Dưới đấy là những chủng loại câu gồm chứa từ "quốc tế", trong cỗ từ điển giờ đồng hồ infokazanlak.comệt - tiếng Anh. Bạn có thể tham khảo các mẫu câu này để tại vị câu trong trường hợp cần để câu với từ quốc tế, hoặc xem thêm ngữ cảnh sử dụng từ nước ngoài trong bộ từ điển giờ đồng hồ infokazanlak.comệt - giờ đồng hồ Anh

1. Lao lý Quốc tế đó.

Bạn đang xem: Quốc tế tiếng anh là gì

International laws.

2. Đối cùng với định tuyến cuộc hotline quốc tế, NANP đã làm được gán mã điện thoại tư vấn quốc tế 1 vì chưng Liên minh infokazanlak.comễn thông Quốc tế (ITU).

For international call routing, the NANP has been assigned the international calling code 1 by the International Telecommunications Union (ITU).

3. Năm 2005, sân bay này ship hàng 746 lượt chuyến quốc tế cùng 82.479 lượt khách quốc tế.

In 2005, the airport had 746 international aircraft movements & 82,479 international passenger movements.

4. Ta chơi theo luật pháp quốc tế,..

We'll follow the international rules.

5. Cô được report là có bởi Thạc sĩ marketing Quốc tế, trường đoản cú Đại học Quốc tế Washington.

She is reported to have a Master of International Business, from Washington International University.

6. BẠN có lúc nào nghe cụm từ “các tôi tớ quốc tế” cùng “những tín đồ tình nguyện quốc tế” chưa?

HAVE you heard of the terms “international servants” & “international volunteers”?

7. Chính phủ nước nhà lâm thời quốc tế (khi quyền lực tối cao trong thời kỳ chuyến qua thuộc về xã hội quốc tế).

International proinfokazanlak.comsional governments (when the power nguồn during the transitional period belongs lớn the international community).

8. Ta sẽ chơi theo quy định quốc tế.

We'll follow the standard rules.

9. Tiệc tùng phim quốc tế New Zealand.

New Zealand International Film Festival.

10. Ban Đào tạo, hợp tác quốc tế.

Vocational trainings và international partnerships.

11. Không công khai, hồ sơ quốc tế..

OFF THE GRID, INTERNATIONAL PROFILE.

12. Quả là 1 trong những hải cảng quốc tế.

It is truly an international port.

13. Cô theo học tập tại Đại học Quốc tế Hoa Kỳ năm 2000 với theo học ngành cai quản trị kinh doanh quốc tế.

She enrolled at the United States International University in 2000 and studied international business administration.

14. Họp báo hội nghị quốc tế, trên Á-căn-đình

International convention, Argentina

15. Năm 2013, ngôi trường Quốc tế Woodlands được khai trương mở bán tại Sibu, cung cấp các khóa học Khảo thí Cambridge Quốc tế (CIE).

In 2013, Woodlands International School opened in Sibu offering Cambridge International Examinations (CIE) course.

16. Vậy còn biên giới quốc tế thì sao?

What about international borders?

17. Tên của chúng ta là Aerotyne Quốc Tế...

Name of the company..

18. Một nhân infokazanlak.comên kế toán quốc tế à?

An international accountant?

19. “infokazanlak.comettel 178 giảm 17% cước call quốc tế”.

"House calls for 17.4 percent cut".

20. Đúng, hoãn những chuyến bay quốc tế trước.

Yes, the international terminal first.

21. In đậm là những chuyến cất cánh quốc tế.

Liinfokazanlak.comng for international flights.

22. đào tạo và huấn luyện infokazanlak.comên từng tranh tài quốc tế.

I am ready khổng lồ coach internationally.

23. Có tổng số 305.446 chuyến cất cánh (300.634 quốc tế, 4.812 nội địa) mang lại và đi từ sân bay Quốc tế Incheon vào năm 2015, vừa phải 837 chuyến bay (824 quốc tế, 13 chuyến bay nội địa) mặt hàng ngày.

There were a total of 305,446 flights (300,634 international, 4,812 domestic) to & from Incheon International Airport in 2015, an average of 837 flights (824 international, 13 domestic) daily.

24. Một hiệp hội bạn bè quốc tế thật sự

A True International Brotherhood

25. Fan của cô đang coi thường cách thức quốc tế.

Your man made a mockery of international law.

26. Giờ đồng hồ tôi cũng làm infokazanlak.comệc tầm quốc tế rồi đấy.

I'm an international hitter now.

27. Trên quảng trường Tahrir, nơi xã hội quốc tế

It was on Tahrir square, where the international community was constantly frightened that, you know, the Islamists will overtake the revolution.

28. KẾT QUẢ CỦA CÔNG infokazanlak.comỆC ĐÁNH CÁ QUỐC TẾ

RESULTS OF INTERNATIONAL FISHING

29. Thương hiệu này hoạt động nội địa với quốc tế.

It operates both nationally and internationally.

30. · thử nghiệm cấp bệnh chỉ làm chủ Rừng Quốc tế đến 850 ha đạt chuẩn quốc tế về kỹ thuật, xóm hội với môi trường.

· A pilot area of 850 hectares received the International Stewardship Forest Certification for meeting strict international technical, social & eninfokazanlak.comronmental standards.

31. Hải lý quốc tế được xác định bởi họp báo hội nghị Thủy văn bất thường quốc tế đầu tiên, Monaco (1929) là đúng đắn 1852 mét.

In 1929, the international nautical mile was defined by the First International Extraordinary Hydrographic Conference in Monaco as exactly 1,852 metres.

32. đóng góp thêm phần làm phú infokazanlak.comnh nền thương mại dịch vụ quốc tế

Involved in Brisk International Trade

33. Thương mại dịch vụ quốc tế lại là 1 trò nghịch khác.

Trade disputes are another risk.

34. I sắp tới đây để khấn được học tập bổng quốc tế.

I came here to lớn pray international scholarship.

35. Ta cũng hủy trọn vẹn các chuyến cất cánh quốc tế.

We completely shut down international airport.

36. điều khoản quốc tế lý lẽ trật tự làm chủ biển.

International law prescribes the order governing the seas.

37. Này ông là công ty tích toà án quốc tế mà.

Hey, man, you're the head of the World Court.

38. Koryolink không tồn tại các đúng theo đồng đưa vùng quốc tế.

Koryolink has no international roaming agreements.

39. Ngày Quốc tế phòng sử dụng binh lực Trẻ em

Use of child soldiers.

40. Tuy nhiên, không có sự ủng hộ từ bỏ quốc tế.

There were no internal supports.

41. Và đây là mường tượng sự tiếp xúc quốc tế

This is infokazanlak.comsualizing international communications.

42. Vị vậy, nó là một trong những phần của lao lý quốc tế.

It is thus part of international law.”

43. Một trong các đó là Quỹ cứu vãn Trợ Quốc Tế.

One of them was the International Relief Fund?

44. Tuy nhiên Eric Lamensoff tiên phong một chi nhánh quốc tế.

But Eric Lamensoff is the head of the whole international diinfokazanlak.comsion.

45. Trung tâm phân tích quốc tế về Nhật bạn dạng học.

International Center for Japanese Studies.

46. Blood + được cấp giấy phép để cung cấp quốc tế trên một số khu vực thông qua trụ sở quốc tế Sony Pictures, Sony Pictures Teleinfokazanlak.comsion International (SPTI).

Blood+ is licensed for international distribution in several regions through Sony Pictures' international arm, Sony Pictures Teleinfokazanlak.comsion International (SPTI).

47. Năm 1889, một họp báo hội nghị Hàng hải Quốc tế được tổ chức triển khai tại Washington, D.C. đã đề xuất thành lập một "uỷ ban quốc tế thường xuyên trực."

In 1889, an International Maritime Conference was held at Washington, D.C., và it was proposed to establish a "permanent international commission."

48. Vào tháng 4 năm 2014, bà được chọn giành phần thưởng Luật sư thiếu phụ quốc tế xuất dung nhan năm năm trước của hiệp hội cộng đồng luật sư quốc tế.

In April 2014, she was selected as the recipient of the International Bar Association's năm trước Outstanding International Woman Lawyer Award.

49. Ý ủng hộ trẻ trung và tràn đầy năng lượng chính trị quốc tế đa phương, đống ý Liên Hiệp Quốc và những hoạt động an toàn quốc tế của tổ chức này.

Xem thêm: Divided Là Gì, Nghĩa Của Từ Divided, Từ Điển Anh Việt Divide

Italy strongly supports multilateral international politics, endorsing the United Nations & its international security actiinfokazanlak.comties.