Đăng nhập Facebook
*
Google


Bạn đang xem: Trắc nghiệm hóa 11 có đáp án

**

Chương 1: Sự điện li bài bác 1: Sự điện li bài xích 2: Axit, bazơ cùng muối bài bác 3: Sự năng lượng điện li của nước. PH. Chất chỉ thị axit-bazơ bài 4: phản bội ứng dàn xếp ion trong dung dịch các chất điện li bài xích 5: Luyện tập: Axit, bazơ với muối. Phản ứng thảo luận ion trong dung dịch các chất điện li bài xích 6: Bài thực hành 1: Tính axit-bazơ. Phản ứng bàn bạc ion vào dung dịch các chất điện li Ôn tập chất hóa học 11 Chương 1 Chương 2: Nitơ - Photpho bài 7 : Nitơ bài xích 8 : Amoniac với muối amoni bài 9: Axit nitric với muối nitrat bài xích 10: Photpho bài 11: Axit photphoric cùng muối photphat bài 12: Phân bón hóa học bài xích 13: Luyện tập: đặc thù của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng bài bác 14: Bài thực hành thực tế 2: đặc điểm của một số hợp chất nitơ, photpho Ôn tập chất hóa học 11 Chương 2 Chương 3: Cacbon - Silic bài xích 15 : Cacbon bài bác 16 : Hợp chất của cacbon bài xích 17 : Silic cùng hợp hóa học của silic bài xích 18 : Công nghiệp silicat bài 19 : rèn luyện : tính chất hóa học của cacbon, silic và các hợp chất của bọn chúng Ôn tập hóa học 11 Chương 3 Chương 4: Đại cương cứng về chất hóa học hữu cơ Bài đôi mươi : khởi đầu về chất hóa học hữu cơ bài bác 21 : phương pháp phân tử hợp hóa học hữu cơ bài bác 22 : kết cấu phân tử hợp chất hữu cơ bài 23 : phản nghịch ứng cơ học bài 24 : rèn luyện : Hợp chất hữu cơ, cách làm phân tử với công thức kết cấu Chương 5 : Hiđrocacbon no bài 25 : Ankan bài bác 26 : Xicloankan bài xích 27 : luyện tập : Ankan cùng xicloankan bài xích 28 : Bài thực hành số 3 : đối chiếu định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của metan Ôn tập chất hóa học 11 Chương 5 Chương 6 : Hiđrocacbon ko no bài xích 29 : Anken bài bác 30 : Ankađien bài bác 31 : luyện tập : Anken cùng ankađien bài xích 32 : Ankin bài bác 33 : luyện tập : Ankin bài bác 34 : Bài thực hành thực tế 4 : Điều chế và tính chất của etilen và axetilen Ôn tập chất hóa học 11 Chương 6 Chương 7: Hiđrocacbon thơm. Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên. Khối hệ thống hóa về hiđrocacbon bài 35 : Benzen với đồng đẳng. Một vài hiđrocacbon thơm không giống bài xích 36 : rèn luyện : Hiđrocacbon thơm bài xích 37 : nguồn hiđrocacbon thiên nhiên bài bác 38 : hệ thống hóa về hiđrocacbon Ôn tập chất hóa học 11 Chương 7 Chương 8: Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol bài bác 39 : Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon bài 40 : Ancol bài xích 41 : Phenol bài bác 42 : rèn luyện : Dẫn xuất halogen, ancol, phenol bài 43 : Bài thực hành 5: đặc thù của etanol, glixerol và phenol Ôn tập chất hóa học 11 Chương 8 Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic bài bác 44 : Anđehit - Xeton bài 45 : Axit cacboxylic bài xích 46 : luyện tập : Anđehit - Xeton- Axit cacboxylic bài 47 : Bài thực hành 6 : tính chất của anđehit với axit cacboxylic Ôn tập chất hóa học 11 Chương 9 Trắc Nghiệm Tổng đúng theo Hóa học 11 (Có Đáp Án) Đề thi chất hóa học 11 Đề thi chất hóa học 11 học kì 1 bao gồm đáp án Đề thi hóa học 11 học kì 2 bao gồm đáp án
Mục lục
home Lớp 11 hóa học Trắc nghiệm Ôn tập chất hóa học 11 Chương 1 tất cả đáp án (Thông hiểu)


Xem thêm: Đặc Điểm Chung Của Ngành Giun Dẹp, Giải Bài Tập Sinh Học 7

Trắc nghiệm Ôn tập chất hóa học 11 Chương 1 có đáp án (Thông hiểu)


Trắc nghiệm Ôn tập chất hóa học 11 Chương 1 gồm đáp án (Thông hiểu)

996 lượt thi