Thị giá cp (tiếng Anh: Stock price) là giá bán giao dịch, giao thương cổ phiếu trên thị phần vào một thời điểm xác định.
*

Thị giá cổ phiếu

Khái niệm

Thị giá chỉ cổ phiếu trong giờ đồng hồ Anh được call là Stock price.

Bạn đang xem: Stock price là gì

Giá xuất xắc thị giá cổ phiếu là giá giao dịch, cài đặt bán cổ phiếu trên thị trường vào một thời điểm xác định.

Thị giá cổ phiếu có thể bằng, thấp hơn, hoặc cao hơn mệnh giá và giá trị sổ sách của cổ phiếu.

Thị giá cổ phiếu biến động theo thời gian và phụ thuộc vào tác động tổng hợp của nhiều nhân tố như: sự tăng trưởng hoặc suy thoái của công ty cổ phần, tình hình gớm tế vĩ mô, tình hình chính trị, lãi suất thị trường...

Do cổ phiếu thường có lợi tức không cố định mà phụ thuộc vào mức lợi nhuận thu được của công ty cổ phần và chính sách đưa ra trả cổ tức của công ty, nên nó là loại chứng khoán có độ rủi ro cao.

Đây cũng chính là nguyên nhân làm đến giá cổ phiếu trên thị trường thường biến động mạnh hơn so với các loại chứng khoán khác.

Nhân tố tác động

Sau đây là một số nhân tố cơ bản:

- Những nhân tố bên trong tổ chức phát hành

Mặc dù có nhiều quan lại điểm khác nhau nhưng có thể thấy về cơ bản và lâu dài các nhân tố thuộc về nội tại tổ chức phát hành là nhân tố có tác động lớn đến thị giá cổ phiếu.

Nhân tố cơ bản nhất gây nên sự dao động thị giá cổ phiếu nằm vào sự cố gắng đổi mức thu nhập hiện tại (tỉ lệ cổ tức - divident rate, giá trị sổ sách của cổ phiếu giỏi giá trị doanh nghiệp) và triển vọng phát triển vào tương lai của doanh nghiệp.

Kết quả sale hiện tại và tương lai của doanh nghiệp phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: trình độ trang thiết bị máy móc và công nghệ, khả năng cạnh tranh và mở rộng thị trường, tiềm lực tài chính, trình độ quản lí của ban lãnh đạo, trình độ chuyên môn và kĩ năng nghề nghiệp của người lao động...

- Những nhân tố bên ngoài tổ chức phát hành

Có thể phân chia thành 2 nhóm nhân tố cơ bản:

+ Những cố đổi vào điều kiện chính trị xã hội như chiến tranh, những cố đổi trong bộ máy quản lí, sự tác động của điều kiện tự nhiên, điều kiện văn hóa, khoa học kĩ thuật...

+ Những nhân tố về khiếp tế, tiền tệ... Kinh tế trong nước và thế giới tăng trưởng, khả năng kinh doanh có triển vọng là điều kiện tốt đến hoạt động đầu tư làm đến giá cổ phiếu có xu hướng gia tăng và ngược lại.

Xem thêm: Cheerleader Là Gì - Cheerleading Là Gì

Giá cổ phiếu trên thị trường cũng rất nhạy cảm với sự thay đổi của lãi suất và tốc độ lạm phát. Lãi suất và lạm phát gia tăng thường kéo theo sự giảm giá của cổ phiếu...