Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

payee
*

payee /pei"i:/ danh từ người được trả tiền
người được trả tiềnpayee of a bill of exchange: người được trả tiền hối phiếungười hưởngdeceased payee: người hưởng đã chếtfictitious payee: người hưởng ảofictitious payee: người hưởng do (giả)impersonal payee: người hưởng tượng trưngngười nhận (một thư chuyển tiền)người nhận tiềncheque to payee: chi phiếu cho người nhận tiềnfor account of payee: nhập vào tài khoản của người nhận tiềnidentification of payee: sự nhận dạng người nhận tiền (chi phiếu)impersonal payee: người nhận tiền không ghi tênname of the payee: tên người nhận tiềnpayee clause: điều khoản người nhận tiềnngười thụ hưởngaccount payee (a/c payee)chỉ trả vào tài khoản người lớnbeneficiary payeengười nhận tiềncheque to payeechi phiếu quá hộ (chuyển quyền sở hữu)deceased payeengười tưởng đã chếtidentity the payee of a chequenhận diện người lãnh tiền chi phiếuloss payee clauseđiều khoản ủy nhiệm bảo hiểmpayable at address of payeephải trả tại địa chỉ của người nhậnpayable at address of payeephải trả tại nhà (người nhận tiền)

Thuật ngữ lĩnh vực Bảo hiểm

Payee

Người được nhận tiền 1. Người nhận số tiền thanh toán. 2. Công ty bảo hiểm nhận một khoản thanh toán phí bảo hiểm từ một người trả tiền3. Người được bảo hiểm hay người thụ hưởng quyền lợi nhận một khoản tiền bồi thường tổn thất hay trợ cấp từ một công ty bảo hiểm.

Bạn đang xem: Payee là gì


*

*

*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

payee

Từ điển WordNet


n.

a person to whom money is paid

Bloomberg Financial Glossary

受款人|收款人|抬头人受款人;收款人;抬头人A person receiving payment through any form of money transfer method.

Investopedia Financial Terms


Payee

A partywho receivespayment.

Xem thêm: Mẫu Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 10 Chương 1, Đề Kiểm Tra 45 Phút (1 Tiết)


Investopedia Says:
In the case of a promissory note, with whichone party promises to pay another party a predetermined sum, the party receiving the payment is known as the payee. The party making the payment is known as the payer. In the case of coupon payments from bonds, the party receiving the couponsis the payee, whereas the bond issuer would be referred to as the payer.