Trong suốt chương trình hóa học lớp 11 học tập kỳ II những em sẽ được gia công quen với phần chất hóa học hữu cơ. Bao hàm các hidrocacbon cùng các dẫn xuất đơn giản dễ dàng như ancol, phenol, andehit với axit hữu cơ. Sau đây làtổng hợp kỹ năng hóa 11 học kì 2một phương pháp ngắn gọn tốt nhất về tổng thể các chuyên đề nêu trên.

Bạn đang xem: Ôn tập hóa 11 học kì 2

1, tóm tắt siêng đề cơ học tổng hợp kỹ năng hóa 11 học kì 2

*

Toàn bộ chương trình hóa 11 học kì 2 là kiến thức hóa học hữu cơ

Khái niệm

Hợp chất hữu cơ là hợp hóa học của cacbon, quanh đó CO, CO2, HCN, muối bột cacbonat, muối hạt xianua, muối cacbua

Phân loại

Có hai phương pháp phân loại chính

Cách 1: dựa theo thành phần nguyên tố

Hidrocacbon: Chỉ gồm C với HDẫn xuất của hidrocacbon: xung quanh C và H thì còn tồn tại nguyên tố khác thay thế H của hidrocacbon

Cách 2: dựa theo mạch cacbon

Mạch vòngMạch ko vòng (mạch trực tiếp hoặc mạch nhánh)

Đặc điểm chung

Liên kết C-H là links cộng hóa trịTính hóa học vật lý: ánh sáng nóng chảy, ánh nắng mặt trời sôi thấp; đa số không tan trong nước cơ mà tan trong số dung môi hữu cơTính hóa học hóa học: các hợp hóa học hữu cơ thường kém bền với nhiệt và dễ cháy. Phản nghịch ứng hóa học xẩy ra chậm và nhiều hướng nên bao gồm hỗn thích hợp sản phẩm

2, Tổng hợp kiến thức và kỹ năng hóa 11 học tập kì 2 phần hidrocacbon

2.1/ Hidrocacbon no: Ankan

Tính hóa học chung

Công thức chung: CnH2n+2. Ankan chỉ có links đơn (C-C với C-H)

Ở đk thường các ankan từ bỏ C1 cho C4 ở thể khí, trường đoản cú C5 mang lại C18 ngơi nghỉ thể lỏng. Từ bỏ C18 trở đi ankan sinh sống thể rắn

Nhiệt nhiệt độ chảy, ánh sáng sôi và trọng lượng riêng tăng theo hướng tăng của phân tử khối. Nhẹ nhàng hơn nước, không nhiều tan trong nước, ko màu, tung nhiều trong những dung môi hữu cơ.

Phản ứng hóa học nên nhớPhản ứng gắng của ankan

CH4 + Cl2 -> CH3Cl + HCl (CH3Cl: metyl clorua/ clometan)

CH3Cl + Cl2 -> CH2Cl2 + HCl (CH2Cl2 : metylen clorua/ diclometan)

CH2Cl2 + Cl2 -> CHCl3 + HCl (CHCl3: clorofom/ triclometan)

CHCl3 + Cl2 -> CCl4 + HCl (CCl4: cacbon tetraclorua/ tertraclometan)

Chú ý: bậc cacbon thông qua số nguyên tử C links trực tiếp với nó

Nguyên tử H link với nguyên tử C bậc cao hơn nữa dễ bị cầm hơn nguyên tử H liên kết với nguyên tử C bậc phải chăng hơn

Phản ứng bóc của ankan

Gồm 2 phản bội ứng là bội nghịch ứng gãy links C – C (được điện thoại tư vấn là phản bội ứng cracking) cùng gãy liên kết C – H (được gọi là phản ứng dehidro hóa)

Ví dụ làm phản ứng bóc của C4H10

CH3 – CH2 – CH2 – CH3 -> CH3 – CH = CH – CH3 + H2 (phản ứng dehidro hóa)

CH3 – CH2 – CH2 – CH3 -> CH2 = CH – CH2 – CH3 + H2 (phản ứng dehidro hóa)

CH3 – CH2 – CH2 – CH3 -> CH3 – CH = CH2 + CH4 (phản ứng cracking)

CH3 – CH2 – CH2 – CH3 -> CH2 = CH2 + CH3 – CH3 (phản ứng cracking)

Chú ý

Phản ứng cracking thường xuyên kèm cả bội nghịch ứng dehidro hóa (tách H2)

Khi ankan sinh ra có mạch cacbon lâu năm thì cũng có thể bị bẻ mạch tiếp

Phản ứng cháy ankan hóa 11

CnH2n+2 + (3n + 1)/ 2 O2 -> nCO2 + (n+1) H2O (1)

Vậy từ phản ứng số (1) ta bao gồm số mol CO2 sinh ra nhỏ hơn số mol H2O và số mol ankan ngay số mol H2O trừ đi số mol CO2. Ta có n (CnH2n+2) = n (H2O) – n (CO2)

Điều chế:

Trong công nghiệp: metan và các đồng đẳng được tách bóc từ khí vạn vật thiên nhiên và dầu mỏ

Trong phòng thí nghiệm

Điều chế từ phản ứng vôi tôi xút: CH3COONa + NaOH -> CH4 + Na2CO3

Điều chế từ bỏ nhôm cacbua: Al4C3 + 12H2O -> 3CH4 + 4 Al(OH)3

2.2/ Hidrocacbon không no: Anken

Tính chất chung

Công thức chung là CnH2n (n lớn hơn hoặc bởi 2)

Tổng hợp kỹ năng hóa 11 học tập kì 2 phần đặc thù vật lý của anken: Ở điều kiện thường, những anken từ C2 mang đến C4 ngơi nghỉ thể khí, từ bỏ C5 trở đi là chất lỏng hoặc chất rắn. ánh sáng nóng chảy, ánh nắng mặt trời sôi và khối lượng riêng tăng theo chiều tăng của phân tử khối. Khối lượng nhẹ hơn nước, không màu, không nhiều tan trong nước, chúng tan nhiều trong những dung môi hữu cơ.

Khí ethylene (C2H4) làm cho hoa trái mau chín hơn

*

Ethylene có không ít ứng dụng trong đời sống

Phản ứng hóa học bắt buộc nhớPhản ứng cùng của ankenCộng H2: CH2 = CH2 + H2 -> CH3 – CH3Cộng halogen (Cl2, Br2): CH2 = CH2 + Br2 -> CH2Br – CH2Br

Ta kết luận: các đồng đẳng của etilen làm mất gray clolor của hỗn hợp brom. đặc điểm hóa học này dùng để làm nhận biết etilen và những đồng đẳng thuộc hàng anken trong hỗn hợp khí

Cộng HX

Quy tắc Maccopnhicop: Khi cùng HX vào link đôi thì X ưu tiên cùng vào nguyên tử C bậc cao hơn nữa (ít H hơn)

CH2 = CH – CH2 + H – OH -> CH2OH – CH2 – CH3 (sản phẩm chính)

CH2 = CH – CH2 + H – OH -> CH3 – CHOH – CH3 (sản phẩm phụ)

Phản ứng trùng hợp

n CH2 = CH2 -> ( CH2 – CH2 ) n (polietilen – PE)

Phản ứng oxi hóa

Phản ứng oxi hóa trọn vẹn (phản ứng cháy)

CnH2n + 3n/2 O2 -> nCO2 + nH2O -> nCO2 = nH2O

Phản ứng lão hóa không trả toàn

3CnH2n + 2KMnO4 + 4H2O -> 2CnH2n (OH)2 + 2KOH + 2MnO2

3CH2 = CH2 + 2KMnO4 + 4H2o -> 2CH2(OH) – CH2(OH) + 2MnO2 + KOH

Phản ứng này có tác dụng mất màu tím của dung dịch KMnO4 và tất cả kết tủa nâu black MnO2 xuất hiện

Điều chế

Trong công nghiệp: Điều chế từ bội nghịch ứng dehidro hóa ankan

CnH 2n+2 -> CnH2n + H2

Trong chống thí nghiệm, etilen được điều chế từ ancol etylic

CH3 – CH2 – OH -> CH2 = CH2 + H2O (xúc tác H2SO4 đặc, ánh nắng mặt trời 170 độ C)

2.3/ Hidrocacbon ko no: Ankadien

Tính chất chung

Ankadien là hidrocacbon mạch hở, gồm hai links đôi C = C trong phân tử, gồm công thức thông thường là CnH2n-2 (n phải lớn hơn hoặc bởi 3)

Phân loại

Ankadien gồm hai liên kết đôi cạnh nhau: CH2 = C = CH2

Ankadien tất cả hai liên kết đôi biện pháp nhau một links đơn (ankadien liên hợp)

CH2 = CH – CH = CH2 (buta – 1,3 dien / butadien / đi vinyl)

CH2 = C(CH3) – CH = CH2 ( 2 – metylbuta – 1,3 dien/ isopren)

Ankadien có hai links đôi bí quyết nhau trường đoản cú hai liên kết đơn trở lên

CH2 = CH – CH2 – CH = CH2 (penta - 1,4 – dien)

Phản ứng hóa học đề xuất nhớPhản ứng cộng

Cộng H2: CH2 = CH – CH = CH2 + 2 H2 -> CH3 – CH2 – CH2 – CH3

Cộng halogen (Br2, Cl2)

Cộng 1, 2: CH2 = CH – CH = CH2 + Br2 -> CH2 = CH – CHBr – CH2Br (sản phẩm chính)

CH2Br - CH = CH – CH2Br (sản phẩm phụ)

Phản ứng trùng hợp

n CH2 = CH – CH = CH2 -> ( CH2 – CH = CH – CH2 ) (polibutadien/ cao su thiên nhiên buna)

n CH2 = C(CH3) – CH = CH2 -> (CH2 – C (CH3) = CH – CH2) n (cao su isopren)

Phản ứng oxi hóa

Phản ứng oxi hóa hoàn toàn (phản ứng cháy)

Cn H 2n-2 + (3n-1)/2 O2 -> n CO2 + (n-1) H2O

Vậy ta tất cả n (CO2) > n (H2O)

Và n (ankadien) = n (CO2) – n (H2O)

Phản ứng oxi hóa không trả toàn: giống như anken, ankadien có chức năng làm mất màu hỗn hợp KMnO4

Điều chế

Điều chế buta – 1,3 dien tự butan hoặc butilen bằng phương pháp dehiodro hóa

CH3 – CH2 – CH2 – CH3 -> CH2 = CH – CH = CH2 + 2 H2

Điều chế isopren bằng phương pháp tách hidro của isopentan

CH3 – CH(CH3) – CH2 – CH3 -> CH2 = C (CH3) – CH = CH2 + 2 H2

3, tổng hợp kiến thức và kỹ năng hóa 11 học tập kì 2 phần ancol

Tính chất chung

Nhóm OH gắn thêm ở C no với mỗi C no chỉ được gắn một tổ OH.

Xem thêm: Trắc Nghiệm Kim Loại Kiềm Kiềm Thổ Nhôm Có Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết

Phương pháp phân tử thông thường của một hàng đồng đẳng ancol

ancol no solo chức: CnH2n+1 OH

ancol nhiều chức: CnH2n+2(OH)x

*

Cộng thức của ancol cơ bạn dạng nhất với C = 1

Phản ứng hóa học đề nghị nhớ

+ phản nghịch ứng cầm H của group OH (phản ứng với sắt kẽm kim loại kiềm, bội nghịch ứng chế tạo phức với đồng II hidroxit của glyxerol

+ bội phản ứng chũm nhóm OH ancol (phản ứng cùng với HX tạo ra dẫn xuất halogen, phản nghịch ứng giữa hai phân tử ancol tạo este)

+ bội nghịch ứng este hóa với axit cacboxylic R - COOH

+ phản bội ứng tách nước tạo thành thành anken

+ bội phản ứng oxi hóa không hoàn toàn

ancol bậc I -> andehit, axitancol bậc II -> xetonancol bậc III -> ko phản ứng

+ phản ứng oxi hóa trọn vẹn (phản ứng cháy)

Điều chế

Phương pháp pha chế ethanol: thủy phân dẫn xuất halogen, hidrat hóa etilen, lên men rượu glucozo

Trên đây là tổng hợp kiến thức hóa 11 học kì 2một biện pháp ngắn gọn độc nhất vô nhị về những hidrocacon cùng ancol mà học viên cần chú ý. Theo dõi infokazanlak.com và cỗ sáchBí quyết đoạt được điểm cao hóa học 11 để chũm chắc kiến thức và kỹ năng Hóa học lớp 11 và sẵn sàng nền tảng cho bài thi THPT giang sơn ngay từ hiện giờ nhé!