Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bài Viết: Ministry là gì
Bạn đang xem: Ministry là gì

*

*

*

*

ministry /”ministri/ danh từ Bộthe Ministry of Foereign Trade: cỗ ngoại thươngthe Ministry of National Defense: bộ quốc phòngthe Foreign Ministry: cỗ ngoại giao chính phủ nội nhữnglớn form a ministry: xây dựng chính phủ chức cỗ trưởng; nhiệm kỳ cỗ trưởng (tôn giáo) đoàn mục sưlớn enter the ministry: trở thành mục sưbộministry of Energy: bộ năng lượngministry of Industry: cỗ công nghiệpbộministry of commerce: bộ Thương mạiministry of communications: bộ trưởng liên nghành Giao thôngministry of economic affairs: cỗ Kinh tếministry of finance: bộ Tài chínhministry of food: cỗ Lương thựcministry of foreign trade: bộ Ngoại thươngministry of industry: cỗ Công nghiệpministry of light industry: bộ Công nghiệp nhẹministry of petroleum industry: bộ Công nghiệp Dầu khíministry of trade: cỗ mậu dịchministry of trade: bộ Thương mạichính phủchức bộ trưởngnhiệm kỳ bộ trưởngnội những


*Xem thêm: Đài Phun Nước Tiếng Anh Là Gì ? Lịch Sử Hình Thành Đài Phun Nước?

Tra câu | coi báo tiếng Anh

ministry

Từ điển Collocation

ministry noun

ADJ. government | Agriculture, Defence, Education, Environment, Finance, Foreign (Affairs), Health, Interior, Justice, Transport, etc. | key He assumed direct control of key ministries.


VERB + MINISTRY run | take over The president took over the Ministry of Justice. | create

MINISTRY + VERB approve sth, support sth The scheme was approved by the Ministry of Housing. | control sth | own sth on ministry-owned land

MINISTRY + NOUN official, spokesperson

PREP. at the ~ staff at the Greek Foreign Ministry | for a/the ~, in/within the ~ a senior man in the Ministry of Health | ~ of a spokesman for the Ministry of Culture

PHRASES a department at/in the ministry

Từ điển WordNet

n.

religious ministers collectively (especially Presbyterian)building where the business of a government department is transacteda government department under the direction of a ministerthe work of a minister of religion