Lê-nin tuyên bố thành lập và hoạt động quyền Xô viết vào ngày: A) tháng ngày 10 năm 1917 B) ngày tháng 11 năm 1917 C) Ngày 17 tháng 10 năm 1917 D) Ngày 17 tháng 11 năm 1917 Đáp án B Câu 87 ... Cuộc chiến tranh C thuộc địa có vị trí địa lí thuận lời cho việc giao lưu buôn bán D Câu A B lời giải D Câu 147 Sự kiện lịch sử chứng minh Anh thức công nhận hòa bình 13 ở trong địa Bắc Mĩ là: A Kí kết hoà ước...
trường đoản cú khóa: thắc mắc trắc nghiệm lịch sử hào hùng 11 học kì 1câu hỏi trắc nghiệm lịch sử hào hùng 9 học kì 2câu hỏi ôn tập lịch sử 11 học kì 2trắc nghiệm lịch sử hào hùng 11 học tập kì 2câu hỏi trắc nghiệm technology 11 học tập kì 2câu hỏi trắc nghiệm ngữ văn 11 học kì 2cau hoi trac nghiem mon van 11 hoc ki 2cau hoi trac nghiem vat ly 11 hoc ki 2câu hỏi trắc nghiệm lịch sử dân tộc 11ngân hàng thắc mắc trắc nghiệm lịch sử dân tộc 11câu hỏi trắc nghiệm lịch sử hào hùng 11 bài 19cau hoi trac nghiem lich su cac hoc thuyet ghê tetrắc nghiệm lịch sử 11 học kì 1câu hỏi ôn tập lịch sử dân tộc 9 học kì 2trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 10 học tập kì 2Báo cáo thực tập tận nơi thuốc tại thành phố hồ chí minh năm 2018Nghiên cứu giúp sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng phân bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua sắm CT CP công nghệ NPVNghiên cứu tổng hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi ngày tiết não cấpNghiên cứu vãn vật liệu biến hóa (metamaterials) dung nạp sóng năng lượng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức triển khai chạy tàu hàng thắt chặt và cố định theo thời hạn trên đường tàu việt namGiáo án Sinh học 11 bài bác 13: thực hành phát hiện tại diệp lục với carôtenôitQuản lý vận động học tập của học viên theo hướng phát triển năng lực học tập hợp tác ký kết tại những trường phổ thông dân tộc bán trú huyện tía chẽ, thức giấc quảng ninhPhát hiện tại xâm nhập dựa vào thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng ứng dụng smartscan và áp dụng trong đảm bảo an toàn mạng máy tính xách tay chuyên dùngSở hữu ruộng khu đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa thời điểm đầu thế kỷ XIXChuong 2 dìm dạng rui roKiểm liền kề việc giải quyết và xử lý tố giác, tin báo về phạm nhân và ý kiến đề xuất khởi tố theo lao lý tố tụng hình sự nước ta từ thực tế tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo lao lý tố tụng hình sự nước ta từ thực tế xét xử của những Tòa án quân sự Quân khu vực (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan lại quan tri rui roGiáo án Sinh học tập 11 bài 14: thực hành thực tế phát hiện nay hô hấp nghỉ ngơi thực vậtTrách nhiệm của người tiêu dùng lao động đối với lao động nữ theo luật pháp lao động việt nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố hồ chí minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm bắt đầu Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu bắt đầu đăng bắt tắt văn phiên bản trong lòng bà mẹ đại chiến với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân trong gia đình trong ngày lễ tết đặc điểm chung với vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về nhỏ trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài xích tập trang bị lý 8 chuyện cũ trong lấp chúa trịnh giải bài xích tập đồ dùng lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ yêu cầu giuộc soạn bài xích cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve bé trau bài ca ngắn đi trên bến bãi cát sự cải cách và phát triển của từ vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại nước ta lớp 11 bài tập tỷ lệ thống kê có giải mã bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem dại van lop 8