1. Cách áp dụng Very

Dùng Very với tính từ, vượt khứ phân từ giữ vai trò là tính từ cùng trạng từ. Very vào trường vừa lòng này tức thị “rất”.Bạn vẫn xem: Not really là gì

Ví dụ:

I am very hungry.I was very pleased lớn get your letter.You played very well.

Bạn đang xem: Not really là gì

Bạn sẽ xem: Not really tức là gì

Nhưng chú ý cách cần sử dụng very (much) trong câu sau:I’m very much afraidthat your son may be involved in the crime.

Very không được sử dụng với thừa khứ phân từ tất cả nghĩa bị động. Thế vào đó, Much, very much hoặc greatly (ngôn ngữ trang trọng) hay được dùng.

Ví dụ:

Your help was very much appreciated.He was much loved by everyone.She was greatly admired.

Dùng Very để nhấn mạnh tính từ sinh hoạt thể so sánh nhất hoặc trước own. Không cần sử dụng Very trước đối chiếu nhất có most. Trong trường hợp này, ta thay bằng by far.

Ví dụ:

They wanted thevery bestquality.Be there by sixat the very latest.At last he had hisvery owncar(=thuộc về riêng biệt anh ấy chứ không hẳn thuộc về ai khác).I think watching television isby far the most harmfulactivity for a child.

Not: …is the very most harmful activity for a child.

Với dạng đối chiếu hơn của tính từ, ta sử dụng much, very much, a lot

Ví dụ:

Your work is very much better.They are much younger children.

Very không được dùng với tính từ cùng trạng tự vốn đã tất cả nghĩa “cực kỳ”. Nỗ lực vào đó, rất có thể sử dụng một trạng từ lever như absolutely,completely…

Ví dụ:

She was absolutely furious.I’m completely exhausted.You played really brilliantly.

Very cũng ko đi với các tính từ với nghĩa tuyệt vời như dead, unique.

Ví dụ:

The king wasdead.Not:The king was very dead.He ismarried. (Not:He is very married.)

Very không cần sử dụng với rượu cồn từ. Vắt vào đó, ta sử dụng very much.

Ví dụ:

We enjoyed staying with you very much.

Lưu ý cấu tạo the very same

Ví dụ:


*

2. Cách sử dụng Really

Dùng Really để nói điều gì và đúng là sự thật.

Ví dụ:

What bởi you really think about it?Tell me what really happened.They are not really my aunt and uncle.I can"t believe I am really going to lớn meet the princess.

Dùng Really để nhấn mạnh điều gì ai đang nói hoặc một ý kiến bạn gửi ra.

Ví dụ:

I want lớn help, I really do.Now I really must go.I really don"t mind.He really likes you.Ireally & trulyam in love this time.

Dùng Really để nhấn mạnh tính trường đoản cú hoặc trạng từ.

Ví dụ:

a really hot fireI"m really sorry.She was driving really fast.

Dùng Really, thường trong câu bao phủ định, để sút cường độ điều ai đang nói.

Ví dụ:

I don"t really agree with that.It doesn"t really matter.‘Did you enjoy the book?’ ‘Not really’(=‘no’ or ‘not very much’).We’ve done well, really.

Lưu ý: địa điểm của Really có thể biến đổi nghĩa của câu.

Ví dụ:

I don’t really know nghĩa là bạn không kiên cố về điều gì đó.I really don’t know nhấn mạnh bạn không hề hay biết.

Dùng Really trong câu hỏi và câu che định khi bạn có nhu cầu ai đó nói “không”.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra Học Kì 2 Môn Sinh Lớp 12 Học Kì 2 Có Đáp Án, Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Sinh Năm 2020

Ví dụ:

Do you really expect me to lớn believe that?I don"t really need to lớn go, vị I?

Ví dụ:

We"re going to japan next month.’ ‘Oh, really?’"She"s resigned.’ ‘Really? Are you sure?’

Dùng Really dể bộc bạch bạn thuyệt vọng về vấn đề mà ai đó đã làm.