Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 12 bài 21 (có đáp án): xây đắp Chủ nghĩa buôn bản hội ở khu vực miền bắc (phần 1)

A. Miền Bắc hoàn toàn giải phóng.

B. Tw Đảng và cơ quan chỉ đạo của chính phủ trở về Thủ đô.

C. Quân ta tiến vào tiếp quản ngại Thủ đô.

D. Tên quân nhân Pháp cuối cùng rút ngoài Việt Nam.

Hiển thị đáp án

Câu 2.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm lịch sử 12 bài 21

Pháp tiến hành rút quân khỏi khu vực miền nam Việt nam trong toàn cảnh nào ?

A. Toàn bộ mọi lao lý được công cụ tại hiệp định đã có hoàn tất.

B. Pháp vẫn hoàn tất chuyển nhượng bàn giao mọi nhiệm vụ thi hành hiệp nghị Giơ– ne–vơ cho tổ chức chính quyền Bửu Lộc.

C. Pháp sẽ xúc tiến mọi việc cho việc làm thống nhất đất nước bằng tuyến phố tổng tuyển chọn cử nhị miền.

D. Khôn cùng nhiều quy định ghi trong hiệp nghị Giơ-ne-vơ không được hoàn tất.

Hiển thị đáp án

Câu 3. Điền từ không đủ trong câu nói sau của ngoại trưởng Đa-lét (Mĩ): Từ ni về sau, vấn đề bức thiết không phải là than nhớ tiếc dĩ vãng, mà lại là lợi dụng thời cơ để việc thất thủ Bắc nước ta không mở đường mang lại ..... Bành trướng ở Đông phái mạnh Á và tây-nam Thái Bình Dương”

A. Nhà nghĩa buôn bản hội.

B. Chủ nghĩa cùng sản.

C. Biện pháp mạng giải tỏa dân tộc.

D. Cách social chủ nghĩa.

Hiển thị đáp án

Câu 4. thực trạng chung của giải pháp mạng vn sau năm 1954 ?

A. Việt nam đã xong xuôi cách mạng xã hội chủ nghĩa.

B. Nước ta đã kết thúc cách mạng hóa giải dân tộc.

C. Nhà nước đã kết thúc cách social chủ nghĩa.

D. Một phần hai nước đã dứt cách mạng dân tộc bản địa dân chủ nhân dân.

Hiển thị đáp án

Câu 5. Vấn đề ruộng đất mang lại dân cày đã được xác định lần đầu tiên trong văn kiện nào của Đảng ?

A. Cương lĩnh thiết yếu trị trước tiên

B. Luận cương chủ yếu trị đầu tiên.

C. Nghị quyết hội nghị Ban Chấp hành tw Đảng mon 10/1930.

D. Quyết nghị Đại hội Đảng cả nước lần thiết bị I (3/1935).

Hiển thị đáp án

Câu 6. cho đến năm 1956, ta đã tiến hành bao nhiêu đợt cách tân ruộng đất ?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Hiển thị đáp án

Câu 7. Thành tựu lớn của cách tân ruộng khu đất 1954 - 1956 là :

A. Đã giải quyết và xử lý được 81 vạn héc-ta ruộng đất cho những hộ nông dân.

B. Hơn 2,5 triệu hộ gia đình nông dân việt nam được cung cấp ruộng đất.

C. Thủ tiêu trọn vẹn thế lực kinh tế tài chính của giai cấp địa nhà trong nông thôn Việt Nam.

D. Tất cả các ý trên.

Hiển thị đáp án

Câu 8. Trong quá trình thực hiện cách tân ruộng đất ta sẽ :

A. Quy nhầm, quy sai một trong những nông dân, cán bộ, đảng viên thành địa chủ.

B. Không quan sát nhận đúng chuẩn những địa nhà tham gia chống chiến, thế hệ trên gồm công với biện pháp mạng.

C. Không nắm rõ phân định yếu tắc giai cấp, vận dụng máy móc giáo điều.

D. Toàn bộ các ý trên.

Hiển thị đáp án

Câu 9. trong thời kì lạ phục ghê tế, ta giành được những thành quả gì ?

A. Năm 1957, ta đã xử lý được nạn đói ghê niên sinh hoạt Miền Bắc.

B. Năm 1957, ta đã phục sinh và xây bắt đầu 97 xí nghiệp, nhà máy lớn vày nhà nước cai quản lí bên trên toàn Miền Bắc.

C. Năm 1957, ta sẽ đặt quan liêu hệ sắm sửa với 27 nước.

D. Tất cả các ý trên.

Hiển thị đáp án

Câu 10. Nhiệm vụ chính của bí quyết mạng miền bắc trong 3 năm 1958 - 1960 là :

A. Hoàn thành cách mạng ruộng đất.

B. Tập trung cải sản xuất quan hệ sản xuất.

C. Cải tạo quan hệ sản xuất, những bước đầu tiên phát triển kinh tế tài chính xã hội.

D. Hoàn thành cách mạng ruộng đất, những bước đầu xây dụng đại lý vật hóa học cho nhà nghĩa làng hội.

Hiển thị đáp án

Câu 11. Khâu chính của công cuộc cải tạo quan hệ tiếp tế Xã hội nhà nghĩa ở miền bắc bộ trong năm 1958 – 1960?

A. Thành lập các doanh nghiệp công thương nghiệp tư phiên bản tư doanh.

B. Vận động hợp tác ký kết hoá trong chế tạo nông nghiệp.

C. Trở nên tân tiến thành phần kinh tế tài chính quốc doanh.

D. Tất cả các ý trên.

Hiển thị đáp án

Câu 12. Đến năm 1960, công việc phát triển kinh tế tài chính - buôn bản hội ở khu vực miền bắc đã dành được thành tựu gì ?

A. Xây đắp được 172 xí nghiệp sản xuất lớn do tw quản lí.

B. Desgin được 192 nhà máy lớn vị địa phương cai quản lí.

C. Thiết kế 500 xí nghiệp lớn do trung ương quản lí.

D. Gây ra 217 xí nghiệp sản xuất lớn do trung ương quản lí.

Hiển thị đáp án

Câu 13. quy mô hợp tác làng được xây dựng một trong những ngành tài chính nào ở miền bắc nước ta ?

A. Nông nghiệp, giao thông vận tải.

B. Nntt và bằng tay thủ công nghiệp.

C. Nông nghiệp, thủ công bằng tay nghiệp, yêu đương nghiệp.

D. Thủ công, mến nghiệp với công nghiệp.

Hiển thị đáp án

Câu 14. Thành tựu của bí quyết mạng miền Bắc một trong những năm 1954 – 1960?

A. Căn bạn dạng xóa vứt thành phần bóc lột vào đời sống kinh tế tài chính xã hội.

B. Trở nên tân tiến các hợp tác xã nông nghiệp, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ đời sinh sống vật chất và lòng tin cho nhân dân.

C. Bước đầu cải cách và phát triển thành phần kinh tế tài chính quốc dân.

D. Tất cả các ý trên.

Hiển thị đáp án

Câu 15. trong số những năm 1958 – 1960, biện pháp mạng việt nam đã phạm sai lạc gì ?

A. Tất tả

B. Phạm luật nguyên tắc dân công ty tự nguyện

C. Dập khuôn, giáo điều

D. Tất cả các ý trên

Hiển thị đáp án

Câu 16. Từ năm 1954, tw Đảng đã xác định nhiệm vụ của bí quyết mạng miền nam bộ là gì ?

A. Đấu tranh bao gồm trị phòng Mĩ - Diệm, đòi thi hành hiệp định Giơnevơ, duy trì gìn hoà bình, bảo đảm và cải tiến và phát triển lục lượng biện pháp mạng.

B. Đấu tranh vũ trang chống Mĩ - Diệm, kết thúc giải phóng Miền Nam, thống nhất khu đất nước, đưa toàn quốc tiến lên chủ nghĩa làng hội.

C. Đấu tranh hoà bình chống cơ chế độc tài mái ấm gia đình trị của bạn bè Ngô Đình Diệm, tiến tới thống nhất đất nước bằng con đường tổng tuyển chọn cử từ bỏ do.

D. Tiến hành cuộc đao binh chống Mĩ, ngừng sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 17. Tại sao giữa những năm 1954 - 1958, phương pháp mạng.Miền Nam nhà trương đấu tranh bao gồm trị chống Mĩ - Diệm ?

A. Bởi lực lượng cách mạng khu vực miền nam lúc đó còn non yếu, chưa thể thực hiện đấu tranh vũ trang.

B. Vày lúc đó kẻ thù còn chưa dám đánh lực lượng cách mạng bởi vũ lực.

C. Bởi vì ta tôn trọng, nghiêm túc chấp hành hiệp định Giơnevơ, công ty trương dựa vào cơ sở pháp lí quốc tế để đấu tranh chủ yếu trị với địch là công ty yếu.

D. Vì từ bây giờ đấu tranh bởi quân sự sẽ không còn đưa lại thành công như ta mong muốn.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 18. Phong trào Hoà bình được bắt đầu khi nào ? Ở đâu ?

A. Tháng 8/1954, Hóc Môn - Gia Định.

B. Mon 8/1955, thành phố sài gòn - Chợ Lớn.

C. Mon 8/1954, tp sài gòn - Chợ Lớn.

D. Tháng 8/1955, Huế.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 19. Phong trào đấu tranh thiết yếu trị làm việc Miền Nam trong những năm 1954 - 1958 đã:

A. Có tác dụng suy yếu khối hệ thống chính quyền địch ở các đô thị.

B. Tập hợp quần chúng. # trong một chiến trận chống Mĩ - Diệm rộng lớn lớn.

C. Làm cho thất bại cơ chế "tố cộng, khử cộng" của Mĩ - Diệm.

D. Những bước đầu làm thất bại âm mưu biến miền nam bộ Việt nam giới thành ở trong địa của nhà nghĩa thực dân mới của Mĩ.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 20. hội nghị nào của Ban Chấp hành trung ương Đảng đã ra ra quyết định để nhân dân khu vực miền nam sử dụng đấm đá bạo lực cách mạng tiến công đổ cơ quan ban ngành Mĩ - Diệm?

A. Họp báo hội nghị tháng 1/1958.

B. Hội nghị tháng 1/1959.

C. Hội nghị tháng 11/1958.

D. Hội nghị tháng 11/1959.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 21. Hình thức khởi nghĩa phòng lại giai cấp của Mĩ - Diệm đã diễn ra thứ nhất ở đâu ?

A. Bến Tre. B. Bình Định, Ninh Thuận.

C. Quảng Ngãi. D. Tây Ninh.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 22. Điền tiếp từ còn thiếu trong câu sau : "Phong trào Đồng khởi đã lưu lại bước cách tân và phát triển của biện pháp mạng khu vực miền nam chuyển từ chũm ... Sang trọng thế... ".

A. Bị động; tiến cổng.

B. Phòng vệ bị đông; tiến công.

C. Bảo quản lực lượng; tiến công.

D. Bị động; chủ động.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 23. khía cạnh trận dân tộc giải phóng khu vực miền nam Việt phái nam được thành lập và hoạt động vào lúc nào? nơi đâu ?

A. Ngày đôi mươi /12 /1960, Tây Ninh.

B. Ngày 20/ 2/1960, Bình Định.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 24. Ai là người trước tiên giữ chức quản trị Mặt trận dân tộc giải phóng miền nam bộ Việt nam ?

A. Nguyễn Thị Bình. B. Nguyễn Hữu Thọ.

C. Huỳnh Tấn Phát. D. Lẽ Đức Thọ.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 25. Ý nghĩa lịch sử vẻ vang của trào lưu "Đồng khởi" ?

A. Có tác dụng lung lay toàn bộ hệ thống ngụy quyền sài Gòn, mở đường cho sự phát triển tiếp tục cửa phương pháp mạng miền Nam.

B. Là chiến thắng đánh vệt sự thua thảm chủ nghĩa thực dân mới của Mĩ ở khu vực miền nam Việt Nam.C. Là thắng lợi có chân thành và ý nghĩa chiến lược thứ nhất của giải pháp mạng miền Nam, mở đường cho sự phát triển mạnh khỏe của cuộc chiến tranh cách mạng.

D. Đánh vệt bước cải cách và phát triển của biện pháp mạng khu vực miền nam từ vắt giữ gìn lực lượng sang Tổng tiến công bí quyết mạng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 26. Đại hội đại biểu toàn quốc lần lắp thêm III của Đảng có điểm lưu ý gì ?

A. Đây là đại hội Đảng sản phẩm II có hồ chí minh tham dự.

B. Đây là đại hội Đảng lần thứ nhất được tổ chức triển khai tại Hà Nội.

C. Đây là đại hội đầu tiên đã đề mặt đường lối xây cất chủ nghĩa làng mạc hội sinh sống nước ta.

D. Tất cả các ý trên.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 27. Đại hội Đảng cả nước lần sản phẩm công nghệ III đã xác định vai trò của giải pháp mạng khu vực miền bắc như cụ nào ?

A. Phương pháp mạng khu vực miền bắc có sứ mệnh quyết định đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ngơi nghỉ nước ta.

B. Giải pháp mạng khu vực miền bắc có phương châm quyết định so với công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá khu đất nước.

C. Biện pháp mạng miền bắc có vai trò đưa ra quyết định nhất đối với sự cải tiến và phát triển của bí quyết mạng cả nước.

D. Bí quyết mạng miền bắc bộ có vai trò đưa ra quyết định nhất đối với sự trở nên tân tiến của phương pháp mạng miền Nam.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 28. Sau năm 1954, kim chỉ nam chung của bí quyết mạng hai miền là gì ?

A. Binh đao chống Mĩ, giải phóng trọn vẹn Miền Nam.

B. Loạn lạc chống Mĩ nghỉ ngơi Miền Nam, gây ra chủ nghĩa xóm hội ở Miền Bắc.

C. Kháng chiến chống Mĩ sinh hoạt Miền Nam, triển khai cách mạng ruộng đất ở Miền Bắc.

D. Kết thúc cách mạng dân tộc bản địa dân người chủ dân trong phạm vị cả nước, thực hiện hoà bình, thống nhất đất nước.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 29. Đường lối thực hiện xây dựng chủ nghĩa thôn hội ở khu vực miền bắc được xác minh trong Đại hội Đảng toàn nước lần trang bị III?

A. Ưu tiên phát triển công nghiệp dịu - mang công nghiệp nhẹ là gốc rễ của nền kinh tế tài chính quốc dân.

B. Ra mức độ phái triển nông nghiệp & trồng trọt và công nghiệp vơi - rước công nghiệp nhẹ là căn nguyên của nền tài chính quốc dân.

C. Lấy công nghiệp nặng làm căn nguyên của nền kinh tế tài chính - ưu tiên trở nên tân tiến công nghiệp nặng nề một cách hợp lí.

D. Phối kết hợp phát triển công nghiệp với nông nghiệp trồng trọt - lấy nông nghiệp & trồng trọt là nền tảng gốc rễ của nền kinh tế tài chính quốc dân.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 30. Đại hội đại biểu nước ta lần trang bị III của Đảng đã thai ai làm túng bấn thư đồ vật nhất?

A. Hồ Chí Minh. B. Lê Duẩn.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra Vật Lý 11 Chương 1 Có Đáp Án Trắc Nghiệm, Trắc Nghiệm Chương 1 Vật Lý 11 Có Đáp Án

C. Trường Chinh. D. Phạm Văn Đồng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


❮ bài bác trướcBài sau ❯
*

giáo dục và đào tạo cấp 1, 2
giáo dục cấp 3