Cụm danh từ – một loại đơn vị ngữ pháp rất phổ biến vào tiếng Anh nhưng nó cũng tạo ra không ít khó khăn mang lại bạn lúc làm bài xích tập ngữ pháp tiếng Anh và sử dụng vào thực tế. Trong bài viết này, infokazanlak.com sẽ góp bạn hiểu rõ cấu trúc, quy tắc sắp xếp các thành phần, biện pháp sử dụng… của cụm danh từ để những bạn tất cả thể sử dụng chúng trong giao tiếp cùng làm bài xích tập một giải pháp dễ dàng, chuẩn xác nhé.

Bạn đang xem: Phrase là gì

Đang xem: Phrase là gì


Contents

4 4. Các thành phần vào cụm danh từ:

1. Noun phrase (cụm danh từ) là gì?

Cụm danh từ là một đội từ vào đó tất cả mộtdanh từ chính(HEAD) vàcác bổ nghĩa(MODIFIERS) đứng xung quanh để bổ nghĩa cho nó.

*
*
*
*

– Danh từ đếm được:là những danh từ có thể đếm được bằng đơn vị

Ví dụ: girl, boy, book, table, pen, bottle, house

– Danh từ ko đếm được:là những danh từ ko đếm được bằng đơn vị

Ví dụ: rice, water, salt, sugar, furniture, homework

– Danh từ số ít:chỉ gồm một sự vật, sự việc

Ví dụ: a man, a dog, a board, a girl

– Danh từ số nhiều:là nhiều sự vật sự việc

Ví dụ: dogs, men, women, bags, erasers, buses

– Danh từ riêng:tên riêng rẽ của người, vật, địa danh

Ví dụ: Annie, Susan, Tim, David, Allen, Ty, Hoa, Lan, Minh

– Danh từ chung:danh từ để gọi thương hiệu những vật phổ biến chung


Ví dụ: leave, tree, book, computer, flower, dress, cloth

– Danh từ trừu tượng:danh từ để gọi tên những vật không thể thấy được mà chỉ cảm nhận được

Ví dụ: love, happiness, sadness, kindness, humor, beauty

– Danh từ cụ thể:

Ví dụ: leave, tree, book, computer, flower, dress, cloth

Làm bài tập Danh từ đếm được và không đếm được trong tiếng Anh

Làm bài xích tập Danh từ số ít với số nhiều trong tiếng Anh

4.3 các bổ nghĩa vùng phía đằng sau danh từ (post-modifiers):

Các bổ nghĩa phía đằng sau danh từ gồm thể là một cụm từ (phrase) hoặc một mệnh đề (clause)

4.3.1 PHRASES(Cụm từ)a. Preposition phrases(cụm giới từ)

Cụm giới từ là cụm từ bắt đầu bằng một giới từ, cụm giới từ đứng sau danh từ nhằm bổ nghĩa mang lại danh từ.

Ví dụ: A manwithblack hair, the dogbehindthe fence

Làm bài bác tập Cụm giới từ trong tiếng Anh

b. Participle phrases (Cụm phân từ)

– Cụm hiện tại phân từ: thường bắt đầu bằng V-ing, cụm hiện tại phân từ đứng sau danh từ xuất hiện lúc rút gọn mệnh đề quan tiền hệ dạng chủ động

Ví dụ:

The manstandingover there (the man who is standing over there)

The doglyingon the ground (the dog which is lying on the ground)

– Cụm vượt khứ phân từ: thường bắt đầu bằngV3/-ed, cụm vượt khứ phân từ đứng sau danh từ xuất hiện lúc rút gọn mệnh đề quan tiền hệ dạng bị động

Ví dụ:

The booksentto me (The book which is sent lớn me)

The housebuilt(The house which was built)

4.3.2 CLAUSE(mệnh đề)

Mệnh đề tính từ tuyệt còn gọi là mệnh đề quan lại hệ (adjective clause), được dùng để bổ nghĩa mang lại danh từ đứng trước nó.

Ví dụ:

The girlwho you talked to is my girlfriend.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Introduce Là Gì, Introduce Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh

The bookthat you sent to me yesterday is my favorite novel.

5. Chức năng của cụm danh từ

Cụm danh từ có thể tất cả chức năng làm cho chủ ngữ tốt tân ngữ:

1,That sophisticated womanis beautiful. (That sophisticated womanlà một cụm danh từ tất cả chức năng có tác dụng chủ ngữ.)

2, I likethe book that you bought. (the book that you boughtlà một cụm danh từ bao gồm chức năng làm tân ngữ.)


Previous: size Tủ Lavabo + 800 mẫu Lavabo Đẹp, chiều cao Lavabo Tiêu Chuẩn hiện giờ Là Bao Nhiêu