We know that physical education prepares children for a healthy lifestyle, passing on important social values such as self-discipline, solidarity, team spirit and fair play.


Bạn đang xem: Tinh thần tiếng anh là gì

Its most striking characteristic is the team spirit, which has welded the forces of twenty-one nations into one army.
This team spirit will be reflected in the profit-related pay measures designed specifically khổng lồ keep the team together.
những quan điểm của các ví dụ chẳng thể hiện cách nhìn của các chỉnh sửa viên infokazanlak.com infokazanlak.com hoặc của infokazanlak.com University Press hay của những nhà cung cấp phép.
*

*

*

*

phát triển Phát triển từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp chuột những tiện ích kiếm tìm kiếm dữ liệu cấp phép
trình làng Giới thiệu khả năng truy cập infokazanlak.com English infokazanlak.com University Press cai quản Sự chấp thuận bộ nhớ và Riêng bốn Corpus Các pháp luật sử dụng
*

Tiếng Anh Từ điển Người học Tiếng Anh Anh Essential Tiếng Anh Mỹ Essential
Tiếng Anh–Tiếng Pháp Tiếng Pháp–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Đức Tiếng Đức–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Indonesia Tiếng Indonesia–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ý Tiếng Ý-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Nhật Tiếng Nhật-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng tía Lan Tiếng bố Lan-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Bồ Đào Nha-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha–Tiếng Anh


Xem thêm: Ủy Thác Xuất Khẩu Ủy Thác Tiếng Anh Là Gì ? Xuất Khẩu Ủy Thác Tiếng Anh Là Gì

Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng mãng cầu Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
#verifyErrors

message