promote tức thị gì, định nghĩa, các sử dụng với ví dụ trong giờ Anh. Bí quyết phát âm promote giọng bạn dạng ngữ. Từ bỏ đồng nghĩa, trái nghĩa của promote.

Bạn đang xem: Promote nghĩa là gì


Từ điển Anh Việt

promote

/promote/

* ngoại rượu cồn từ

thăng chức, thăng cấp, đề bạt; mang đến lên lớp

to be promoted sergeant: được thăng cung cấp trung sĩ

làm tăng tiến, đẩy mạnh, xúc tiến, khuyến khích

to promote learning: tăng mạnh học tập

to promote health: làm tạo thêm sức khoẻ, tu dưỡng sức khoẻ

to promote trade: tăng nhanh việc buôn bán

đề xướng, sáng sủa lập

to promote a new plan: khởi xướng một kế hoạch mới

to promote a company: gây dựng một công ty

tích rất ủng hộ sự thông qua, chuyển vận để thông qua (một đạo luật)

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) quảng cáo bán (hàng, sản phẩm...)

(đánh cờ) nâng (quân tốt) thành quân đam (cờ đam)

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) dùng thủ đoạn tước giành (cái gì)

(hoá học) xúc tiến (một bội nghịch ứng)


Từ điển Anh Việt - chuyên ngành

promote

* ghê tế

cổ động

cổ động quảng cáo

đẩy mạnh tiêu thụ (sản phẩm)

đề xướng (một công việc)

hoạt hóa

khuyến khích

khuyến mãi

kích thích

phát khởi

quảng cáo

sáng lập (xí nghiệp)

thăng cấp

thăng chức

thúc đẩy

xúc tiến

* kỹ thuật

xúc tiến

hóa học & vật liệu:

đẩy mạnh

toán và tin:

tăng cấp

xây dựng:

tiến cử


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: học tập từ vựng giờ đồng hồ Anh
9,0 MB
Học từ mới mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập với kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích đúng theo từ điển Anh Việt, Anh Anh cùng Việt Anh với tổng số 590.000 từ.
*

Từ liên quan
Hướng dẫn cách tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để lấy con trỏ vào ô tìm kiếm kiếm cùng để thoát khỏi.Nhập từ nên tìm vào ô tìm kiếm và xem những từ được nhắc nhở hiện ra mặt dưới.Khi bé trỏ đang bên trong ô kiếm tìm kiếm,sử dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> để di chuyển giữa những từ được gợi ý.Sau đó thừa nhận (một lần nữa) nhằm xem chi tiết từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp loài chuột ô tìm kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ đề xuất tìm vào ô kiếm tìm kiếm và xem các từ được nhắc nhở hiện ra mặt dưới.Nhấp chuột vào từ mong mỏi xem.

Xem thêm: Certified Là Gì ? Mọi Điều Về Certified Trong Xã Hội Hiện Nay


Lưu ý
Nếu nhập từ khóa quá ngắn bạn sẽ không thấy được từ bạn có nhu cầu tìm trong danh sách gợi ý,khi đó các bạn hãy nhập thêm những chữ tiếp sau để hiện ra từ chủ yếu xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*