Download bộ thắc mắc trắc nghiệm sinh học tế bào PDF ✓ Trắc nghiệm sinh học tập tế bào bao gồm đáp án ✓ Trắc nghiệm sinh học tế bào đh có đáp án ✓ câu hỏi trắc nghiệm môn sinh học tế bào ✓ Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm sinh học tế bào ✓ download xuống miễn phí.


*
Bấm nhằm tải: Trắc nghiệm sinh học tập tế bào PDF

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀTrắc Nghiệm Sinh học Tế Bào - Tế Bào Học
Tác giả

Đang cập nhật

Năm xuất bảnĐang cập nhật
Nhà xuất bảnĐang cập nhật
Tóm tắt

Bộ thắc mắc trắc nghiệm sinh học tế bào với hơn 100 câu hỏi được chia nội dung theo từng phần cụ thể như về: cấu trúc tế bào, nhân, lưới nội chất, ti thể, máy bộ Gôngi của tế bào nhân chuẩn, ... Và phía dưới sẽ có được phần đáp án. Trắc nghiệm sinh học tập tế bào là tài liệu nhằm sinh viên ôn thi môn sinh học tập tế bào.

Mục lục

Nội dung 1 và 2: thắc mắc trắc nghiệm về kích thước và hình dạng tế bàoĐáp ánNội dung 3: thắc mắc trắc nghiệm về cấu tạo của tế bào nhân sơĐáp ánNội dung 4: câu hỏi trắc nghiệm về cấu tạo đại thể của tế bào nhân chuẩnĐáp ánNội dung 5: thắc mắc trắc nghiệm về nhân của tế bào nhân chuẩnĐáp ánNội dung 6: thắc mắc trắc nghiệm về lưới nội chất của tế bào nhân chuẩnĐáp ánNội dung 7: câu hỏi trắc nghiệm về ribôxôm của tế bào nhân chuẩnĐáp ánNội dung 8: câu hỏi trắc nghiệm về máy bộ Gôngi của tế bào nhân chuẩnĐáp ánNội dung 9: thắc mắc trắc nghiệm về ti thể của tế bào nhân chuẩnĐáp ánNội dung 10: câu hỏi trắc nghiệm về lục lạp của tế bào nhân chuẩnĐáp ánNội dung 11 & 12: câu hỏi trắc nghiệm về lizôxôm cùng peroxisome của tế bào nhân chuẩnĐáp ánNội dung 13: thắc mắc trắc nghiệm về không bào của tế bào nhân chuẩnĐáp ánNội dung 14: thắc mắc trắc nghiệm về trung thể của tế bào nhân chuẩnĐáp ánNội dung 16: thắc mắc trắc nghiệm về cỗ khung của tế bào nhân chuẩnĐáp ánNội dung 17: thắc mắc trắc nghiệm về màng sinh hóa học của tế bào nhân chuẩnĐáp ánNội dung 18: thắc mắc trắc nghiệm về kết cấu ngoài màng sinh chất của tế bào nhân chuẩnĐáp ánNội dung 19: câu hỏi trắc nghiệm về sự vận chuyển những chất qua màng của tế bàoĐáp ánNội dung 20, 21, 22, 23: câu hỏi trắc nghiệm về việc phân phân tách tế bào (phân đôi, chu kì tế bào, nguyên phân, bớt phân)Đáp án