Giới tự trong giờ đồng hồ Anh là rất nhiều từ được dùng để làm thể hiện quan hệ của danh từ, đại từ (hoặc phần nhiều thành tố ngữ pháp khác thực hiện công dụng như danh từ) cùng với phần còn lại của câu.

Bạn đang xem: Sau giới từ to là gì


*

Giới tự là gì với cách sử dụng giới từ trong tiếng Anh thì không phải ai ai cũng biết. Các phương pháp giải thích với ứng dụng dễ dàng trong bài viết dưới đây đang giúp chúng ta học giới từ bỏ hiệu quả.

Giới từ bỏ là gì?

Giới tự (preposition) là mọi từ được sử dụng để thể hiện mối quan hệ của danh từ, đại từ (hoặc đông đảo thành tố ngữ pháp khác thực hiện chức năng như danh từ) với phần sót lại của câu. Hầu hết danh tự hoặc đại tự được kết nối với nhau bằng giới từ call là tân ngữ của giới từ.

Một vài ba giới từ bỏ trong giờ Anh thịnh hành là in, on, for, to, of, with, about…

Các loại giới từ bỏ trong giờ đồng hồ Anh

Có 8 các loại giới tự trong giờ Anh:

Giới tự chỉ thời gian

Giới trường đoản cú chỉ vị trí

Giới trường đoản cú chỉ xu thế hành động

Giới từ bỏ chỉ tác nhân

Giới từ chỉ phương thức công cụ

Giới tự chỉ lý do, mục đích

Giới từ chỉ quan hệ

Giới trường đoản cú chỉ nguồn gốc

Giới tự chỉ thời gian

Giới tự chỉ thời gian dùng để miêu tả thời điểm hoặc khoảng thời hạn một hành động, sự kiện diễn ra.

At: Sử dụng khi nói đến một thời điểm xác định trong ngày

Ví dụ: at noon, at 5 a.m.

In: Sử dụng cùng với tháng, năm, hoặc 1 trong các buổi nào đó trong ngày

Ví dụ: in 2020, in the morning

On: thực hiện khi nói về một trang bị trong tuần hoặc một ngày cụ thể trong tháng

Ví dụ: on the 28th of October, on Monday

For: áp dụng khi nói về một khoảng tầm thời gian

Ví dụ: for 3 months, for years

Since: áp dụng khi nói tới một thời điểm rõ ràng trong thừa khứ

Ví dụ: since last Monday, since 2016

During (Trong khi): Diễn tả một hành động/ sự kiện ra mắt đồng thời với 1 hành động/sự khiếu nại trong khoảng thời hạn nào đó

Ví dụ: during class, during the meeting

By (trước khi): Sử dụng khi biểu đạt một thời điểm ví dụ ở tương lai, trong đó hành động được nhắc đến phải ngừng trước đó

Ví dụ: by 8 a.m., by 2021

Before (trước khi): diễn đạt một hành động xảy ra trước một hành động, sự kiện, thời điểm nào đó

Ví dụ: before lunch, before departure

After (sau khi): Diễn tả một hành động xảy ra sau một hành động, sự kiện, thời điểm nào đó

Ví dụ: after dinner, after classroom

*
Ví dụ cách áp dụng giới tự “before”

Giới từ bỏ chỉ vị trí

Giới từ chỉ địa điểm trong giờ Anh dùng để mô tả nơi vùng của một sự đồ gia dụng trong mối đối sánh tương quan với sự đồ gia dụng khác, hoặc địa điểm một vấn đề xảy ra.

At: sử dụng khi nói về một điểm hoặc một vị trí cầm cố thể

Ví dụ: at the hospital, at the corner of the street

In: thực hiện khi nói đến một không gian khép kín

Ví dụ: in the car, in the drawer, in the Africa

On: Ở bên trên bề mặt, bên trên một đồ nào đó

Ví dụ: on the table, on a wall

By, near, close to: miêu tả sự gần cận về mặt địa lý, khoảng tầm cách

Ví dụ: by/near/close khổng lồ the beach

Next to, beside: Một người/ sự đồ dùng nào kia ở ngay cạnh bên người/ sự vật dụng khác

Ví dụ: next to each other, beside the factory

Between: Một tín đồ sự/vật làm sao đó chính giữa hai người/sự vật dụng khác

Ví dụ: between the library and the restaurant

Behind: diễn đạt vị trí của một người/ sự thứ ở vùng sau người/ sự vật dụng khác

Ví dụ: behind the desk, behind the school

In front of: biểu đạt vị trí của một người/ sự vật phía trước một người/ sự thứ khác

Ví dụ: in front of the window, in front of the pond

Above, over: diễn đạt một người/ sự vật ở đoạn cao rộng so với người/ sự thứ khác

Ví dụ: The balcony juts out over the street.

Below, under: miêu tả một người/ sự vật ở chỗ thấp rộng so cùng với người/ sự trang bị khác

Ví dụ: Please vị not write below this line.

*
Ví dụ cách sử dụng giới trường đoản cú “at”

Lưu ý:

“Over” cùng “above” mọi là số đông giới từ bỏ trong giờ Anh dùng để miêu tả một người/ sự vật ở phần cao hơn người/ sự trang bị khác, tuy vậy vẫn có sự khác hoàn toàn về ý nghĩa. “Over” tất cả thể biểu đạt một sự vật dụng có tương tác trực tiếp và bao trùm lên trên sự đồ gia dụng khác. Chẳng hạn, hoàn toàn có thể viết “The mother put a blanket over her sleeping child”(Người mẹ phủ tấm chăn lên đứa con đang say ngủ.) nhưng bắt buộc viết “The mother put a blanket above her sleeping child”.

Tương tự, “under” và “below” đều diễn đạt một người/ sự vật ở chỗ thấp hơn so với người/ sự đồ gia dụng khác. Tuy nhiên, “under” bao gồm thể diễn đạt một sự trang bị có tương tác trực tiếp với sự vật ở trên nó. Ví dụ, có thể viết “The little girl is hiding under the blanket” (Cô nhỏ xíu trốn bên dưới tấm chăn) nhưngkhông thể viết “The little girl is hiding below the blanket”.

Giới từ chỉ xu hướng của hành động

Giới từ chỉ xu thế của hành vi dùng để biểu đạt cách một sự vật dịch chuyển (trả lời đến các câu hỏi như thay nào, mang lại đâu và bằng cách nào).

To: biểu đạt một người/ sự vật di chuyển theo một phía hoặc điểm đến chọn lựa đã xác định

to the office, to lớn the station

Eg: Her childhood was spent travelling from place khổng lồ place. (Trong trong những năm tháng tuổi thơ, cô ấy đi từ chỗ này sang địa điểm khác.)

From: diễn tả sự dịch chuyển của người/ sự vật từ một điểm xuất phát đã xác định

from China, from overseas

Eg: Has the train from Bristol arrived?(Chuyến tàu trường đoản cú Bristol đã tới chưa.)

Over: diễn tả sự dịch rời của người/ sự đồ vượt qua và lên vị trí cao hơn nữa một người/ sự đồ gia dụng khác

flow over the trees

Eg: There was a lamp hanging over the table.(Có một cái đèn treo phía trên chiếc bàn.)

Above: mô tả sự dịch rời đến một vị trí cao hơn sự thứ khác

Eg: He shot the arrow above the target. (Anh ta phun mũi tên cao hơn điểm ngắm.)

Under/beneah: diễn tả sự di chuyển đến một vị trí thấp hơn

Eg: He dove under/ beneath the water lớn find a coin. (Anh ta lặn xuống dưới mặt nước để tìm một đồng xu.)

Along: biểu đạt sự dịch chuyển dọc theo một đường thẳng, theo cạnh, bờ của một sự trang bị khác

Eg: We walked along the ngân hàng of the river. (Chúng tôi đi bộ dọc bờ sông.)

Around: mô tả sự dịch chuyển theo vòng tròn

Eg: Children are running around the yard.(Lũ trẻ đang chạy quanh cái sân.)

Through: miêu tả sự di chuyển bắt đầu từ một đầu của một không khí khép kín và đi ra ở 1 đầu khác

Eg: The robbers broke into the house through the window. (Những thương hiệu trộm bất chợt nhập vào khu nhà ở qua đường cửa sổ.)

Into: mô tả sự dịch chuyển vào bên phía trong một sự đồ gia dụng khác

Eg: Without the supervision of adults, the child jumped into the pool. (Thiếu đi sự đo lường và tính toán của bạn lớn, đứa trẻ lao vào trong hồ bơi.)

Out of: diễn tả sự di chuyển ra khỏi một đồ khác

to get out of the car, to lớn get out of the room

Toward(s): diễn đạt sự di chuyển lại ngay sát một sự đồ dùng khác

Eg: They were heading toward(s) the German border. (Họ nhắm tới phía biên giới nước Đức.)

Away from: biểu đạt sự di chuyển đi xa một sự đồ vật khác

Eg: They all ran away from the fire. (Tất cả chúng ta chạy ra xa ngoài ngọn lửa.)

Onto: diễn đạt sự dịch chuyển lên trên bề mặt của sự thứ khác

Eg: Put books onto the shelf if you don’t read them any more. (Hãy đặt số đông cuốn sách lên giá nếu khách hàng không hiểu nữa.)

Off: biểu đạt sự di chuyển xuống ngoài hoặc đi ra xa một sự đồ vật khác

Eg: “Keep off the grass!” (Không dẫm lên cỏ.)

Up: miêu tả sự dịch rời hướng lên trên

Eg: She tried to lớn climb up the steps. (Cô ấy cố gắng trèo lên đầy đủ bậc thang.)

Down: mô tả sự dịch chuyển hướng xuống dưới

Eg: It’s very dangerous khổng lồ jump down the tree. (Nhảy từ bên trên cây xuống hết sức nguy hiểm.)

Giới tự chỉ tác nhân

Dùng để biểu đạt một người hoặc vật tạo ra một sự việc, hành động nào đó. đều câu chứa giới từ chỉ tác nhân thường xuyên được viết theo cấu tạo bị động và áp dụng giới từ bỏ “by” (cho người) hoặc “with” (cho vật).

Ví dụ:

1. The bridge was built by a foreign company. (Cây cầu được xây vì một công ty nước ngoài.)

Từ “by” cho biết chủ thể xây nên đối tượng người dùng câu mong là “a foreign company” (một doanh nghiệp nước ngoài).

*
Ví dụ cách áp dụng giới tự “by”

2. The streets were covered with litter. (Những con phố bị bao phủ trong rác rến rưởi)

Từ “with” cho thấy sự vật bao phủ các con đường là “litter” (rác rưởi).

Giới tự chỉ cách thức, công cụ

Được áp dụng để miêu tả các một số loại công nghệ, lắp thêm móc, trang bị nhất định. đều giới từ bỏ dạng này là “by”, “with” cùng “on”. Về cơ bản, “by” biểu đạt cách thức di chuyển, trong những khi “with” và “on” miêu tả cách sử dụng những thiết bị, máy móc.

Ví dụ:

1. I go to lớn school every day by bus. (Tôi mang lại trường hằng ngày bằng xe pháo buýt.)

Sử dụng “by” vày xe buýt là phương tiện đi lại đi lại hằng ngày của công ty trong câu.

2. She cut the cake with a plastic knife. (Cô ấy cắt mẫu bánh bằng/ với một bé dao nhựa.)

Sử dụng “with” vị “plastic knife” (con dao nhựa) là một loại lý lẽ được dùng để làm thực hiện hành vi cắt bánh.

3. He played a tune on his guitar. (Anh ta tiến công một nhạc điệu với chiếc ghi-ta.)

Sử dụng “on” bởi vì chiếc ghi-ta là 1 phương tiện, thiết bị nhưng mà các làm việc của công ty trong câu thực hiện hành động trên lắp thêm đó.

Giới từ bỏ chỉ lý do, mục đích

Dùng để mô tả lý do vì sao một sự việc, hành động xảy ra. Một số trong những giới từ trong giờ đồng hồ Anh chỉ lý do, mục đích thường gặp bao gồm for, through, because of, on account of, from.

Ví dụ:

1. Are you learning English for pleasure or for your work? (Bạn học tập tiếng anh vì nụ cười thích hay bởi vì công việc?)

Giới từ “for” được sử dụng để hỏi về mục đích học giờ đồng hồ Anh.

2. You can only achieve success through hard work. (Bạn chỉ hoàn toàn có thể đạt được thành công thông qua thao tác chăm chỉ.)

Giới trường đoản cú “through” áp dụng để nói về phương thức đạt được thành công, nhờ siêng năng mới đạt hiệu quả tốt.

3. He walked slowly because of his injured leg. (Ông ấy đi đủng đỉnh vì chiếc chân bị thương)

Cụm giới trường đoản cú “because of” gửi ra nguyên nhân vì sao người lũ ông đi chậm.

4. She retired early on tài khoản of ill health. (Bà ấy về hưu sớm vì sức khỏe yếu)

Cụm giới tự “on tài khoản of” nhập vai trò như tự “because of”, có nghĩa là bởi vì, nhằm đưa ra tại sao vì sao người thiếu nữ được nói đến nghỉ hưu sớm.

5. I knew from my experience that the man was lying. (Từ kinh nghiệm tôi biết ông ta sẽ nói dối)

Giới trường đoản cú “from” cho thấy thêm lý vị vì sao nhà thể hiểu rằng hành vi nói dối, đó là nhờ kinh nghiệm tay nghề của bản thân.

Giới tự chỉ quan liêu hệ

Là phần đa từ biểu thị tính sở hữu, mối contact hoặc sự bổ sung cập nhật giữa các đối tượng được nói đến trong câu. Vào đó, “of” được dùng để nói về sự sở hữu, “to” nói về mối dục tình giữa bạn hoặc vật, với “with” miêu tả sự đồng hành.

Ví dụ:

1. Hanoi is the capital thành phố of my country. (Hà Nội là thành phố hà thành của nước tôi.)

Từ “of” được áp dụng để nói về quan hệ giữa hà thành và my country (đất nước tôi), đó đó là quan hệ ở trong về.

2. She’s married to an Italian. (Cô ấy kết bạn với một bạn Italia)

Từ “to” chỉ mối quan hệ giữa “she” (cô ấy) cùng “an Italian” (một tín đồ Italia), chính là quan hệ vợ-chồng.

3. Last night, I went to lớn the concert with my brother. (Tối qua tôi cho buổi hòa nhạc cùng em trai.)

Từ “with” mô tả quan hệ sát cánh giữa “I” và “my brother” (em trai tôi) trong vận động đến buổi hòa nhạc.

Giới trường đoản cú chỉ mối cung cấp gốc

Được áp dụng để miêu tả bắt đầu của một người hay là 1 vật (chẳng hạn như quốc tịch, quê hương, dân tộc bản địa hay khu vực một sự trang bị được xây dựng, thiết kế…), fan học thường sử dụng giới từ bỏ “from” với “of” (ở nấc độ ít hơn).

Ví dụ:

Yesterday, we met a couple from Japan. (Ngày hôm qua chúng tôi chạm mặt một hai bạn trẻ đến trường đoản cú Nhật Bản.) ⇒ từ “from” biểu đạt nguồn gốc, quê hương của cặp đôi bạn trẻ được nhắc đến trong câu.

She is a woman of Italian descent. (Bà ta là một người phụ nữ có gốc gác Italy) ⇒ từ “of” cho thấy thêm nguồn gốc, tổ tiên của đơn vị trong câu.

Cụm giới từ

*
Các cụm giới trường đoản cú trong giờ Anh

Một nhiều giới tự trong tiếng Anh được tạo thành thành bởi tối thiểu một giới từ cùng tân ngữ của giới trường đoản cú (có thể là một danh từ, đại tự hoặc một nhiều danh từ). Thông thường, tân ngữ của giới từ sẽ có được một hoặc nhiều té ngữ (chẳng hạn như những tính từ, danh từ phụ thuộc, …) đứng giữa. Những bổ ngữ này cụ thể hóa hoặc diễn đạt sự vật, dẫu vậy không giống như giới từ, về khía cạnh ngữ pháp, bửa ngữ không kết nối sự đồ với phần còn sót lại của câu.

Ví dụ:

1. “On the ground” (trên khía cạnh đất)Giới từ “on” mô tả một địa chỉ trong mối tương tác với “ground” (mặt đất) là ở bên trên. Trong đó, “on” là giới từ với “the ground” là tân ngữ của giới từ.

2. “In the garbage” (trong đụn rác) Giới tự “in” biểu đạt một địa chỉ trong mối liên hệ với “garbage” (đống rác) là ở bên trong. Trong đó, “in” là giới từ với “the garbage” là tân ngữ của giới từ.

3. “Because of her injured leg” (bởi bởi vì cái chân bị thương của cô ta) – “Because of” biểu đạt lý do tại sao một điều nào đó xảy ra, là do “her injured leg” (cái chân bị thương của cô ý ta). Tương tự vào câu trên, “because of” là giới từ cùng “her injured leg” là tân ngữ của giới từ.

Đóng phương châm tính từ

Khi một nhiều giới từ té nghĩa cho một danh từ, đại từ, danh cồn từ hoặc cụm danh tự (tất cả đa số dạng từ nói trên đầy đủ đóng mục đích ngữ pháp là danh từ trong câu), các giới từ đó được xem rất thật hiện công dụng của một tính từ vào câu cùng được điện thoại tư vấn là cụm giới từ bỏ tính ngữ. Giới từ bỏ tính ngữ luôn đi kèm theo danh từ mà lại nó té nghĩa. Tương tự như một tính từ, nhiều này trả lời những thắc mắc về danh từ bỏ như: Cái nào? nhiều loại nào? Bao nhiêu?

*
Cụm giới từ bỏ tính ngữ là gì?

Ví dụ:

1. As a journalist, I have a chance lớn talk to lớn people from all over the world. (Là một nhà báo, tôi có cơ hội trò chuyện với những người dân từ khắp khu vực trên nuốm giới.)

Trong câu trên, các “from all over the world” (từ khắp nơi trên gắng giới) là 1 trong những cụm giới từ bửa nghĩa mang lại danh tự “people” (con người). Lưu ý các giới từ bỏ trên đi theo sau danh tự và trả lời cho câu hỏi Loại người nào? (người ở khắp nơi trên gắng giới).

2. All the students in my class failed khổng lồ pass the final exam. (Tất cả học viên trong lớp tôi phần nhiều trượt bài bác kiểm tra cuối kỳ).

Trong câu trên, cụm “in my class” (trong lớp của tôi) là các giới từ ngã nghĩa đến danh trường đoản cú “all the students” (tất cả học tập sinh), cho biết thêm thêm điểm lưu ý thông tin của các học viên này giúp fan đọc đọc những học viên đó là ai (là học viên trong lớp tôi).

3. The diagram on page 5 is very difficult to understand. (Sơ thứ ở trang 5 rất khó hiểu.)

Cụm “on page 5” (ở trang 5) là các giới từ té ngữ mang đến danh trường đoản cú “the diagram” (sơ đồ), trả lời cho thắc mắc Sơ đồ dùng nào? (Sơ trang bị ở trang 5).

Đóng sứ mệnh trạng từ

Khi một cụm giới tự trong giờ Anh xẻ nghĩa cho 1 động từ, tính từ, hoặc trạng từ, cụm giới trường đoản cú đó được nhìn nhận như thực hiện chức năng của một trạng từ vào câu cùng được hotline là cụm giới tự trạng ngữ. Cụm giới tự trạng ngữ luôn được viết ngay lập tức sau tính từ bỏ hoặc trạng từ mà nó xẻ nghĩa. Tuy nhiên, không nhất thiết luôn luôn được viết tức thì sau rượu cồn từ. Cũng như những trạng ngữ thông thường, nhiều giới từ trạng ngữ trả lời cho các câu hỏi Khi nào? Ở đâu? bằng cách nào? trên sao? cùng Đến cường độ nào?

*
Cụm giới trường đoản cú trạng ngữ trong giờ Anh

Ví dụ:

1. The young man makes an attempt lớn swim across the river. (Cậu trai trẻ cố gắng bơi qua sông.) ⇒ nhiều từ “across the river” cung ứng thêm thông tin cho hành vi “swim” (bơi), trả lời cho thắc mắc hành cồn đó xảy ra ở đâu?

2. The athlete was satisfied with her performance. (Người đi lại viên cảm thấy chấp thuận với phần thể hiện của mình.) ⇒ cụm từ “with her performance” (về phần biểu đạt của cô ta) cho thấy thêm lý do vày sao cửa hàng trong câu bao gồm trạng thái tư tưởng “satisfied” (hài lòng, thỏa mãn).

Cụm giới tự trạng ngữ ngã nghĩa đến động từ

Ví dụ:

1. He was awakened up at the midnight. (Anh ấy bị thức tỉnh vào lúc nửa đêm).

Trong câu này các giới tự “at the midnight” (vào thời điểm nửa đêm) đi tức thì sau đụng từ nhưng mà nó xẻ nghĩa “be awaken up” (bị tấn công thức). Các giới từ này diễn tả một thời gian xác định, trả lời cho thắc mắc Khi nào hành vi xảy ra.

2. She continues her work after a short break. (Cô ấy tiếp tục các bước của mình sau một cơ hội nghỉ ngơi.)

Mặc dù cụm giới từ bỏ “after a short break” theo sau tự “her work”, các này thực chất bổ nghĩa mang đến động từ “continue”, vấn đáp cho thắc mắc Bao giờ/ lúc nào.

Cụm giới tự trạng ngữ vấp ngã nghĩa đến tính từ và trạng từ

Cụm giới từ bỏ trạng ngữ bổ nghĩa mang đến tính từ, trạng từ luôn luôn được viết ngay lập tức sau cùng chứa đều thông tin rõ ràng về tính từ, trạng tự nó bổ nghĩa.

Ví dụ:

1. She was desperate with the news. (Cô ấy vô vọng về tin tức mới.)

Trong câu này, nhiều giới tự “with the news” làm rõ hơn trạng thái “desperate” (tuyệt vọng) của cô ý gái, trả lời câu hỏi “Tại sao cô bé đó cảm giác tuyệt vọng?”

2. I can look up information more quickly on the new laptop. (Tôi hoàn toàn có thể tìm kiếm tin tức nhanh rộng trên chiếc máy tính mới.)

Cụm giới trường đoản cú “on the new laptop” cho biết thêm thêm tin tức về trạng trường đoản cú “more quickly” (nhanh hơn), vấn đáp cho thắc mắc “Bằng giải pháp nào tốc độ tìm tìm thông tin hoàn toàn có thể nhanh hơn?”

Liên kết trong nhiều danh từ

Một vài ba giới từ bỏ trong giờ Anh được sử dụng để link hai hoặc nhiều danh từ trong một nhiều danh từ, nhằm nắm rõ thông tin của danh tự chính. Trong tổ hợp từ này, giới từ luôn được viết ngay sau danh từ. Một vài ba giới từ thường được sử dụng là to, for, of, in, on, at, from, with, about, between.

Ví dụ:

1. The advantage of working in a multinational company is a very energetic working environment. (Lợi ích khi làm việc trong một công ty đa giang sơn là một môi trường làm việc cực kì năng động.)

Giới từ bỏ “of” được sử dụng để chỉ mối links giữa việc thao tác tại một công ty đa tổ quốc và một môi trường thao tác làm việc năng động.

2. She has little experience in marketing. (Cô ấy bao gồm ít tay nghề trong mảng marketing.)

Giới trường đoản cú “in” hiểu rõ thông tin cô ấy gồm ít kinh nghiệm tay nghề trong lĩnh vực nào?

Lưu ý:

Không tất cả một quy tắc cụ thể nào về sự phối hợp giữa danh từ với giới từ trong giờ Anh. Việc sử dụng đúng danh từ và đông đảo giới từ đi kèm theo đòi hỏi tín đồ học phải tích lũy trong quá trình học. Tín đồ học có thể sử dụng từ bỏ điển collocation thường xuyên để kiểm soát tính thiết yếu xác, ngữ nghĩa của những cụm từ đó.

Ví dụ:

The combat against poverty may last centuries. (Cuộc chiến đấu ngăn chặn lại đói nghèo rất có thể kéo lâu năm hàng nuốm kỷ.)

Her addiction to beauty products is unhealthy. (Thói nghiện các thành phầm làm đẹp của cô ý ấy thiếu lành mạnh chút nào.)

I have the utmost respect for her và her work. (Tôi tất cả sự tôn trọng tốt đối so với con bạn và công việc của bà ấy.)

Bổ ngữ tính từ

Đôi khi, giới từ có thể xuất hiện sau tính tự để hoàn thành xong hoặc hiểu rõ hơn ý tưởng, cảm giác tính từ kia biểu đạt. Hầu như giới trường đoản cú sử dụng theo phong cách này hay được nghe biết với cái thương hiệu bổ ngữ tính từ. Các giới từ bỏ này luôn luôn được viết tức thời ngay sau tính từ cùng thường theo sau vị một danh trường đoản cú hoặc một danh đụng từ, để tạo nên thành một nhiều giới trường đoản cú trong giờ đồng hồ Anh.

*
Vị trí của vấp ngã ngữ tính từ vào câu

Những giới từ bỏ trong giờ Anh hay được thực hiện khi kết phù hợp với danh từ bao hàm of, to, about, for, with, at, by, in, from. mặc dù nhiên, không có một quy tắc ví dụ nào về sự phối hợp giữa tính từ với giới từ. Để sử dụng đúng tính từ và đa số giới từ kèm theo đòi hỏi, tín đồ học phải tích lũy các cụm này trong quá trình học. Cần áp dụng từ điển collocation liên tục để bình chọn lại tính thiết yếu xác, ngữ nghĩa của các cụm trường đoản cú đó.

Bài tập về giới từ

Exercise: chọn giới từ cân xứng để điền vào vị trí trống

1. My father wakes up____ 5 am every day. (Bố tôi thức dậy vào mức 5 giờ chiếu sáng mỗi ngày.)

2. I always wake up ____ midday. (Tôi luôn thức dậy vào thân trưa.)

3. I entered university ____ 2018. (Tôi vào đh vào năm 2018.)

4. I am going to lớn have an important examination ___ next Tuesday. (Tôi sắp bao gồm một bài xích kiểm tra đặc biệt quan trọng vào thứ ba tuần tới.)

5. We haven’t met each other ____ years. (Đã những năm rồi shop chúng tôi không chạm mặt nhau.)

6. She has been absent from the class ____ last Monday. (Cô ấy dường như không tới lớp từ thứ hai tuần trước.)

7. I visited many tourist attractions of the đô thị _____ the summer. (Tôi đã du lịch thăm quan rất nhiều địa điểm thu hút du ngoạn của thành phố trong xuyên suốt mùa hè.)

8. In order to contain the coronavirus pandemic, a new vaccine must be introduced ____ 2021. (Để ngăn ngừa thảm dịch corona, một loại vắc-xin mới cần phải chế ra trước năm 2021.)

9. She left me a message ____ departure. (Cô ấy để lại một lời nhắn đến tôi trước lúc khởi hành.)

10. He promised to do the dishes _____ lunch. (Anh ta hứa sẽ rửa chén bát sau bữa trưa.)

11. How many people were there ___ the concert? (Có bao nhiêu fan ở buổi hòa nhạc?)

12. She got ____ her car và drove off. (Cô ta ngồi vô trong xe ô-tô với lái đi.)

13. B comes _____ A & C in the English alphabet. (Chữ B chính giữa chữ A và chữ C trong bảng vần âm tiếng Anh.)

14. She quickly got accustomed _____ the pace of life here. (Cô ấy gấp rút làm thân quen với nhịp độ cuộc sống đời thường nơi đây.)

15. My grandfather was furious _____ the loud music played by our neighbor last night. (Ông nước ngoài tôi khôn cùng bực bản thân về giờ đồng hồ nhạc rầm rĩ phát ra từ nhà hàng xóm.)

Đáp án

1.At. Những từ chỉ giờ số đông là các mốc thời gian cụ thể, do đó câu này sẽ sử dụng giới tự “at” .

2.At: “Giữa trưa” là 1 khoảng thời gian ngắn.

3.In. Giới trường đoản cú “in” kết phù hợp với những khoảng thời gian dài hơn, ví dụ là năm, tháng hoặc những buổi vào ngày.

4.On. Giới tự “on” kết hợp với một vật dụng trong tuần.

5.For. “Years” (nhiều năm) là 1 trong khoảng thời hạn dài, cho nên vì vậy cần áp dụng giới tự “for”.

6.Since. “Last Monday” (thứ nhị tuần trước) là một thời điểm trong quá khứ, một mốc thời gian, cho nên vì vậy cần áp dụng giới trường đoản cú “since”.

7.During. Hành vi tham quan tiền các địa điểm thu hút khách phượt của công ty trong câu trên ra mắt vào mùa hè, vày vậy giới từ “during” được sử dụng với chân thành và ý nghĩa “trong thời gian, vào khoảng thời hạn nào đó”.

8.By. Năm 2021 là một trong thời điểm sau này nên cần sử dụng giới từ “by” để biểu thị ý nghĩa trước khi.

9.Before. Hành vi để lại tin nhắn của cô bé diễn ra “trước khi” đi đến vị trí mới, cho nên vì thế cần thực hiện giới tự “before”.

10.After. Hành vi rửa bát ra mắt sau khi ăn cơm trưa. Giới tự “after” được dùng để chỉ quan tiền hệ thời hạn giữa hai hành động này.

11.At. Buổi hòa nhạc là một vị trí cụ thể, đã xác định nên cần thực hiện giới từ “at”.

12.In. Bên phía trong xe xe hơi là một không gian đóng kín, cho nên vì thế câu bên trên sẽ dùng giới trường đoản cú “in”.

13.Between. Giới tự “between” được thực hiện để diễn đạt vị trí ở giữa của chữ B so với A với C.

14.To. Giới từ “to” được viết ngay sau tính trường đoản cú “accustomed” (quen với), cung cấp thêm thông tin chủ thể trong câu cảm thấy quen với điều gì.

15.About. Giới từ bỏ “about” được viết ngay lập tức sau tính từ bỏ “furious” (tức giận) nhằm cho những người đọc biết đơn vị trong câu tức giận bởi điều gì.

Xem thêm: Bài Tập Trắc Nghiệm Hình Học 10 Chương 1, Bài Tập Trắc Nghiệm Chương 1: Vectơ

Tổng kết

Với những lý giải giới từ bỏ là gì, hướng dẫn sử dụng giới từtrong giờ đồng hồ Anh và bài xích tập về giới từ trong bài, tác giả hy vọng bạn phát âm sẽ rất có thể nắm dĩ nhiên phần kỹ năng này để không bị mắc lỗi khí áp dụng giới tự trong quá trình sử dụng tiếng Anh.