Đề cương cứng ôn thi học kì 1 môn Toán lớp hai năm 2021 - 2022 sách Kết nối học thức với cuộc sống đời thường mang tới 2 bộ, giúp các em học viên lớp 2 tham khảo, củng thay những kỹ năng Toán 2 đặc trưng để ôn thi cuối học tập kì 1 hiệu quả.

Bạn đang xem: Ôn tập toán lớp 2 học kỳ 1

Với bộ đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán 2, còn hỗ trợ thầy cô giao đề cương cứng ôn ập cho học sinh của bản thân mình theo chương trình mới. Chi tiết mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới phía trên để sẵn sàng cho kỳ thi học kì 1 thiệt tốt.


Đề cương ôn tập học tập kì 1 môn Toán lớp hai năm 2021 - 2022 (Bộ 2)

Bài 1:

a) Viết những số sau

5 chục 7 solo vị:................................................................................................................

2 chục 9 solo vị:................................................................................................................

8 chục 1 solo vị:................................................................................................................

Chín mươi tư:................................................................................................................

Ba mươi mốt:................................................................................................................

Bảy mươi lăm ki-lô-gam:..............................................................................................

Mười bốn lít:................................................................................................................

Sáu mươi nhị mét:................................................................................................................

b) Đọc các số sau:

25:................................................................................................................


37:................................................................................................................

49:................................................................................................................

100:................................................................................................................

56kg:................................................................................................................

45 l:................................................................................................................

Bài 2: Viết những số sau: 23, 12, 35, 86, 47, 90

a) Theo lắp thêm tự bớt dần:................................................................................................

b) Theo thứ tự tăng dần:................................................................................................

Bài 3: Điền số vào bảng sau

Số ngay lập tức trước

Số sinh hoạt giữa

Số ngay lập tức sau

81

100

40

59

99

66

Bài 4: Điền vệt (>,

58 ...85

38 ...41

100....99 + 1

23 + 39 ....72

65- 56 ... 19

87...93 – 6

48 + 32 ....32 + 49

23 + 15..... 15 + 25

Bài 5: Đặt tính rồi tính

56 + 3

........................

........................

........................

........................

........................

47 + 38

........................

........................

........................

........................

........................

75 + 19

........................

........................

........................

........................

........................

83 – 35

........................

........................

........................

........................

........................

41 – 24

........................

........................

........................

........................

........................


72 – 68

........................

........................

........................

........................

36 + 9

........................

........................

........................

........................

32 + 18

........................

........................

........................

........................

14 + 87

........................

........................

........................

........................

100 – 23

........................

........................

........................

........................

Bài 6: Tìm một số ít biết rằng lấy số đó trừ 5 rồi trừ tiếp 3 thì được tác dụng là 9.

Xem thêm: Van Điện Từ Tiếng Anh Là Gì, Cấu Tạo Và Nguyên Lí Hoạt Động Của Van Điện Từ

......