Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người yêu Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

performance
*

Performance (Econ) Thành quả.
performance sự thực hiện
automatic phường sự tiến hành tự độngbiểu diễncinema theater performance hall: rạp chiếu phim biểu diễnchất lượngoverall system performance: quality vận hành toàn bộperformance index: tiêu chí chất lượngperformance of a circuit: unique của mạchquality of performance: unique vận hành ẩmrelative performance score: số điểm unique tương đốistructural performance of pavement: chất lượng thi công khía cạnh đườngsystem performance score: số điểm unique hệ thốngtechnical performance: quality kỹ thuậtđặc tínhbraking performance: đặc tính phanhcoefficient of performance: thông số đặc tínhperformance characteristic: đặc tính hoạt độngperformance characteristics: công năng thực hiệnperformance characteristics: đặc hào kiệt suấtperformance characteristics of materials: công dụng của đồ liệuperformance testing and calibration: sự test nghiệm những đặc tính (của cồn cơ)transient performance: đặc tính quá trìnhđặc trưngbuilding performance: những đặc trưng xây dựngperformance characteristic: đặc thù sử dụngreceiver performance characteristics: các đặc trưng sản phẩm thustructural performance of pavement: đặc thù kỹ thuật khía cạnh đườngđường quánh tínhhiệu nănghigh performance: hiệu năng caoperformance range: dải hiệu nănghiệu quảhigh performance: công dụng caohiệu suấtCoefficient of performance (COP): thông số hiệu suấtEPSS (electronic performance tư vấn system): hệ thống cung cấp hiệu suất năng lượng điện tửNETPARS (network performance analysis và reporting system): hệ thống report và phân tích năng suất mạngNPA (network performance analyzer): cỗ phân tích năng suất mạngNPA (network performance analyzer): công tác phân tích năng suất mạngVHPIC (very high performance integrated circuit): mạch tích hợp hiệu suất rất caofan performance: công suất quạtfan performance curve: mặt đường cong hiệu suất quạthigh performance: năng suất caointernal performance: năng suất trongmachine performance: công suất của máymaintenance support performance: hiệu suất cung ứng bảo trìnetwork performance analysis và reporting system (NETPARS): hệ thống report và phân tích năng suất mạngnetwork performance analyzer (NPA): chương trình phân tích năng suất mạngnetwork performance analyzer (NPA): bộ phân tích công suất mạngoverall performance: tổng hiệu suấtpartial performance: công suất một phầnperformance analysis: sự so sánh hiệu suấtperformance class: lớp hiệu suấtperformance evaluation: sự đánh giá hiệu suấtperformance improvement: tăng cấp hiệu suấtperformance management: sự thống trị hiệu suấtperformance option: tùy lựa chọn hiệu suấtperformance zone: quanh vùng có hiệu suấtrated performance: công suất danh địnhspecific performance: công suất cụ thểtransmitter performance: công suất máy phátnăng suấtcooling performance: năng suất lạnhejector performance: năng suất phunejector performance: năng suất ejectơevaporator performance: năng suất bay hơifurnace performance: năng suất nấufurnace performance: năng suất luyệnfurnace performance: năng suất lòhigh performance: năng suất caohigh performance milling: sự phay năng suất caojet performance: năng suất phunjet performance: năng suất ejectơpart-load performance: năng suất một trong những phần tảiperformance characteristics: đặc nhân kiệt suấtperformance curve: đặc tuyến đường năng suấtperformance range: khoảng năng suấtthermal performance: năng suất nhiệttop performance: năng suất cự đạitop-refrigerating performance: năng suất lạnh cực đạitop-refrigerating performance: năng suất giá cao đỉnhnăng suất vận hànhsự thi hànhbudgetary performance: sự thi hành ngân sáchsự thực hiệnalgorithm performance: sự tiến hành thuật toánautomatic performance: sự triển khai tự độngfunctional performance: sự thực hiện chức năngsự vận hànhLĩnh vực: điện tử & viễn thôngcông năngcontrol performance: công năng điều khiểnhigh performance: công năng caoLĩnh vực: điệnđặc tính hoạt độngthành tựutính năng kỹ thuậtLĩnh vực: cơ khí và công trìnhđặc tính máyLĩnh vực: năng lượng điện lạnhsự thực hiênLĩnh vực: ô tôtính năng xeCarnot ideal coefficient of performancehệ số giá Carnot lý tưởngIPS (installation performance specification)đặc tả thi hành cài đặt đặtbiểu hiệncompany performance: biểu lộ công typerformance evaluation report: báo cáo đánh giá biểu thị công tácđặc điểmhiệu năngperformance monitoring: sự đánh giá hiệu nănghiệu suất (của thiết bị)hiệu suất khai thácsự thực hiệnperformance evaluation: reviews sự thực hiệnperformance of a contract: sự thực hiện hợp đồngsubstantial performance: sự thực hiện không thiếu thốn hợp đồngthành quảbusiness performance: thành quả này kinh doanhmarket performance: thành quả này của thị trườngperformance evaluation: sự đánh giá cả quảperformance rating: đánh giá cả quảthành tíchcompany performance: thành tựu công tymeasuring performance: đo lường và thống kê thành tíchpast performance standard: tiêu chuẩn thành tích sale quá khứperformance against objectives: thành tích dành được so cùng với mục tiêuperformance evaluation: sự đánh giá cả tíchperformance measurement: thước đo thành tíchthi hành (hợp đồng)tính năng (của thứ móc)tình trạng công táctình trạng tiêu hao (hàng hóa)abnormal performance indexchỉ số động thái khác thườngaffidavit of performancebản tuyên thệ truyền quảng cáoassessment of performancesự nhận xét tính năngchannel performancehiệu suất của kênhcharity performancecuộc trình diễn (để góp cho, một công cuộc) tự thiệnchecking of planning performancekiểm tra tình hình tiến hành kế hoạchcomplete performancethực hiện rất đầy đủ hợp đồngdate for performancengày tháng thực hiệndate for performancengày thi hànhdate when performance duengày mang đến hạn thực hành nghĩa vụdelay in performancesự hoãn thực hiện. Demand for performancesự yên cầu thực hiện tại nghĩa vụdependable performancetính năng đáng tin cậyearning performancekhả năng mang lại lợi ích (của một sản phẩm)economic performancehiệu quả gớm tếeconomic performancethành tựu gớm tếerror of performancesai sót kỹ thuậterror of performancesai sót thao tácerror of performancesai sót thao tácherror of performancesai sót về thực hiệnfailure of performancesự chưa tiến hành hợp đồngguarantee of performancebảo đảm triển khai nghĩa vụimposition of performancesự quan trọng thực hiệnjob performancehiệu suất công táclong performance lifetuổi thọ thực hiện dàimarket performancehiệu quả danh từ o sự thực hiện o đặc tính § functional performance : tính năng hoạt động § performance coefficient : hệ số hiệu suất § performance curve : đường cong theo dõi và quan sát § performance-type leasing : hợp đồng thuê mướn hoàn chỉnh

Từ điển siêng ngành Thể thao: Điền kinh

Performance

Thành tích