He quoted also the third chapter of Acts, twenty-second & twenty-third verses, precisely as they stand in our New Testament.

Bạn đang xem: Precise là gì


Ông cũng trích dẫn chương tía trong sách Công Vụ các Sứ Đồ, các câu nhì mươi hai với hai mươi ba, đúng như vào Tân Ước của chúng ta.
The DSR-1 is a compact bolt-action rifle designed, manufactured và marketed by the German company DSR-Precision GmbH and was (until 2004) marketed also by the German company AMP Technical Services as a specialized sniper rifle for police sharpshooters.
DSR-1 là súng phun tỉa sử dụng hệ thống khóa nòng trượt được chế tạo bởi công ty DSR-Precision GmbH của Đức cùng được chào bán bởi công ty AMP Technical Services của Đức mang đến năm 2004 như một các loại súng phun tỉa dành cho lực lượng cảnh sát.
Partly owned companies include Kenya Airfreight Handling Limited, dedicated lớn the cargo handling of perishable goods (51%-owned) & Tanzanian carrier Precision Air (41.23%-owned).
Công ty vận chuyển hàng hóa African Cargo Handling Limited ở trong sở hữu hoàn toàn của Kenya Airways; các công ty nằm trong sở hữu một phần gồm gồm Kenya Airfreight Handling Limited, chăm vận chuyển hàng dễ hư và tất cả 51% cp của hãng, và hãng sản phẩm không Tanzania Precision Air (sở hữu 49%).
This mã sản phẩm is well understood theoretically & strongly supported by recent high-precision astronomical observations such as WMAP.
Mô hình năm được nắm rõ một cách kim chỉ nan và được hỗ trợ rất to bởi quan cạnh bên thiên văn học tập gẩn đây có độ chính xác cao như thể WMAP.
The core command set and syntax are the same in all implementations of Microsoft BASIC and, generally speaking, a program can be run on any version if it does not use hardware-specific features or double precision numbers (not supported in some implementations).
Bộ lệnh và cú pháp chủ quản giống nhau trong tất cả các phiên phiên bản triển khai của Microsoft BASIC cùng nói chung, một chương trình rất có thể chạy trên ngẫu nhiên phiên phiên bản nào giả dụ nó ko sử dụng các tính năng phần cứng ví dụ hoặc số thực gồm độ thiết yếu xác kép (không được hỗ trợ trong một số triển khai).
Linked through the precise timing of atomic clocks, teams of researchers at each of the sites freeze light by collecting thousands of terabytes of data.
Được link qua hệ thống đồng hồ thời trang nguyên tử chuẩn xác, nhóm phân tích ở mỗi điểm quan gần kề ngưng đọng ánh sáng bằng phương pháp thu thập sản phẩm terabytes tài liệu .
And based on this illustration, we really convinced ourselves in the field that the brain"s making precise predictions & subtracting them off from the sensations.
Và dựa trên sự minh hoạ này, chúng ta đã thiệt sự thuyết phục bọn họ rằng trong nghành nghề này cỗ não đã tạo ra các dự đoán chính xác và đào thải chúng ngoài từ các sự cảm nhận.
Predictions of QED agree with experiments to an extremely high degree of accuracy: currently about 10−12 (and limited by experimental errors); for details see precision tests of QED.
Các tiên lượng của QED cân xứng với thực nghiệm sống độ đúng mực rất cao: lúc này là độ lớn 10−12 (và bị số lượng giới hạn bởi không đúng số thực nghiệm).
So, I started taking art courses, và I found a way to make sculpture that brought together my love for being very precise with my hands, with coming up with different kinds of logical flows of energy through a system.
Vì vậy tôi ban đầu tham dự những khóa học tập nghệ thuật, với tôi học tập được cách tạo nên tác phẩm điêu khắc mà cùng mang đến sự đắm say khi làm việc chính xác với song tay của chính mình cùng với sự tiến lên với nhiều nhiều loại dòng năng lượng logic không giống nhau qua một hệ thống.
The precision of the orbits of the planets can also remind us, as it reminded Voltaire, that the Creator must be a Grand Organizer, a Master Clockmaker. —Psalm 104:1.
Quĩ đạo chính xác của những hành tinh cũng nhắc bọn họ nhớ rằng Đấng chế tác hóa hẳn phải là một trong những Nhà tổ chức triển khai Đại tài, một Nhà sản xuất đồng hồ Thượng hạng (Thi-thiên 104:1).
(Proverbs 2:10-12) That was precisely what Jehovah bestowed upon the four faithful youths to equip them for what lay ahead.
(Châm-ngôn 2:10-12) Đây chính là vấn đề Đức Giê-hô-va ban mang lại bốn tín đồ trai trẻ trung thành nhằm trang bị họ chống chọi với rất nhiều gì mong chờ họ.
Due lớn the low centre of gravity of the vehicle, an 18-inch (450 mm) ramp had to lớn be implemented on the road tarmac at Millbrook Proving Grounds & Adam Kirley, the stunt driver who performed the stunt, had to lớn use an air cannon located behind the driver"s seat khổng lồ propel the oto into a roll at the precise moment of impact.
Do trung tâm thấp của cái xe, các nhà có tác dụng phim nên làm một nhỏ dốc nhiều năm 18-inch (450 mm) trê tuyến phố băng trên Millbrook Proving Ground và người điều khiển đóng thể thực hiện cảnh lật xe pháo là Adam Kirley đã thực hiện một dòng súng phun khí cannon nằm ở sau ghế lái nhằm đẩy loại xe lộn một vòng vào đúng thời khắc va chạm.
See Michler 2006, Carter 1989. ^ t: More rigorously, every group is the symmetry group of some graph; see Frucht"s theorem, Frucht 1939. ^ u: More precisely, the monodromy action on the vector space of solutions of the differential equations is considered.
Xem Michler 2006, Carter 1989. ^ t: Một cách phức hợp hơn, mỗi nhóm là team đối xứng của một vài đồ thị; xem định lý Frucht, Frucht 1939. ^ u: Chính xác hơn, tính năng đơn đạo (monodromy) trên không gian vectơ của nghiệm những phương trình vi phân được xét tới.
And then you have to lớn go back & adjust for lip sync! ... Requires a lot of patience and precision."
Và tiếp đến bạn phải quay lại và kiểm soát và điều chỉnh cho khớp với hình ảnh! ...đòi hỏi đề nghị rất kiên trì và chính xác."
And essentially, in the end, all the parts line up because of origami, because of the fact that origami allows us micron-scale precision of optical alignment.
Và chù yếu, nói cầm lại, toàn bộ đều xếp hàng dựa vào thuật gấp giấy, bởi thuật xếp giấy cho ta sự chính xác tới 1 phần một triệu mét kiểm soát và điều chỉnh ống kính.
Ancient Near East portal History of Sumer "Kingdoms of Mesopotamia: Mari" at HistoryFiles The precise identification of "Sutium" is unresolved, but it was apparently a Semitic-speaking region somewhere west of the desert, and probably near Amurru.
Chủ đề Cận Đông cổ đại lịch sử vẻ vang Sumer ^ "Các quốc gia vùng Lưỡng Hà: Mari" trên HistoryFiles ^ bài toán xác định chính xác của "Sutium" vẫn chưa được giải quyết, tuy vậy nó chắc hẳn rằng là một vùng nói giờ Semit ở đâu đó phía tây của sa mạc và chắc rằng là ngay sát Amurru.
However, using these lớn provide precise targeting information for a long-range missile is considerably less straightforward than radar.

Xem thêm: Product Manager Là Gì ? Tầm Quan Trọng Của Một Product Manager


Tuy nhiên, việc sử dụng những cảm biến đó để cung cấp thông tin dẫn đường cho những tên lửa khoảng xa yếu chính xác hơn không ít so với radar.
6:24) If we slave exclusively for Riches, we have stopped serving Jehovah, & that is precisely what Satan wants us to do!
Nếu đang làm tôi mang lại tiền của thì điều đó đồng nghĩa cùng với việc họ đã ngưng phụng sự Đức Giê-hô-va, và đó chính là vấn đề Sa-tan muốn!
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M