kỹ nghệ dt. Kỹ-thuật với công-nghệ, nghề chế-tạo vật cần-dùng: Kỹ-nghệ có sau nông-nghiệp // (R) (lóng) Nghề chuyên-môn: Kỹ-nghệ làm việc mướn, kỹ-nghệ làm tiền, kỹ-nghệ làm đĩ.

Bạn đang xem: Kỹ nghệ là gì

Nguồn tham khảo: từ điển - Lê Văn Đức
kỹ nghệ - từ cũ chỉ công nghiệp.
Nguồn tham khảo: từ bỏ điển mở - hồ Ngọc Đức
kỹ nghệ dt. Kỹ-thuật với công-nghệ, thường dùng để làm nói thông thường về công-nghệ, dụng-cụ, kỹ-thuật làm nguyên-liệu thành hoá-phẩm: Thời đại tiền-sử, thiệt ra thì đã và đang có kỹ- nghệ rồi, call là kỹ-nghệ cổ-sơ với cách-thức mài, đục đá để gia công dao, sử dụng xương để làm nút, có tác dụng kim, lần hồi đến khung-cửi dệt vải, dụng-cụ làm chén, bác. Cuộc cách-mạng khủng trong nền kỹ-nghệ cổ-sơ là việc tìm ra được các thứ kim-loại. Người ta đang biết dùng đồng, dùng thau cùng biết hoá-hợp những kim-loại để triển khai dụng-cụ. Về thời trung-cổ, fan ta vẫn biết sử dụng than đá. Đến thế-kỹ trang bị 17, với 18 là thời-kỳ của đại kỹ-nghệ (kỹ-nghệ luyện thép, kính, gạch, ngói) và bắt đầu có hồ hết phát-minh. Máy chạy bằng hơi nước ra đời, mở đầu, thời-đại cơ-khí. Qua thế-kỷ đồ vật 19, thì kỹ-nghệ sẽ tiến-bộ một cách quái gở và cùng theo đó nhiều vấn-đề tổ-chức bài toán làm được đặt ra. Hai vấn đề phát-minh lưu lại cho thế-kỷ nầy: hoả-xa cùng điện-khí về kỹ-nghệ, cùng về tổ-chức bài toán làm, phần đông học thuyết kinh-tế tập-sản của Kác-mác được mọi tín đồ chú-ý đến. Sức tiến-bộ của kỹ-nghệ vẫn bắt-buộc kéo theo sự hợp-lý hoá những ngành xí-nghiệp và sự kết-thành liên-đoàn trong những nhà sản-xuất. Sự tập-trung kỹ-nghệ sẽ hội họp những xí-nghiệp theo một loại sau sự chỉ-huy của một nhóm chủ-nhân và các tờ rớt (Xt. Tờ-rớt) ban đầu mọc ra. Nhì trận chiến-tranh đầu thế-kỷ thiết bị 20, đã tạo nên kỹ-thuật kỹ-nghệ phát triển hơn thời gian nào hết. Kỹ-nghệ hàng-không và hàng-hải, kỹ-nghệ xe hơi cách những bước khổng-lồ; số đông động-cơ phản-lực đã giúp cho nhỏ người đạt mức tốc-độ của thanh-âm. Về kỹ-nghệ điện và truyền-thanh, trong địa-hạt sóng năng lượng điện cực-ngắn đã bao gồm máy ra-đa và máy vô-tuyến truyền-ảnh. Cơ mà chiến-tranh, giả dụ đã làm cho tinh-xảo những máy-móc giết người (kể cả quả bom nguyên-tử) thì lại khiến cho nhân-loại nghèo. Bởi thiếu nguyên-liệu, fan ta bắt đầu bày ra kỹ-nghệ hoá-hợp đi cùng với số đông dự-định mở-mang kỹ-nghệ nguyên-tử. Cùng với nền kỹ-nghệ ấy, nhân-loại sẽ tiến hành sống một tương-lai sáng-lạng hay sẽ đến chỗ diệt vong của nó. // Kỹ-nghệ hoá-hợp. Kỹ-nghệ tập-trung. đơn vị kỹ-nghệ.
Nguồn tham khảo: trường đoản cú điển - Thanh Nghị
kỹ nghệ .- từ cũ chỉ công nghiệp.

Xem thêm: Giao Dịch Chứng Khoán Là Gì, Top 3 Sàn Chứng Khoán Lớn Và Uy Tín Tại Việt Nam

Nguồn tham khảo: tự điển - Việt Tân
kỹ nghệ Nói chung những nghề sản xuất ra đồ vật vật: Kỹ-nghệ nước ta đã gồm cơ tiến-hoá.
Nguồn tham chiếu: tự điển - Khai Trí