Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

lock
*

lock /lɔk/ danh từ món tóc, mớ tóc; mớ bông, mớ len (số nhiều) mái tóc, tóchoary locks: làn tóc bạc danh từ khoáto keep under lock & key: bỏ vào tủ khoá lại; nhốt kỹ, giam giữto pick a lock: mở khoá bằng móc chốt (để giữ lại bánh xe, ghi...) khoá nòng (súng) miếng khoá, miếng ghì chặt (thế võ) tình trạng ứ tắc; sự nghẽn (xe cộ); tình trạng bế tắc; tình trạng khó khăn, chứng trạng nan giải, chứng trạng lúng túngto come to lớn a dead lock: rơi vào tình trạng bế tắc cửa cổnglock, stock và barrel mất cả chì lẫn chài ngoại cồn từ khoá (cửa tủ...) nhốt kỹ, giam giữ bao bọc, bao quanh chặn lại, đóng chốt khoá chặt, ghì chặt (thế võ) chắn bởi cửa cổng; mang lại (tàu...) trải qua cửa cổngto lock up (down): mang đến (tàu...) đi ngược (xuôi) qua cửa ngõ cổng nội đụng từ khoá đượcthis door won"t: cửa này không khoá được hâm lại; không chạy, không vận động được (máy móc) trải qua cửa cổng (tàu...) (quân sự) bước sát gótto lock out khoá cửa quán triệt vào ngừng hoạt động nhà máy không cho công nhân vào làm để gia công áp lựcto lock up đựng đi khoá lạo cẩn thận giam giữ, nhốt kỹ; chặn đứng lạito lock the stablw door after the horse has been stolen mất bò mới lo làm chuồng
cửa cốngcửa đậpkhóadrop lock: khóa hãmgas lock: khóa hơilock box: bị khóa hãmkhóa tạithủy môn (kênh đào)caps lock keyphím nhảy để tấn công chữ hoa (máy tính, máy tấn công chữ)lock awaytrái khoán lâu năm hạnlock boxbị mắc kẹtlock seaming machinemáy gàilock seaming machinemáy móclock up capitallàm đọnglock up capitalphong hỏalock up capitalthuế qua đậpto lock upứ đọngto lock upứ lại danh từ o khóa, chốt o tấm chắn, cửa cống o âu thuyền động từ o khóa lại, chặn lại § canal lock : âu kênh § gas lock : nút hơi; sự phong bế hơi § nut lock : ốc khóa, êcu công, ốc an toàn § safety lock : khóa an toàn, chốt an toàn § stearing lock : khóa đổi chiều § vapor lock : nút hơi, sự phong bế hơi
*

*

*

lock

Từ điển Collocation

lock noun

1 fastening device

ADJ. Chubb, combination, lever, mortise, Yale | door, window

VERB + LOCK fit We had new locks fitted after the burglary. | break, force, pick | turn He turned the lock và pushed the door open.

PHRASES insert/turn the key in the lock, (keep sb/sth) under lock and key Prisoners are kept under lock & key 24 hours a day.

2 small bunch of hair

ADJ. stray She flicked a stray lock of hair off her face. | flowing She had long flowing locks và blue eyes.

Từ điển WordNet


n.

Bạn đang xem: Lock nghĩa là gì

a fastener fitted to lớn a door or drawer to keep it firmly closeda mechanism that detonates the charge of a gunany wrestling hold in which some part of the opponent"s toàn thân is twisted or pressured

v.

fasten with a lock

lock the xe đạp to the fence

become rigid or immoveable

The therapist noticed that the patient"s knees tended to lock in this exercise

hold fast (in a certain state)

He was locked in a laughing fit

pass by means through a lock in a waterwaybuild locks in order khổng lồ facilitate the navigation of vessels

English Slang Dictionary

short for dredlocks

Microsoft Computer Dictionary

n. 1. A software security feature that requires a key or dongle in order for the application khổng lồ run correctly. See also dongle. 2. A mechanical device on some removable storage medium (for example, the write-protect notch on a floppy disk) that prevents the contents from being overwritten. See also write-protect notch.

Xem thêm: Stuffs Là Gì - (Từ Điển Anh

Bloomberg Financial Glossary

Used in the context of general equities. Make a market both ways (bid and offer) either on the bid, offering, or an in-between price only. Locking on the offering occurs khổng lồ attract a seller, since the trader is willing khổng lồ pay (and ask) the offering side when others only ask it. Locking on the bid side attracts buyers for similar reasons. Typically, the sell side requires a plus tick to lớn comply with short sale rules.

File Extension Dictionary

.NET Framework Database Lock file (Microsoft Corporation)

English Synonym and Antonym Dictionary

locks|locked|lockingsyn.: clasp close fasten hook latch seal shutant.: unlock