... Phản ứng bóc nước chế tạo thành anken? A 2, 3- imetylbutan-2-ol B 2, 2- imetylpropan-1-ol C 2-metylbutan-2-ol D 2-metylpropan-2-ol Câu 49: Cation X3+ anion Y 2- cấu hình electron phân lớp 2p6 vị trí ... Phân hình học) glixerol phương pháp muối là: A CH3-COONa, HCOONa, CH3-CH=CH-COONa B CH2=CH-COONa, CH3-CH2-COONa, HCOONa C CH2=CH-COONa, HCOONa, CH  C-COONa D HCOONa, CH  C-COONa, CH3-CH2-COONa Câu ... Thu CO2 H2O gồm tỉ trọng mol tương xứng : chất X tác dụng với Na, thâm nhập phản ứng tráng bội bạc Công thức kết cấu X A HOCH2-CH=CH-CH2-COOH B HOCH2-CH=CH-CHO C HOCH2-CH=CH-CH2-CHO D HCOOCH=CH-CH=CH2 Câu...

Bạn đang xem: Trắc nghiệm lý thuyết hóa 12 có đáp án


*

... Hội ( GPD ) gửi từ nớc với tích điểm tài nguyên cho thuê, cung cấp gồm thời hạn Câu 56: Ai công ty thể triển lẵm nguồn tài chính? A chính phủ, Quốc hội B bộ tài chính, NHNN, phận sản xuất cải vật chất ... Tiền ngân hàng phát hành ý nghĩa gì? A gồm thể mua bán loại sản phẩm hóa, dịch vụ thương mại thị trờng nớc giới B Là giấy dìm nợ ngân hàng Nhà Nớc tài sản nhưng mà ngời tất cả mang bán hàng hóa toán khoản phải trả C Là ... Bên gồm bank thơng mại gì? A cho vay vốn B chế tạo lập vốn C Đi vay D thực hiện vốn Câu 50: triển lẵm lần đầu đợc thực đâu? A Tại quan tiền tài B trên quan quản tài C trên khâu sở hệ thống tài ( tài doanh...
*

... Bình chọn ccas phẳng phiu tài chính, kiểm tra mục tiêu sử dụng vốn sót giám sát và đo lường *Nội dung : soát sổ xây dụng kế hoạch, dự án tài chính, phơng pháp tính toán, cân đối sót đo lường Nội dung : kiểm ... Câu 117 : đông đảo nguyên tác tín dụng thanh toán ngân hàng? gồm bảo lãnh, nỗ lực bao gồm bất động sản nhà đất Cầm cố giấy tờ gồm giá, chấp tài sản gồm đối chọi xin vay bao gồm mục đích, gồm vừa lòng đồng tín dụng trả nợ hạn *Tiền vay bắt buộc ... Lại để bảo đảm an toàn cán đánh giá tài thao tác làm việc khách quan, tất cả nhiệm vụ cao, ko chịu áp lực nặng nề Câu 95 : Đối tợng kiểm tra kiểm tra tài chính? Đối tợng tài liệu, sổ sách, bệnh từ kế toán tài chính Đối tợng báo...
*

... Hai góc tạo buộc phải hai bánh xe pháo trước với khung xe cộ quá trình xe qua đoạn đường cong b) Là độ khác của nhị góc tạo buộc phải hai bánh xe cộ sau với form xe pháo quá trình xe cộ qua đoạn đường cong ... Góc tạo cần hai bánh xe trước và sau với khung xe cộ quá trình xe pháo qua đoạn đường cong d) Là độ khác của nhì góc tạo nên vành lái với khung xe pháo quá trình xe qua đoạn đường cong ... Nhíp làm việc Câu 14: Các lá nhíp một bộ nhíp có đặc điểm: a) Có thể thêm lẫn được b) độ dài khác c) Có độ dài bằng d) Có độ dày khác Câu 15: Hệ thống treo thủy khí có...
*

... (1) Trong công nghiệp Oxi được điều chế duy nhất bằng cách điện phân nước vì chi phí rẻ. (2) Ozon là một dạng thù hình của Oxi ,có tính oxi hóa rất mạnh và tác dụng diệt khuẩn do vậy trong không khí Ozon làm cho không khí trong lành. ... Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hóa- khử là: A 8. B Đáp án khác. C 7. D 9. Câu 19: Cho các phát biểu sau: (1) Ăn gấc chín bổ mắt vì trong quả gấc chín chứa Vitamin A. ... D. 6 Câu 41: các phát biểu sau đây: (1) Amilozơ cấu trúc mạch phân nhánh. (2) Mantozơ bị khử hóa bởi dd AgNO3 trong NH3. (3) Xenlulozơ cấu trúc mạch phân nhánh. (4) Saccarozơ làm mất màu nước brom. ...
*

... )2.12H2 O, C2H5 OH, C12H22O11 (saccarozơ), CH3COOH, Ca(OH)2 , CH3 COONH4 Số chất điện li A B C D Câu 23: thực hiện bốn thí nghiệm sau: - Thí nghiệm 1: Nhúng sắt vào hỗn hợp FeCl3; - Thí nghiệm ... BaCl2 A B C D Câu 27: đến phản ứng hóa học: fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu Trong phản ứng xảy A khử Fe2+ oxi hóa Cu B khử Fe2+ khử Cu2+ C oxi hóa sắt oxi hóa Cu D oxi hóa sắt khử Cu2+ Câu 28: cho sơ vật dụng ... Vào dung dịch FeCl3; - Thí nghiệm 2: Nhúng fe vào hỗn hợp CuSO4 ; - Thí nghiệm 3: Nhúng Cu vào dung dịch FeCl3 ; - Thí nghiệm 4: cho Fe xúc tiếp với Cu nhúng vào hỗn hợp HCl Số trường vừa lòng xuất...

Xem thêm: Tóm Tắt C Ôn Tập Chương 1 Lý 11, Ôn Tập Vật Lý 11 Chương 1 Điện Tích & Điện Trường


... Chất đồng ph}n l hóa học : A bao gồm phn tử khối B bao gồm cơng thức kết cấu kh|c v đặc thù khn tử gồm cơng thức cấu trúc kh|c D th{nh phần ngun tố Câu 191 cho ... Tất cả hổn hợp Y bao gồm hai axit hữu tương ứng d Y/X = x Gi| trị x khoảng tầm no sau đy ? (Biết: O=16; H=1; C=12 ) A 25 919 1
150 617 0
114 673 0
101 23,832 1,933
yahoo.com ... Quan ngay cạnh thấy nhỏ giọt anilin vào ống nghiệm chứa nước : A Anilin lửng lơ nước B Anilin tan nước sản xuất dung dịch C Anilin lên mặt nước D Anilin chìm xuống lòng ống nghiệm Câu 30 Tơ nilon 6,6 sản phẩm ... Anilin bầu không khí xảy tượng : A bốc sương B đổi màu C phân phát quang D rã rữa Câu 20 Khi thuỷ phân protein mang lại thu A amino axit B amin C chuỗi polipeptit D glucozơ Câu 21 bao gồm đồng phân amino axit...
3 12,895 250
14 2,651 54
56 785 0
24 457 0