Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Niche là gì

*
*
*

niche
*

niche /nitʃ/ danh từ (kiến trúc) hốc hay (thường để đặt tượng...) (nghĩa bóng) địa điểm thích hợpniche in the temple of fame quyền được tín đồ ta tưởng nhớ đến công lao ngoại động từ đặt (tượng) vào hốc tườngthg to niche oneself: nép; náu; ngồi gọn
hốc tườngGiải thích EN: A hollowed recess in a wall, usually for displaying an urn or sculpture..Giải đam mê VN: Một hốc lõm vào tường, thường xuyên được dùng để trưng bày các bình hoặc tác phẩm trạm khắc.hõm tườngngáchelectrotechnical niche: ngách để thiết bị điệntunnel niche: ngỏng tunenLĩnh vực: y họchốc, ổLĩnh vực: xây dựngvách đáydoor niche archvòm ô cửaenvironmental nichemảnh môi trườngwindow niche archlanhtô cửa sổwindow niche archvòm ô cửa sổ
*

*

*

Tra câu | Đọc báo giờ đồng hồ Anh

niche

Từ điển Collocation

niche noun

ADJ. right, suitable | distinctive, particular, special | little He had found his own little niche in life. | market | ecological

VERB + NICHE have Each animal has its ecological niche. | find, identify, see, spot He saw a niche in the market and exploited it. | carve out, create, establish, secure She"s carved out quite a niche for herself in fashion design. | fill, occupy | exploit

NICHE + NOUN market, marketing | hàng hóa

PREP. in/into a/the ~ These animals are moving into the niche left vacant by the disappearance of the big predators. | ~ for There"s a niche for a small stylish car. | ~ in women who dared question their niche in society

PHRASES a niche in the market

Từ điển WordNet


n.

a position particularly well suited to the person who occupies it

he found his niche in the academic world
Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Praise Là Gì Trong Tiếng Anh? Praise Tiếng Anh Là Gì

English Synonym and Antonym Dictionary

nichessyn.: alcove corner cranny nook recess

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | học tập từ | Tra câu