Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Radical

*
*
*

radical
*

radical /"rædikəl/ tính từ gốc, căn bảnradical change: sự biến đổi căn bản (chính trị) cấp cho tiếnthe Radical Party đảng cấp cho tiến (toán học) cănradical function: hàm cănradical sign: dấu căn (thực đồ vật học) (thuộc) rễ; mọc ở rễ (ngôn ngữ học) gốc, (thuộc) cội từ danh từ (triết học) xuất phát căn bản; nguyên lý cơ bản (toán học) căn thức, dấu căn ((cũng) radical sign)radical of an algebra: căn của một đại số (hoá học) gốc (chính trị) fan cấp tiến, đảng viên đảng cấp tiến (ngôn ngữ học) thán từ
dấu căngốcacid radical: nơi bắt đầu axitalkyl radical: nơi bắt đầu ankylaryl radical: gốc hiđrocacbon thơmaryl radical: cội aryldecyl radical: gốc đexylethyl radical: gốc etylfree radical: cội tự dofree radical reaction: làm phản ứng gốc tự domethyl radical: cội metylradical polymerization: sự trùng vừa lòng gốcradical polymerization: sự polyme hóa gốcradical polymerization: sự polime hóa gốcradical reaction: phản bội ứng gốcradical sign: cam kết hiệu gốcradical treatment: chữa trị tận gốcradical valence: hóa trị gốcradical weight: trọng lượng gốcnguyên tốLĩnh vực: y họccăn (toán)gốc (lý)tận gốc, triệt cănLĩnh vực: toán và tincăn sốorder of a radical: bậc của căn sốđẳng phươngradical center: trung khu đẳng phươngradical circle: vòng tròn đẳng phươngdecyl radicalCh3 (CH2) 9equation solvable by radicalphương trình giải được bằng căn thứcethyl radicalCH3CH2lower radicalcăn dướimethyl radicalnhóm metylorder of a radicalchỉ số cănradical displacementsự dời theo tiaradical eliminationkhử căn thứcradical functionhàm cănradical groupnhóm cănradical of an idealcăn của một ideanradical principlenguyên lý căn bảnradical signdấu căn<"rædikl> o gốc nhì hoặc nhiều nguyên tố phối hợp với nhau để tác dụng như một đơn vị hoá học và với điện tích. Thí dụ gốc CO3-- cùng SO4--. § alkyl radical : gốc ankyl, R § aryl radical : gốc aryl, gốc hiđrocacbon thơm § decyl radical : gốc đexyl, CH3(CH2)9- § ethyl radical : gốc etyl, CH3CH2- § không tính phí radical : gốc tự do
*

*

*

radical

Từ điển Collocation

radical adj.

VERBS be, seem, sound | become

ADV. really, very | increasingly | fairly, quite, somewhat | genuinely, truly a truly radical concept | apparently | potentially | politically, socially

Từ điển WordNet


n.

a person who has radical ideas or opinionsa character conveying the lexical meaning of a logogram

adj.

arising from or going to lớn the root

a radical flaw in the plan

of or relating khổng lồ or constituting a linguistic root

a radical verb form
Xem thêm: " Chính Hãng Tiếng Anh Là Gì ? Phân Biệt Hàng Authentic, Real, Fake Như Thế Nào

English Synonym and Antonym Dictionary

radicalssyn.: extreme greatest utmostant.: conservative superficial