Several of the widowed or divorced men lived with a daughter, daughter-in-law or granddaughter & were thereby assured of care should they need it.


Bạn đang xem: Ly hôn tiếng anh là gì

Another 12 had divorced grandparents, four had divorced in-laws, six other older relatives, và 18 already had divorced children.
Racial differences in the determinants of the living arrangements of widowed và divorced elderly women.
Representationally, this immediately divorces the effect from segmental reduction, thereby obscuring the fact that both types of sự kiện result in neutralisation.
Approximately one-half of the sample (54.2 %) were currently married, 38.0 per cent widowed and 7.8 per cent divorced, separated or never-married.
Once was divorced ; four were not married, though two of these had children và can be classified as single ; and three were married.
những quan điểm của những ví dụ không thể hiện ý kiến của các chỉnh sửa viên infokazanlak.com infokazanlak.com hoặc của infokazanlak.com University Press hay của những nhà cung cấp phép.
*


*

*

phát triển Phát triển tự điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban chuột các tiện ích tra cứu kiếm dữ liệu cấp phép
giới thiệu Giới thiệu kĩ năng truy cập infokazanlak.com English infokazanlak.com University Press làm chủ Sự chấp thuận bộ nhớ và Riêng bốn Corpus Các lao lý sử dụng
*

Tiếng Anh Từ điển Người học Tiếng Anh Anh Essential Tiếng Anh Mỹ Essential
Tiếng Anh–Tiếng Pháp Tiếng Pháp–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Đức Tiếng Đức–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Indonesia Tiếng Indonesia–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ý Tiếng Ý-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Nhật Tiếng Nhật-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng bố Lan Tiếng ba Lan-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Bồ Đào Nha-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha–Tiếng Anh


Xem thêm: Câu Hỏi Và Bài Tập Trắc Nghiệm Sinh Học 12 Có Đáp Án, 273 Bài Tập Trắc Nghiệm Sinh Học 12

Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ English–Ukrainian Tiếng Anh–Tiếng Việt
#verifyErrors

message