Cụm đụng từ ( phrasal verb) là một trong mảng con kiến thức phong phú và khôn cùng linh hoạt về ý nghĩa cũng như cách áp dụng trong tiếng Anh. Hoàn toàn có thể nắm chắc chắn phần kỹ năng và kiến thức này vào tay, chúng ta học sẽ chắc chắn rằng được cho mình một trong những điểm không còn thấp một trong những bài kiểm tra, bài thi cùng đồng thời tạo được tuyệt vời về bạn dạng thân mình cho những người đối diện khi giao tiếp mà có thực hiện những cụm từ này một phương pháp uyển chuyển, linh hoạt, đặc biệt là đối cùng với người phiên bản xứ. Để củng ráng thêm một phần kiến thức về cụm động trường đoản cú (phrasal verb), nội dung bài viết dưới đây đã cùng chúng ta tìm hiểu về nghĩa và biện pháp sử dụng những cụm động từ khá thịnh hành trong tiếng anh “Give up, Make up, Take up”.Bạn sẽ xem: Take up sth tức là gì

1.Give up

“Give up” sẽ là 1 cụm cùng với “Give” là hễ từ bao gồm trong câu có nghĩa quăng quật cuộc trường hợp câu có cấu trúc sau:

Subject + give up + Object

Or

Subject + give up, clause

Give up: khổng lồ stop doing something that you bởi vì regularly: từ bỏ một bài toán nào đó mà bạn liên tiếp làm; từ bỏ một thói quen

Ví dụ: His wife finally persuaded him to lớn give up smoking.

Bạn đang xem: Take up sth nghĩa là gì

Bạn vẫn xem: biện pháp dùng give up, make up, take up sth tức thị gì, phrasal verb của take part ii


*

Giving up his job was the last thing we expected him khổng lồ do.

Give up: lớn allow someone lớn have something that was yours: đồng ý để một ai đó đạt được thứ nào đó từng là của bạn.

Ví dụ: The new arrangement would mean giving up some of their political independence.

They agreed lớn give half their office up to the temporaty staff.

Give up: if you give something up as lost, you believe that you will not find it và you stop looking for it: nếu như bạn từ vứt một thứ gì đó đã mất, các bạn tin rằng bạn sẽ không tra cứu thấy nó cùng bạn xong xuôi tìm tìm nó.

Ví dụ: The men who were still in the boat had given him up for dead.

Give up: khổng lồ stop trying to vì chưng something before you have finished, usually because it is too difficult: dừng cố gắng làm một việc gì đấy trước lúc bạn chấm dứt nó vì chưng nó thừa khó.

Ví dụ: She has a struggle trying to lớn persuade the board to lớn accept her proposal, but she’s determined not to lớn give up.

Synonyms and related words: Một số nhiều từ cùng từ đồng nghĩa

(1) Swear off (phrasal verb): to lớn promise to stop doing or using something: hẹn sẽ ngừng làm nào đấy hoặc cần sử dụng gì đó.

-> After years off addiction, he swore off drugs completely. (Sau những năm nghiện, anh ta đã thề sẽ bỏ thuốc).

(2) Go out of (phrasel verb): if someone grows out of a habit, they stop doing it because they are older or wiser: trường hợp ai đó phát triển ra ngoài một kinh nghiệm nghĩa là họ từ bỏ nó bởi vì họ cứng cáp hơn hoặc là đúng đắn hơn.

-> He wants khổng lồ be a rapper, but I think he’ll grow out of it.

(3) Chuck in (phrasal verb): to lớn leave or give up something: rởi vứt hoặc từ vứt thứ gì đó.

2. Take up

“Take up”_ to start doing something regularly as a habit, job or interest: bắt đầu một việc nào đấy có đặc thù thường xuyên như 1 thói quen, một quá trình hay một sở thích.

Ví dụ: I took up smoking when I was at school.

Chris has taken up jogging.


*

“Take up”_ to fill a particular amount of space or time: chiếm dụng một khoảng không gian hoặc thời gian.

Ví dụ: These files take up a lot of disk space

I’ll try not to take up too much of your time

“Take up something” _ lớn accept an offer or a challenge that someone has made lớn you: đồng ý một yêu thương cầu hay một thử thách.

Ví dụ: Schools are taking up the offer of cut – price computers.

One of our greatest athletes has taken up a new challenge.

“Take up”_ khổng lồ continue to lớn discuss or giảm giá with an idea, problem, or suggestion: tiếp tục câu hỏi tranh luận hoặc thỏa thuận hợp tác về một ý tường, một vấn đề hoặc một đề xuất.

Ví dụ: She felt silent, và her brother took up the story.

Mrs. Pankhurst took up the cause off women’s right.

3. Cosplay

Cũng tương tự như như “Take up”, “Make up” cũng là 1 cụm đụng từ mang nhiều nghĩa khác nhau. Bên dưới đây, bài viết sẽ cung cấp một số nghĩa thường dùng nhất.

Make up your mind: đưa ra quyết định một việc gì đó

Ví dụ: I can’t make up my mind about Jason. Shall we give him the job? – Tôi chẳng thể ra đưa ra quyết định về Jason. Liệu bạn cũng có thể cho anh ấy một công việc?

Make up a story: dựng chuyện, bịa đặt

Ví dụ: She made up a story. – Cô ta bịa ra 1 câu chuyện.

Xem thêm: Phân Biệt Trung Cấp Chuyên Nghiệp Là Gì ? Giá Trị Bằng Trung Cấp Chuyên Nghiệp

Make up with somebody: hòa giải, dàn hòa

Make up to somebody: đền rồng bù, bồi thường

Make up the bed: dọn dẹp và sắp xếp gọn ghẽ, tạo nên ngăn nắp

Ví dụ: Can you trang điểm the beds, please? – bạn cũng có thể dọn dẹp gọn nhẹ được không?

Make up your face: trang điểm

Ví dụ: My mother makes herself up every morning. – người mẹ tôi thường xuyên trang điểm vào mỗi sáng.

Trên đây là một số kiến thức cơ bản về giải pháp dùng những cụm đụng từ “Give up, Make up, Take up” mà bài viết đã cung cấp. ước ao rằng những kỹ năng này sẽ có hữu ích trong câu hỏi học giờ Anh của các bạn nhé!