Đề cương ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2021 - 2022 sách Kết nối tri thức với cuộc sống mang tới 2 bộ, giúp các em học sinh lớp 2 tham khảo, củng cố những kiến thức Toán 2 quan trọng để ôn thi cuối học kì 1 hiệu quả.

Bạn đang xem: Ôn tập toán lớp 2 học kỳ 1

Với bộ đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán 2, còn giúp thầy cô giao đề cương ôn ập cho học sinh của mình theo chương trình mới. Chi tiết mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây để chuẩn bị cho kỳ thi học kì 1 thật tốt.


Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2021 - 2022 (Bộ 2)

Bài 1:

a) Viết các số sau

5 chục 7 đơn vị:................................................................................................................

2 chục 9 đơn vị:................................................................................................................

8 chục 1 đơn vị:................................................................................................................

Chín mươi tư:................................................................................................................

Ba mươi mốt:................................................................................................................

Bảy mươi lăm ki-lô-gam:..............................................................................................

Mười bốn lít:................................................................................................................

Sáu mươi hai mét:................................................................................................................

b) Đọc các số sau:

25:................................................................................................................


37:................................................................................................................

49:................................................................................................................

100:................................................................................................................

56kg:................................................................................................................

45 l:................................................................................................................

Bài 2: Viết các số sau: 23, 12, 35, 86, 47, 90

a) Theo thứ tự giảm dần:................................................................................................

b) Theo thứ tự tăng dần:................................................................................................

Bài 3: Điền số vào bảng sau

Số liền trước

Số ở giữa

Số liền sau

81

100

40

59

99

66

Bài 4: Điền dấu (>,

58 ...85

38 ...41

100....99 + 1

23 + 39 ....72

65- 56 ... 19

87...93 – 6

48 + 32 ....32 + 49

23 + 15..... 15 + 25

Bài 5: Đặt tính rồi tính

56 + 3

........................

........................

........................

........................

........................

47 + 38

........................

........................

........................

........................

........................

75 + 19

........................

........................

........................

........................

........................

83 – 35

........................

........................

........................

........................

........................

41 – 24

........................

........................

........................

........................

........................


72 – 68

........................

........................

........................

........................

36 + 9

........................

........................

........................

........................

32 + 18

........................

........................

........................

........................

14 + 87

........................

........................

........................

........................

100 – 23

........................

........................

........................

........................

Bài 6: Tìm 1 số biết rằng lấy số đó trừ 5 rồi trừ tiếp 3 thì được kết quả là 9.

Xem thêm: Van Điện Từ Tiếng Anh Là Gì, Cấu Tạo Và Nguyên Lí Hoạt Động Của Van Điện Từ

......