Trắc nghiệm Sử 12 bài bác 21: Xây dựng công ty nghĩa xóm hội nghỉ ngơi miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và bao gồm quyền thành phố sài gòn ở miền nam bộ (1954 - 1965) bao gồm 128 thắc mắc trắc nghiệm gồm đáp án kèm theo.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm bài 21 lịch sử 12

Thông qua tài liệu này giúp các bạn lớp 12 có thêm nhiều tư liệu tham khảo, trau dồi kiến thức, để rứa được con kiến thức lịch sử hào hùng 12 bài bác 21 với đạt được tác dụng cao trong các bài kiểm tra, bài thi THPT giang sơn sắp tới.


Câu hỏi trắc nghiệm Sử 12 bài 21

Câu 1. đổi khác của khu vực miền bắc sau cải tân ruộng đất là

A. Diện mạo nông xóm miền Bắc có nhiều thay đổi, nông dân tất cả ruộng khu đất để cày cấy, nông nghiệp phục hồi.


B. Gớm tế miền bắc bộ phát triển cấp tốc chóng.

C. Ghê tế khu vực miền bắc khủng hoảng.

D. địa nhà vẫn ráng ruộng đất.

Câu 2. Phương án phổ đổi mới của “chiến tranh quánh biệt” là

A. “tìm diệt”.

B. “bình định”.

C. “tìm diệt”, “bình định”.

D. “trực thăng vận với thiết xa vận.”

Câu 3. Âm mưu cơ bạn dạng của “chiến tranh đặc biệt” Mỹ triển khai ở miền nam là

A. “dùng người việt nam đánh người Việt”.

B. “lấy cuộc chiến tranh nuôi chiến tranh”.

C. Phá hủy lực lượng của ta.

D. Xong xuôi chiến tranh.

Câu 4. ngôn từ cơ bản của Đại hội đại biểu toàn nước lần lắp thêm III của Đảng Lao động việt nam là

A. đặt ra nhiệm vụ giải pháp mạng công ty nghĩa buôn bản hội sống miền Bắc.

B. đưa ra nhiệm vụ ngừng cách mạng dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân vào cả nước.

C. đặt ra nhiệm vụ đấu tranh chống đế quốc Mĩ xâm lược cùng quân team Sài Gòn.

D. đặt ra nhiệm vụ chế tạo chủ nghĩa thôn hội ở khu vực miền bắc và tranh đấu thực hiện độc lập thống nhất đất nước.

Câu 5. Thực hiện khẩu hiệu “Người cày gồm ruộng” Đảng ta đã đưa ra chủ trương gì?


A. Giải phóng thống trị nông dân.

B. Tiến hành cải tân ruộng đất.

C. Phục sinh kinh tế.

D. Cải tạo xã hội chủ nghĩa.

Câu 6. Trong tao loạn chống đế quốc Mĩ, hậu phương miền bắc giữ mục đích gì?

A. Gồm vai trò đặc trưng nhất.

B. Gồm vai trò quyết định trực tiếp.

C. Có vai trò quyết định nhất.

D. Gồm vai trò cơ phiên bản nhất.

Câu 7. thành công quân sự như thế nào của ta làm cho phá sản về cơ bạn dạng “Chiến tranh sệt biệt” của Mĩ ?

A. Thắng lợi Ấp Bắc.

B. Chiến thắng Bình Giã.

C. Chiến thắng Đồng Xoài.

D. Chiến thắng Ba Gia.

Câu 8. ngôn từ nào chưa phải là ý nghĩa của trào lưu “ Đồng Khởi”?

A. Giáng một đoàn nặng nề hà vào chính sách thực dân bắt đầu của Mỹ.

B. Làm cho lung lay tận gốc tổ chức chính quyền Ngô Đình Diệm.

C. Buộc Mỹ bắt buộc rút quân.

D. Cách mạng miền nam chuyển từ cố giữ gìn lực lượng sang nuốm tiến công.

Câu 9. ra quyết định của họp báo hội nghị ban chấp hành tw Đảng lần vật dụng 15(1-1959) tác động như thế nào với giải pháp mạng miền nam bộ Việt Nam?

A. Phong trào cách tân và phát triển mạnh mẽ.

B. Trào lưu nổ ra cá biệt từng địa phương.

C. Trào lưu nổ ra ở những nơi.

D. Trào lưu cách mạng miền nam Việt Nam lan rộng ra trở thành cao trào.

Câu 10. Sự khiếu nại nào của quân với dân miền nam trong cuộc loạn lạc chống Mĩ (1954-1975) đánh dấu cách mạng miền nam từ nuốm giữ gìn lực lượng sang nuốm tiến công.


A. Chiến thắng Bình Giã.

B. Chiến thắng Ấp Bắc.

C. Phong trào Đồng khởi.

D. Thắng lợi Vạn Tường.

Câu 11. Điểm khác nhau cơ bản giữa Đại hội lần trang bị II (2-1951) cùng với Đại hội việt nam lần sản phẩm III của Đảng (9-1960) là

A. Thông qua báo cáo chính trị.

B. Thai Ban chấp hành tw đảng.

C. Xây dựng cửa hàng vật chất của chủ nghĩa buôn bản hội.

D. Thông qua nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam.

Câu 12. Điểm khác biệt cơ phiên bản giữa chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” và chiến lược “Chiến tranh cục bộ” là gì?

A. Mĩ lãnh đạo bằng lực lượng vậy vấn.

B.Ttiến hành cuộc phá hoại sinh sống miền Bắc.

C. Dùng người việt đánh fan Việt.

D. Biến khu vực miền nam Việt nam giới thành ở trong địa hình dạng mới.

Câu 13. bài học kinh nghiệm của Đại hội đại biểu vn lần III (9-1960) nhằm lại mang lại công cuộc kiến tạo chủ nghĩa xã hội hiện thời là

A. Thực hiện công nghiệp hóa làng hội chủ nghĩa, ưu tiên công nghiệp nặng.

B. Tiến cấp tốc tiến bạo phổi lên chủ nghĩa buôn bản hội.

C. Xây dừng nền kinh tế chủ nghĩa xóm hội hiện nay đại

D. Triển khai công nghiệp hóa buôn bản hội công ty nghĩa tương xứng thực tế đk đất nước.

Câu 14. họp báo hội nghị lần máy 15 Ban chấp hành tw Đảng (1-1959) vẫn để lại bài học kinh nghiệm nào mang đến Đảng trong quy trình lãnh đạo bí quyết mạng việt nam thời kì kháng Mĩ?

A. Sử dụng con phố đấu tranh nước ngoài giao giành chính quyền.

B. Sử dụng bạo lực cách mạng giành bao gồm quyền về mình nhân dân.

C. Sử dụng tuyến đường đấu tranh trang bị giành bao gồm quyền.

D. Sử dụng con đường đấu tranh thiết yếu trị kết hợp với đấu tranh vũ trang.

Câu 15. giữa những bài học tập được rút ra từ việc thực hiện cải tân ruộng khu đất (1954-1957) mang đến công cuộc tạo đất nước hiện thời là gì?


A. Dựa vào kẻ thống trị công nhân.

B. Dựa vào địa chủ chống chiến.

C. Phụ thuộc vào sức mạnh mẽ của toàn dân.

D. Phụ thuộc sức mạnh kẻ thống trị nông dân.

Câu 16. Đại hội đại biểu vn lần vật dụng III của Đảng (9-1960) diễn ra trong bối cảnh lịch sử

A. Bí quyết mạng hai miền Nam-Bắc bao gồm bước tiến quan trong.

B. Cách mạng miền nam Việt Nam đã đứng trước đầy đủ khó khăn.

C.Cách mạng ở khu vực miền bắc đang cản lại sự tiêu hủy nặng nằn nì của Mĩ.

D. Biện pháp mạng miền Nam gặp mặt khó, cách mạng miền bắc thành công

Câu 17. ngôn từ “bình định khu vực miền nam trong 2 năm” , là kế hoạch quân sự chiến lược nào sau đây của Mĩ?

A. Kế hoạch Xtalây Taylo.

B. Kế hoạch Giônxơn Mac-namara.

C. Kế hoạch định new của Mĩ.

D. Kế hoạch Đờ-Lát Đờ-tát-Xi-nhi.

A. Kháng bình định.

B. Phá ấp chiến lược.

C. Đồng khởi.

D. Trừ gian diệt ác.

Câu 19. trọng trách của biện pháp mạng khu vực miền nam Việt nam sau 1954 là

A. Chống lại sự phun phá cùng ném bom ác liệt của chính quyền Mĩ-Diệm

B. Hàn gắn lốt thương chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế.

C. Liên tục cách mạng dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân, triển khai thống tuyệt nhất nước nhà.

D. Thực hiện đấu tranh tranh bị để đánh bại chiến tranh xâm lăng của Mỹ, Diệm.

Câu 20. ra quyết định cơ phiên bản của họp báo hội nghị Ban chấp hành trung ương lần trang bị 15 (1-1959) là gì?

A.Dùng chiến đấu ngoại giao để tấn công đổ ách thông trị Mĩ - Diệm.

B.Nhờ sự giúp đỡ của các nước ngoài để đánh Mĩ - Diệm.

C.Giành tổ chức chính quyền bằng tuyến đường đấu tranh hòa bình.

D.Nhân dân miền nam sử dụng bạo lực cách mạng tiến công đổ quyền Mĩ - Diệm.

............

Xem thêm: Đề Thi Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Hk1, Bộ Đề Thi Hk1 Môn Sinh Học 11 Có Đáp Án

Đáp án trắc nghiệm lịch sử hào hùng 12 bài bác 21

1. A2. D3. A4. D5. B6. C7. B8. C9. D10. C
11. C12. C13. D14. B15. C16. A17. B18. C19. C20.D

...................