Trắc nghiệm Sinh học 11 bài xích 39 (có đáp án): các nhân tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển !!


Bạn đang xem: Trắc nghiệm sinh học 11 bài 34

Trắc nghiệm Sinh học tập 11 bài xích 47 (có đáp án): Điều khiển tạo thành ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch !!

Câu hỏi 1 :

Quan sát mặt cắt ngang thân, sinh trưởng thứ cấp theo máy tự từ ko kể vào trong thân là?" href="https://infokazanlak.com/de-thi-kiem-tra/cau-hoi/25008-quan-sat-mat-cat-ngang-than-sinh-truong-thu-cap-theo-thu-tu-tu-ngoai-vao-trong-than-la.html">Quan sát mặt phẳng cắt ngang thân, phát triển thứ cấp cho theo trang bị tự từ bên cạnh vào trong thân là?

A. Bần → tầng sinh bần → mạch rây thứ cấp cho → tầng phân sinh mặt → gỗ dác → gỗ lõi

B. Bựa → tầng sinh bựa → mạch rây sơ cung cấp → tầng sinh mạch → mộc thứ cấp cho → gỗ sơ cấp

C. Xấu → tầng sinh bựa → mạch rây sơ cung cấp → mạch rây thứ cấp cho →tầng sinh mạch à  gỗ thứ cung cấp → mộc sơ cấp

D. Tầng sinh bựa → bần → mạch rây sơ cung cấp → tầng sinh mạch → mộc thứ cấp → tủy


Câu hỏi 2 :

Đặc điểm không tồn tại ở sinh trưởng sơ cấp là?" href="https://infokazanlak.com/de-thi-kiem-tra/cau-hoi/25011-dac-diem-khong-co-o-sinh-truong-so-cap-la.html">Đặc điểm không tồn tại ở sinh trưởng sơ cung cấp là?

A. Có tác dụng tăng kích cỡ chiều dài của cây

B. Diễn ra buổi giao lưu của tầng sinh bần

C. Ra mắt cả sống cây Một lá mầm và cây hai lá mầm

D. Diễn ra hoạt động vui chơi của mô phân sinh đỉnh


Câu hỏi 3 :

Phát biểu đúng về tế bào phân sinh bên và mô phân sinh lóng là?" href="https://infokazanlak.com/de-thi-kiem-tra/cau-hoi/25012-phat-bieu-dung-ve-mo-phan-sinh-ben-va-mo-phan-sinh-long-la.html">Phát biểu đúng về tế bào phân sinh mặt và mô phân sinh lóng là?

A. Mô phân sinh bên và tế bào phân sinh lóng tất cả ở thân cây Một lá mầm

B. Mô phân sinh bên có ở thân cây Một lá mầm, còn tế bào phân sinh lóng gồm ở thân cây hai lá mầm

C. Mô phân sinh bên có ở thân cây nhì lá mầm, còn mô phân sinh nóng gồm ở thân cây Một lá mầm

D. Mô phân sinh mặt và tế bào phân sinh nóng bao gồm ở thân cây hai lá mầm


Câu hỏi 4 :

Ở cây hai lá mầm, tính tự ngọn cho rễ là những loại mô phân sinh theo máy tự?" href="https://infokazanlak.com/de-thi-kiem-tra/cau-hoi/25013-o-cay-hai-la-mam-tinh-tu-ngon-den-re-la-cac-loai-mo-phan-sinh-theo-thu-tu.html">Ở cây nhì lá mầm, tính tự ngọn mang lại rễ là các loại mô phân sinh theo máy tự?

A. Mô phân sinh đỉnh ngọn → tế bào phân sinh mặt → mô phân sinh đỉnh rễ

B. Tế bào phân sinh đỉnh ngọn → tế bào phân sinh đỉnh rễ → mô phân sinh bên

C. Mô phân sinh đỉnh rễ → tế bào phân sinh bên → mô phân sinh bên

D. Mô phân sinh bên → tế bào phân sinh đỉnh ngọn → tế bào phân sinh đỉnh rễ


Câu hỏi 5 :

Cho các bộ phận sau:" href="https://infokazanlak.com/de-thi-kiem-tra/cau-hoi/25015-cho-cac-bo-phan-sau.html">Cho các bộ phận sau:

Câu hỏi 6 :

Xét các điểm lưu ý sau:" href="https://infokazanlak.com/de-thi-kiem-tra/cau-hoi/25016-xet-cac-dac-diem-sau-2.html">Xét các điểm lưu ý sau:

Câu hỏi 7 :

Sinh trưởng thiết bị cấp là sự tăng trưởng bề ngang của cây?" href="https://infokazanlak.com/de-thi-kiem-tra/cau-hoi/25018-sinh-truong-thu-cap-la-su-tang-truong-be-ngang-cua-cay.html">Sinh trưởng trang bị cấp là sự việc tăng trưởng bề ngang của cây?

A. Vì chưng mô phân sinh bên của cây thân thảo tạo nên ra

B. Vì chưng mô phân sinh mặt của cây thân gỗ tạo thành ra

C. Bởi vì mô phân sinh bên của cây Một lá mầm tạo thành ra

D. Bởi mô phân sinh lóng của cây tạo ra


Câu hỏi 8 :

Chọn chú thích chuẩn cho hình sau :" href="https://infokazanlak.com/de-thi-kiem-tra/cau-hoi/25020-chon-chu-thich-dung-cho-hinh-sau.html">Chọn chú thích hợp lý cho hình sau :

Câu hỏi 9 :

Hãy khẳng định chú say đắm hình vẽ tiếp sau đây đúng hay sai" href="https://infokazanlak.com/de-thi-kiem-tra/cau-hoi/25021-hay-xac-dinh-chu-thich-hinh-ve-sau-day-dung-hay-sai.html">Hãy khẳng định chú thích hợp hình vẽ dưới đây đúng xuất xắc sai

A. 1Đ, 2S, 3S, 4Đ, 5Đ, 6S

B. 1Đ, 2S, 3S, 4Đ, 5S, 6S

C. 1Đ, 2S, 3S, 4Đ, 5S, 6Đ

D. 1Đ, 2S, 3Đ, 4Đ, 5S, 6S


*Xem thêm: 1300 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam, Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi và kiểm traAppCông nghệ thông tinReview sáchGiải tríĐoc truyện onlineRead novel EnglishTổng vừa lòng mã bớt giá