Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Smell là gì

*
*
*

smell
*

smell /smel/ danh từ khứu giáca fine sense of smell: mũi thính sự ngửi, sự hítto have a smell at something: ngửi mẫu gì mùithe smell of roses: hương thơm hoa hồng mùi hương thối, mùi hương ôi ngoại hễ từ smelt, (từ hiếm,nghĩa hiếm) smelled ngửi, ngửi thấy, thấy mùiI am sure I smell gas: tôi khẳng định có mùi hơi đốt cảm thấy, đoán đượcdo you smell anything unusual?: anh gồm cảm thấy gồm điều gì không bình thường không? tiến công hơi tìm kiếm ra, đánh hơi tìm; (bóng) thăm khám phá, phân phát hiệnto smell out a plot: khám phá ra một âm mưu nội hễ từ có mùi, toả mùithese flowers smell sweet: đầy đủ hoa này còn có mùi thơm dịuto smell of garlic: bao gồm nùi tỏithis milk smells sour: sữa này có mùi chuato smell of jobberyd: sặc mùi luân phiên xởhis talk smells of war: bài xích nói của hắn sặc mùi chiến tranhto smell about tiến công hơi quen khá (quen với một mùi hương gì)to smell up sặc mùi hương thối, sặc hương thơm ôi; có tác dụng nồng nặc mùi hôi thốito smell of the lamp (xem) lampto smell of the shop vượt nặng tính chất chuyên môn, vượt nặng đặc thù kỹ thuậtto smell a rat (nghĩa bóng) cảm thấy gồm âm mưu, nghi có sự dối trá
ngửistink-bomb smellmùi trứng thốithreshold of smellngưỡng khứu giácmùingửivịcask smellhương của thùng rượu

Động từ bất quy tắc (Base form/Past Simple/Past Participle): smell / smelt / smelt


*

*

*

smell

Từ điển Collocation

smell noun

ADJ. overpowering, pervasive, pungent, rich, sharp, strong There was an overpowering smell of burning tyres. | faint | distinct | distinctive, particular, unmistakable | funny, peculiar, strange, unusual What"s that funny smell? | familiar | lingering | aromatic, delectable, delicious, fragrant, fresh, lovely, nice, savoury, sweet, wonderful the aromatic smells of a spring garden full of herbs | warm | appalling, awful, bad, evil, horrible, nasty, offensive, terrible, unpleasant, vile | acrid, nauseating, putrid, rank, sickly An acrid smell filled the air. | damp, dank, musty, rancid, sour, stale the sour smell of unwashed linen | earthy, fishy, masculine, metallic, musky, oily, smoky, spicy | cooking Cooking smells drifted up from the kitchen.

VERB + SMELL be filled with, have The air was filled with a pervasive smell of chemicals. The cottage had a musty smell after being shut up over the winter. | give off The skunk gives off an unpleasant smell when attacked. | catch, detect As she walked into the house she detected the smell of gas.

SMELL + VERB come, emanate, drift, float, waft A delicious smell of freshly baked bread wafted across the garden. | fill sth, hang | hit sb Then the pungent smell hit us?rotting fish and seaweed.

PREP. ~ from the putrid smell from the slaughterhouse | ~ of The faint smell of her perfume hung in the air.

Từ điển WordNet


n.

v.

inhale the odor of; perceive by the olfactory senseemit an odor

The soup smells good

smell bad

He rarely washes, và he smells
Xem thêm: Empathize Là Gì - Thấu Cảm (Empathy) Là Gì

English Synonym và Antonym Dictionary

smells|smelt|smelled|smellingsyn.: essence fragrance odor scent