Bài gồm đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm chất hóa học 12 chương 1: Este - Lipit (P6) . Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của chính mình trong từng câu hỏi. Đề thi trắc nghiệm bao gồm đáp án trực quan sau khi chọn kết quả: trường hợp sai thì công dụng chọn vẫn hiển thị màu đỏ kèm theo kết quả đúng màu xanh. Chúc bạn làm bài thi tốt..

Bạn đang xem: Trắc nghiệm hóa 12 chương 1 có đáp án


Câu 1: Để pha trộn este của phenol, ta hoàn toàn có thể dùng phản ứng thân phenol với:

A. Axit cacboxylicB. Anhiđrit axitC. Halogenua axitD. Anhiđrit axit hoặc halogenua axit

Câu 2: A là 1 trong este bao gồm công thức thực nghiệm (C3H5O2)n. Một mol A chức năng vừa đầy đủ hai mol KOH vào dung dịch, tạo nên một muối với hai rượu hơn nhát nhau một nguyên tử cacbon vào phân tử. A là:

A. Metyl etyl malonatB. Metyl Vinyl malonatC. Vinyl alyl oxalatD. Metyl etyl ađipat

Câu 3: Phát biểu nào sau đấy là đúng?

A. Chỉ số iot là số gam I2 cần để công dụng với 100 gam lipitB. Chỉ số axit là số miligam KOH nên để trung hòa những axit thoải mái có trong 1gam hóa học béo.C. Chỉ số xà chống là số miligam KOH buộc phải để xà phòng hóa trọn vẹn 1 gam chất béo.D. Cả A, B, C hầu như đúng.

Câu 4: A là 1 trong những este bao gồm công thức thực nghiệm (C3H5O2)n. Một mol A tính năng vừa đầy đủ hai mol KOH vào dung dịch, chế tác một muối với hai rượu hơn hèn nhau một nguyên tử cacbon vào phân tử. A là:

A. Metyl etyl malonatB. Metyl Vinyl malonatC. Vinyl alyl oxalatD. Metyl etyl ađipat

Câu 5: Khi xà phòng hóa tristearin ta thu được sản phẩm là

A. C15H31COONa và etanol.B. C17H35COOH và glixerol.C. C15H31COOH với glixerol.D. C17H35COONa và glixerol.

Câu 6: đến phản ứng: 

*

Sản phẩm nhận được từ phản ứng trên gồm:

A. CH3CH2COOCH + CH2=CHOHB. CH2=CHCOOH + CH3CH2OHC. CH3CH2COOCH + CH3CHOD. CH3CH2OH + CH3CHO

Câu 7: Loại dầu nào dưới đây không đề nghị là este của axit béo và glixerol?

A. Dầu vừng (mè)B. Dầu lạc (đậu phộng)C. Dầu dừaD. Dầu luyn (dầu chất bôi trơn máy)

Câu 8: Phản ứng nào sau đây dùng làm điều chế xà phòng?

A. Đun nóng axit mập với hỗn hợp kiềm.B. Đun rét chất to với dung dịch kiềm.C. Đun lạnh glixerol với những axit béo.D. Cả A, B hồ hết đúng.

Câu 9: Propyl fomat được pha trộn từ

A. Axit fomic cùng ancol metylic.B. Axit fomic và ancol propylic.C. Axit axetic và ancol propylic.D. Axit propionic với ancol metylic.

Câu 10: Thủy phân 73,8 gam một peptit chỉ nhận được 90 gam glixin (axit aminoaxetic). Peptit ban sơ là

A. đipeptit B. TripeptitC. Tetrapeptit D. Pentapeptit

Câu 11: Hỗn vừa lòng X gồm 2 este no, đối chọi chức, mạch hở. đốt cháy trọn vẹn một lượng X nên dùng đầy đủ 3,976 lít khí oxi (đktc), nhận được 6,38 gam CO2. Phương diện khác, X công dụng với hỗn hợp NaOH , chiếm được một muối cùng hai ancol là đồng đẳng kế tiếp. Bí quyết phân tử của hai este trong X là :

A. C2H4O2 và C5H10O2 B. C2H4O2 và C3H6O2C. C3H4O2 và C4H6O2 D. C3H6O2 và C4H8O2

Câu 12: Cho m gam hóa học hữu cơ đơn chức X công dụng vừa đầy đủ với 50 gam dung dịch NaOH 8%, sau khoản thời gian phản ứng trọn vẹn thu được 9,6 gam muối của một axit hữu cơ và 3,2 gam một ancol. Cách làm của X là :

A. CH3COOC2H5. B. C2H5COOCH3.C. CH2=CHCOOCH3. D. CH3COOCH=CH2.

Câu 13: Thủy phân vinyl axetat trong hỗn hợp NaOH thu được:

A. Axit axetic cùng ancol vinylicB. Natri axetat cùng ancol vinylicC. Natri axetat cùng anđehit axeticD. Axit axetic và anđehit axetic

Câu 14: Để xà phòng hóa 17,4 gam một este no đơn chức nên dùng 300 ml dung dịch NaOH 0,5M. Tìm công thức phân tử của este lấy dùng.

A. C6H12O2 B. C5H10O2C. C4H8O2 D. C6H10O2

Câu 15: Để xà chống hóa trọn vẹn 2,52 gam một lipit đề nghị dùng 90ml dung dịch NaOH 0,1M. Chỉ số xà chống của lipit là:

A. 210B. 150C. 187D. 200

Câu 16: Cần từng nào kg chất khủng chứa 89% cân nặng tristearin (còn 11% tạp chất trơ bị loại bỏ trong quy trình nấu xà phòng) nhằm sản xuất được một tấn xà phòng đựng 72% khối lượng natri stearate.

A. 702,63g B. 789,47g C. 704,84g D. 805,46g

Câu 17: Thuỷ phân hoàn toàn 10 gam một lipit trung tính nên 1,68 gam KOH. Từ 1 tấn lipit trên có thể điều chế được bao nhiêu tấn xà phòng natri các loại 72%.

Xem thêm: Lông Ống Của Chim Bồ Câu Có Vai Trò Gì, Lông Ống Ở Chim Bồ Câu Có Vai Trò Gì

A. 1,428 B. 1,028C. 1,513 D. 1,628

Câu 18: Hai este 1-1 chức X với Y là đồng phân của nhau. Lúc hóa khá 1,85 gam X thu được thể tích tương đối đúng bằng thể tích của 0,7 gam N2 (đo cùng điều kiện). Công thức cấu trúc thu gọn của X cùng Y là:

A. HCOOC2H5 và CH3COOCH3B. C2H5COOC2H5 và C2H5COOC2H3C. HCOOCH2CH2CH3 và CH3COOC2H5D. C2H5COOCH3 và HCOOCH(CH3)2

Câu 19: Để đốt cháy hết 1,62 gam các thành phần hỗn hợp hai este 1-1 chức, no đồng đẳng tiếp đến cần hoàn toản 1,904 lít Oxi (đktc). CTPT nhị este là

A. C2H4O2 và C3H6O2. B. C4H8O2 và C5H10O2.C. C4H8O2 và C3H6O2. D. C2H4O2 và C5H10O2.

Câu 20: Thuỷ phân hoàn 0,15 mol este X của 1 axit đa chức cùng 1 ancol solo chức đề xuất 100 ml dung dịch NaOH 10% (d = 1,2 g/ml) nhận được ancol Y cùng 22,2 gam muối. Rước hết Y tác dụng với CuO dư, thành phầm sinh ra cho công dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thì chiếm được 129,6 gam kết tủa. Vậy X là