đề thi y học tập trắc nghiệm y học tập bài xích tập ngành y tài liệu học y chăm ngành y khoa TRẮC NGHIỆM DI TRUYỀN HỌC dt học


Bạn đang xem: Trắc nghiệm di truyền y học

*
doc

Đề thi môn điều chăm sóc cơ bạn dạng 1 - ĐH Y dược Huế năm 2009 - 2010 Đề A


*
pdf

CHOÁNG GIẢM THỂ TÍCH


*
pdf

tè luận hệ sinh thái xanh nước
Xem thêm: Con Người Có Bao Nhiêu Đôi Dây Thần Kinh Tủy Sống Gồm Những Loại Nào?

Nội dung

TRẮC NGHIỆM DI TRUYỀN HỌCTheo di truyền học văn minh thì vật hóa học di truyền phải bao gồm tiêu chuẩn sau:1. Mang tin tức di truyền đặc trưng cho loài.2. Có thể truyền từ chũm hệ này sang cố hệ khác.3. Có khả năng bị vươn lên là đổi.4. Có công dụng tự sao một cách bao gồm xác.5. Không chịu ảnh hưởng tác động của nước ngoài cảnh.Phương án chính xác là :A. 1,3,4B. 1,3,5C. 1,2,3,4D. 1,2,3,5 Thí nghiệm nào của Griffith sau đây chứng minh có yếu tố biến nạp biến chuyển vi khuẩngây viêm phổi dạng lành (không tất cả vỏ bọc, xù xì - Rough:R) thành dạng độc (cóvỏ bọc, nhẵn – Smooth: S ):A. R: tiêm vào con chuột  chuột sống .B. S: tiêm vào loài chuột  loài chuột chết.C. S làm cho chết bởi nhiệt: tiêm vào con chuột  chuột sống.D. S (làm chết bởi nhiệt) + R: tiêm vào chuột  loài chuột chết..Giá trị lớn đối với Di truyền học tập của thí nghiệm A. D. Hershey - M. Chase (1952)là chứng tỏ được:A. Chỉ tất cả lõi ADN xâm nhập vào E.Coli.B. Lõi của phage là ADN và vỏ là protein.C. ADN của phage được nhân lên vào E.Coli.D. Vật hóa học di truyền của phage là ADN.Trên vi rút gây bệnh khảm thuốc lá (TMV), khi tách lõi ARN và vỏ protein của 2chủng khác nhau (A và B) giả dụ cho: 1. ARN chủng A trộn cùng với protein chủng B được vi rút gây đốm hình dáng A.2. ARN chủng B trộn với protein chủng A được vi rút tạo đốm hình dáng B.Đóng góp lớn đối với di truyền học là thí nghiệm minh chứng được:A. Cấu tạo của TMV gồm lõi ARN và vỏ bọc protein.B. Vỏ của virut này có thể gắn được lõi của virut kiaC. ARN là nhân tố quy định vết khảm.D. Vật hóa học di truyền của TMV là ARN.Sự phong phú và đa dạng của phân tử ADN ra quyết định bởi:1. Số lượng của những nuclêôtit.2. Thành phần của các nuclêôtit.3. Biệt lập sắp xếp của những nuclêotit.4. Cấu tạo không gian của ADN.5. Số lượng liên kết hyđrô vào phân tử.Phương án đúng là:A. 1,2,3B. 1,3,4C. 1,4,5 D. 2,3,4Chiều 5"  3" của pôlynuclêôtit theo Watson - Crick được ban đầu bằngA. 5" OH và dứt 3" OH của đường.B. Team phôtphat gắn thêm với C5" OH và chấm dứt bởi C3" OH của đường.C. đội phôtphat gắn với C5" OH và xong xuôi bởi C3" OH phốt phát.D. C5" OH và kết thúc bởi nhóm phốt phân phát C3" của đường.Hoạt động chức năng của ADN linh hoạt là do:A. Links phốtpho đieste.B. Liên kết hydrô.C. Kết cấu xoắn kép.D. Dễ biến hóa nuclêôtit.ARN thông tin (mARN) có các đặc điểm:1. Mang tin tức cho tổng thích hợp một một số loại pôlypeptit.2. Có 3 cho 4 thùy tròn có tác dụng khác nhau.3. Gồm từ 600 mang đến 1500 ribônuclêôtit. 4. Là thành phần đa phần của ribôxôm.5. Thời hạn tồn trên ngắn vào tế bào.Phương án đúng là:A. 1,2,3B. 1,3,4C. 1,3,5D. 3,4,5.M. Meselson cùng F. W. Stahl sử dụng cách thức đánh dấu phóng xạ N15 lênADN của E.Coli, kế tiếp cho tái bản trong môi trường N14. Sau mỗi nạm hệ vikhuẩn, bóc ADN đến ly tâm. Thí nghiệm của những ông chứng tỏ ADN từ bỏ saokiểu:A. Bảo toàn.B. Phân tán.C. Phân phối bảo toàn.D. Buôn bán gián đoạn.. Cho ADN lúc đầu chứa N15 vào môi trường bình thường, đến nạm hệ thứ tư thìADN còn chứa N15 chiếm xác suất là:A. 1/4.B. 1/8.C. 1/16.D. 1/32..Nguyên nhân tạo thành các phân đoạn Okazaki là:1. Tính chất hai cực đối tuy vậy song của phân tử ADN.2. Vận động tái bạn dạng của enzym ADN polymerase.3. ADN tổng hợp mẫu mã phân tán.4. Sự có mặt của enzym lygase.Phương án đúng là:A. 1,2.B. 1,3. C. 1,4.D. 2,4.Ở E. Coli, ADN helicase tất cả chức năng:A. Nới lỏng xoắn thứ cung cấp NST vi khuẩn.B. Mở xoắn chuỗi xoắn kép ADN, bẻ gãy links hydro.C. Tổng vừa lòng mồi ARN bao gồm nhóm OH từ bỏ do.D. Nhận thấy và ghi lại vị trí mở màn tái bản..Ở E. Coli, ARN - primase tất cả chức năng:A. Thả lỏng xoắn thứ cung cấp NST vi khuẩn.B. Mở xoắn chuỗi xoắn kép ADN, bẻ gãy links hydro.C. Tổng hòa hợp ARN mồi tất cả nhóm 3" OH từ do.D. Nối những đoạn ADN ngắn thành các đoạn dài.. Ở E. Coli ADN ligase có chức năng :A. Nới lỏng xoắn lắp thêm cấp.B. Nối những đoạn Okazaki.C. Tổng vừa lòng mồi.D. Nối những đoạn ADN ngắn thành những đoạn dài..Ở E. Coli, protein SSB gồm chức năng:A. Không tồn tại nhiệm vụ gì xứng đáng kể.B. Nhận biết và khắc ghi vị trí mở đầu tái bản.C. Giữ cho các sợi đơn tách riêng khi chưa tái bản.D. Mở chuỗi xoắn kép, bẻ gãy liên kết hydrô..Ở một đơn vị tái phiên bản ở sinh vật Eucaryote, phân tử ADN mới được tái bạn dạng dướihình thức:A. Một sợi liên tục theo chiều 5"  3" còn gai kia không liên tục. B. Tái phiên bản không liên tục trên cả nhì sợi.C. Cả hai sợi tái bản liên tục từ 5"  3" trái chiều nhauD. Tái bản liên tục với không thường xuyên ngược chiều từ bỏ điểm Ori..Một gen sinh đồ vật nhân chuẩn có chiều dài 0.51 micromet, nếu lượng A = 20% thìsố link hydro trong gen sẽ là :A. 1200.B. 3600.C. 3900.D. 3000..Trên 1 đoạn ADN của sinh vật dụng nhân chuẩn có 10 đơn vị chức năng tái bản, đưa thiết khoảngcách trung bình giữa 2 điểm tái bạn dạng là 0.68 micromet, trường hợp đoạn ADN kia tái bạn dạng 4đợt thì cần phải cung ứng số nuclêôtit là:A. 300.000B. 600.000 C. 40.000D. 640.000.Điểm giống nhau cơ bạn dạng của nguyên phân và giảm phân là:1. Gồm sự nhân song NST thực tế là nhân đôi ADN sinh hoạt kỳ trung gian.2. Bao gồm sự trao đổi chéo cánh giữa các NST.3. Có các kỳ phân bào tương tự nhau.4. Có quá trình biến đổi hình thái NST và tập trung ở mặt xích đạo.5. Đều là chính sách giúp bất biến vật chất di truyền qua những thế hệ.6. Xảy ra trong và một lọai tế bào của cơ thể.Phương án đúng là:A. 1,2,3,4B. 1,3,4,5C. 2,3,4,5D. 2,4,5,6;