tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Thành phần làm sao dưới đó là một phần tử của rễ thần kinh tủy ? 

A. Rễ vận động

B. Hạch thần kinh

C. Lỗ tủy

D. Hành não


*

*

Câu 5. Trình bảy cầm tắt các thành phần của hệ thần kinh cùng thành phần kết cấu của bọn chúng dưoi hiệ tượng sơ đồ?Câu 6. Lý do nói rễ thần kinh tủy là dây pha? Giải thích?Câu 7. Trình bày hình dạng, cấu tạo ngoài của đại não.

Bạn đang xem: Thành phần nào dưới đây là một bộ phận của dây thần kinh tủy


Xét về cấu tạo, hệ thần kinh bao gồm những bộ phận nào?

A.Bó sợi xúc cảm và bó sợi vận động.

B.Bộ não và tủy sống.

C.Phân hệ thần kinh vận chuyển và sinh dưỡng.

D.Thần kinh tw và ngoại biên.


. Chim người tình câu sẽ tải lảo đảo, mất thăng bởi nếu thành phần nào của trung ương thần tởm bị tàn phá ?

A. Trụ óc B. Tiểu óc C. Đại óc D. Tủy sống


Một người bị tai nạn đáng tiếc lao động làm tổn yêu đương hệ thần khiếp dẫn đến liệt nhị chân. Fan này có thể bị tổn thương phần nào tiếp sau đây của hệ thần kinh? * tè não. Đại não. Tủy sống. Não trung gian.

Câu 1: Con người dân có bao nhiêu đôi dây thần kinh tủy?

A. 31 đôi

B. 12 đôi

C. 26 đôi

D. 15 đôi

Câu 2: Dây thần tởm tủy được cấu tạo như nắm nào ?

A. Tùy từng loại cơ mà dây thần gớm được cấu tạo bởi bó tua thần kinh di chuyển hoặc bó sợi cảm giác.

B. Chỉ được cấu trúc bởi bó gai thần tởm vận động

C. Chỉ được cấu trúc bởi bó sợi thần kinh cảm giác

D. Bao hàm bó gai thần kinh cảm hứng và bó tua thần ghê vận động

Câu 3: Đặc điểm buổi giao lưu của các dây thần kinh tủy là:

A. Chỉ dẫn truyền xung thần tởm cảm giác

B. Chỉ dẫn truyền xung thần tởm vận động

C. Dẫn truyền cả xung di chuyển và xung cảm giác

D. Không dẫn truyền xung thần kinh

Câu 4: Rễ trước của tủy sống còn có tên gọi không giống là gì ?

A. Rễ li tâm

B. Rễ cảm giác

C. Rễ vận động

D. Rễ hướng tâm

Câu 5: Ở tủy sống, rễ trước gồm vai trò gì ?

A. Phân tích với xử lí những kích thích chào đón được từ cơ quan thụ cảm

B. Dẫn truyền xung thần kinh cảm giác từ phòng ban thụ cảm về trung ương

C. Dẫn truyền xung thần kinh vận chuyển từ tw tới phòng ban đáp ứng

D. Toàn bộ các giải pháp còn lại

Câu 6: Khi triển khai cắt rễ trước tương quan đến rễ thần kinh đi đến bỏ ra sau bên buộc phải của ếch rồi kích thích bởi HCl 1%, hiện tượng gì đang xảy ra?

A. Chi sau bên đề xuất co, các chi sót lại thì không

B. Chi sau bên phải không co mà lại co các chi còn lại

C. Tất cả các chi đều co

D. Toàn bộ các bỏ ra đều ko co

Câu 7: Rễ sau ngơi nghỉ tủy sống là

A. Rễ cảm giác hoặc rễ vận động.

B. Rễ vừa có chức năng cảm giác, vừa có tính năng vận động.

C. Rễ vận động.

Xem thêm: Trắc Nghiệm Sử 12 Bài 22 (Có Đáp Án), Trắc Nghiệm Lịch Sử Lớp 12 Bài 22 Phần 1 Online

D. Rễ cảm giác.

Câu 8: Ở tủy sống, rễ sau tất cả vai trò gì ?

A. Dẫn truyền xung thần kinh cảm hứng từ cơ sở thụ cảm về trung ương

B. Phân tích cùng xử lí những kích thích mừng đón được từ cơ sở thụ cảm

C. Dẫn truyền xung thần kinh đi lại từ tw tới ban ngành đáp ứng

D. Tất cả các phương án còn lại

Câu 9: Khi tiến hành cắt rễ sau liên quan đến rễ thần kinh đi đến đưa ra sau phía bên trái của ếch rồi kích thích bằng HCl 1%, hiện tượng gì sẽ xẩy ra ?

A. Bỏ ra sau bên phải co, các chi còn sót lại thì không

B. Tất cả các đưa ra đều không co

C. Toàn bộ các đưa ra đều co

D. Chi sau phía trái không co mà lại co các chi còn lại

Câu 10: Tại sao nói dây thần kinh tủy là dây trộn ?

A. Vì nó bao gồm cả bó sợi thần ghê hướng trung tâm (cảm giác) và bó tua thần khiếp li trung khu (vận động)

B. Bởi nó vừa thu nhận, vừa trả lời kích thích

C. Bởi nó vừa chịu sự bỏ ra phối của hệ thần gớm sinh dưỡng, vừa chịu đựng sự điều khiển của hệ thần ghê vận động