Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Species là gì

*
*
*

species
*

species /"spi:ʃi:z/ danh từ (sinh thứ học) loàiour (the) species: loài người loại, hạng, thứa species of dogcart: một loại xe chóto have a species of cunning: bao gồm tính láu cá dạng, hình thái
dạnghạngkiểuloàidiovulatory species: chủng loại rụng nhì trứngindicator species: chủng loại chỉ thịmonovulatory species: loại rụng một trứngpolyovulatory species: loài rụng những trứngloạiloại (hóa chất)loài, loại, phạm trùphạm trùspecies of a mix points: phạm trù một tập phù hợp điểmLĩnh vực: y họcthuốc thang o loại, hạng, thứ o dạng, hình thái o (sinh vật) loài

Từ điển siêng ngành Môi trường

Species: 1. A reproductively isolated aggregate of interbreeding organisms having common attributes & usually designated by a common name.2. An organism belonging to such a category.

Loài: 1. Tập hợp cá biệt về khía cạnh sinh sản những sinh vật dụng giao phối tất cả cùng ở trong tính phổ biến và thường xuyên được gọi bằng một thương hiệu chung. 2. Một sinh đồ dùng thuộc một số loại như vậy.


*

*

*Xem thêm: Meaning Of Capital Punishment Là Gì Trong Tiếng Việt? Capital Punishment Là Gì

species

Từ điển Collocation

species noun

ADJ. living | extinct | common | rare | different, distinct | related closely related species of beetle | native | alien | wild | dominant | endangered, threatened | protected | animal, bird, fish, insect, mammal/mammalian, plant, tree, etc. The area is rich in different plant species. | human the development of the human species

SPECIES + VERB be found, grow, live, occur Similar species of fish occur in Mongolia. | be threatened with extinction, become extinct, die out | survive

PREP. ~ of a native species of fish

PHRASES a thành viên of a species

Từ điển WordNet


n.

(biology) taxonomic group whose members can interbreeda specific kind of something

a species of molecule