Công của lực năng lượng điện trường làm dịch rời điện tích q từ bỏ điểm A đến điểm B trong điện trường những E:

A. Tỉ lệ với độ lớn điện tích q di chuyển.

Bạn đang xem: Kiểm tra 1 tiết lý 11 chương 1

B. Chỉ dựa vào vào vị trí điểm A cùng điểm B. 

C. Bởi độ giảm của vậy năng tĩnh điện của q thân A cùng B.

D. Dựa vào vào hình dạng lối đi từ A đến B.

Câu 2: nhị quả cầu nhỏ dại có điện tích lần lượt là (q_1, = ,2.10^ - 8,C,q_2, = ,4,5.10^ - 8,C) công dụng với nhau một lực bằng 0,1 N trong chân không. Khoảng cách giữa bọn chúng bằng:

A. 0,9 m. B. 9 cm.

C. 9 mm. D. 3 mm.

Câu 3: Hai năng lượng điện tích nơi đặt trong chân không biện pháp nhau 4 cm đẩy nhau một lực F = 10 N. Để lực đẩy giữa chúng là 2,5 N thì khoảng cách giữa bọn chúng là:

A. 1 cm. B. 4 cm.

C. 8 cm. D. 10 cm.

Câu 4: mang lại hai điện tích điểm nằm ở hai điểm A và B và bao gồm cùng độ lớn, thuộc dấu. Cường độ điện trường tại một điểm trê tuyến phố trung trực của AB có phương

A. Vuông góc với đường trung trực của AB.

B. Trùng với con đường trung trực của AB.

C. Trùng với con đường nối của AB.

D. Tạo thành với đường nối của AB góc 450.

Câu 5: Hiệu điện vậy giữa nhì điểm M, N là UMN = 100 V. Lựa chọn phát biểu đúng.

A. Điện vắt ở M là 100 V.

B. Điện thế ở N bởi 0.

C. Điện ráng ở M có giá trị dương, sống N có mức giá trị âm.

D. Điện nuốm ở M cao hơn điện chũm ở N 100 V.

Câu 6: Độ khủng điện trường tại một điểm gây nên bởi một điện tích điểm không dựa vào vào

A. Khoảng cách từ điểm đã xét cho điện tích đó.

B. độ mập điện tích thử.

C. Hằng số năng lượng điện môi của môi trường.

D. độ phệ điện tích đó.

Câu 7: Đặt một năng lượng điện thử gồm điện tích (q, = , - 1,mu C) tại một điểm, nó chịu một lực điện 1 mN được bố trí theo hướng từ trái sang trọng phải. độ mạnh điện trường bao gồm độ to và phía là:

A. 1000 V/m, trường đoản cú trái sang trọng phải.

B. 1000 V/m, từ đề xuất sang trái.

C. 1 V/m, từ trái sang trọng phải.

D. 1 V/m, từ buộc phải sang trái.

Câu 8: tuyên bố nào sau đây về tụ năng lượng điện là không đúng?

A. Điện dung đặc thù cho năng lực tích điện của tụ.

B. Điện dung của tụ càng lớn thì tích được năng lượng điện lượng càng lớn.

C. Điện dung của tụ có đơn vị chức năng là fara (F).

D. Hiệu điện rứa càng lớn thì điện dung của tụ càng lớn

Câu 9: nhận xét làm sao sau đây là sai?

A. Cường độ điện trường của điện tích điểm tại vô cực bằng không.

B. độ mạnh điện trường bên phía trong vật dẫn tích điện bởi không.

C. Điện cầm trong điện trường của năng lượng điện điểm trên vô cực bởi không.

D. độ mạnh điện trường bên phía trong chất năng lượng điện môi nhỏ dại hơn bên phía ngoài chất năng lượng điện môi (varepsilon ) lần.

Câu 10: Công của lực điện làm dịch chuyển một năng lượng điện điểm q từ bỏ điểm M đến điểm N trong điện trường, thì không dựa vào vào

A. địa chỉ của điểm M.

B. Mẫu thiết kế của lối đi MN.

C. độ bự của năng lượng điện q.

D. độ mập cường độ năng lượng điện trường tại các điểm trên đường đi.

Câu 11: Một tụ năng lượng điện phẳng bầu không khí được tích năng lượng điện rồi ngắt ngoài nguồn điện. Sau thời điểm ngắt khỏi nguồn bạn ta nhúng tụ năng lượng điện ngập vào dầu hỏa. So với khi không nhúng thì:

A. Hiệu điện ráng tăng lên.

B. độ mạnh điện trường vào tụ điện bớt (varepsilon ) lần.

C. Điện tích bên trên tụ sút (varepsilon ) lần.

D. Hiệu điện cố giữa hau bản không đổi.

Câu 12: vạc biểu làm sao sau đó là sai?

A. Hiệu điện cụ giữa hai điểm đặc thù cho tài năng thực hiện công của năng lượng điện trường thân hai điểm đó.

B. Hiệu điện núm giữa nhị điểm đo bởi thương số giữa công mà lại lực điện tiến hành khi làm dịch chuyển một năng lượng điện q từ bỏ điểm nọ tới điểm kia với điện tích đó.

C. Quý giá của hiệu điện vắt giữa hai điểm phụ thuộc vào mốc tính điện thế.

D. Hiệu điện vậy giữa nhị điểm trong năng lượng điện trường là đại lượng vô hướng rất có thể dương hoặc âm.

Câu 13: Một êlectron cất cánh từ điểm A tới điểm B trong năng lượng điện trường bao gồm điện núm (V_A = 150,V,,V_B = ,50,V.) Độ phát triển thành thiên hễ năng của êlectron khi vận động từ A mang đến B là:

A. ∆Wđ = 3,2.10-17 J.

B. ∆Wđ = -1,6.10-17 J.

C. ∆Wđ = 1,6.10-17 J.

D. ∆Wđ = -3,2.10-17 J.

Câu 14: Hia quả cầu nhỏ giống đồng nhất được tích điện thuộc dấu nhưng có mức giá trị không giống nhau q1 và q2. Đặt nhị quả cầu tại nhị điểm A, B cách nhau 1 khoảng r vào chân không thì bọn chúng đẩy nhau một lực F1. Mang đến hai quả cầu tiếp xúc nhau rồi đặt lại vào địa chỉ A, B như cũ thấy bọn chúng đẩy nhau một lực F2. đánh giá và nhận định nào tiếp sau đây đúng?

A. F1 > F2. B. F1 2.

C. F1 = F2. D. Không xác định được.

Câu 15: Điện tích Q sinh ra bao quanh nó một năng lượng điện trường. Đại lượng nào dưới đây không liên quan đến độ mạnh điện trường trên một điểm M của điện tích Q?

A. Điện tích Q.

B. Khoảng cách từ M mang đến Q.

C. Điện tích thử q.

D. Môi trường thiên nhiên xung quanh.

Câu 16: Một tụ năng lượng điện phẳng bầu không khí được mắc vào hai rất của nguồn điện áp một chiều gồm suất điện đụng E không đổi. Sau thời điểm tích điện, tụ được giảm khỏi điện áp nguồn rồi kéo cho khoảng cách giữa các bạn dạng tụ tạo thêm gấp đôi. So với trước lúc kéo xa hai phiên bản cực, độ mạnh điện trường trong tụ điện

A. Tăng 2 lần. B. Sút 2 lần.

C. Tăng 4 lần. D. Không cố gắng đổi.

Câu 17: nhị tụ điện có điện dung (C_1, = ,C_2, = ,C_0) được mắc song song, rồi mắc thông suốt với tụ điện gồm điện dung (C_3, = ,C_0) thành bộ. Mắc cỗ tụ điện và hai rất một nguồn điện áp một chiều gồm suất điện dộng E = 12 V. Hiệu điện thế trên hai đầu tụ năng lượng điện C1 bằng:

A. 8 V. B. 4 V.

C. 6 V. D. 3 V.

Câu 18: nhị tụ điện bao gồm điện cùng hiệu điện trái đất hạn lần lượt là (C_1 = ,20,pF,,U_1 = 200,V;,)(C_2 = 30,pF,,U_2 = 400,V) được mắc nối tiếp thành cỗ . Hiệu điện thế về tối đa mà bộ tụ chịu đựng đựng được là:

A. 600 V. B. 300 V.

C. 333 V. D. 400V.

Câu 19: Một năng lượng điện điểm q = 10-9 C hoạt động từ đỉnh A mang lại đỉnh B của một tam giá hầu như ABC. Tam giác phần đông ABC nằm trong một năng lượng điện trường đều sở hữu cường độ điện trường E = 2.104 V/m. Đường sức của điện trường này song song cùng với cạnh BC và gồm chiều trường đoản cú B cho C. Cạnh của tam giác bằng đôi mươi cm. Công của lực năng lượng điện trường khi q di chuyển từ đỉnh A cho B bằng:

A. 4.10-6 J. B. -4.10-6 J.

C. 2.10-6 J. D. -2.10-6 J.

Câu 20: tất cả hai điểm A và B cùng nằm trên một mặt đường sức điện trường của điện tích điểm. Biết rằng cường độ điện trường tại A là EA= 400 V/m, tại B là 100 V/m. Cường độ điện trường trên trung điểm của AB là:

A. 150,0 V/m. B. 250,0 V/m.

C. 177,8 V/m. D. 189,8 V/m.

PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 21 (1 điểm): bỏ ra hai điện tích (q_1 = 2,mu C,,q_2 = 8,mu C) đặt tại hai điểm A với B trong chân không AB = 30 cm. Xác xác định trí của điểm M để nếu đặt tại M một điện tích q0 bất cứ thì lục năng lượng điện tổng hợp chức năng lên q0 bởi 0.

Câu 22 (3 điểm): bố điểm A, B, C là cha đỉnh của một tam giác vuông trong năng lượng điện trường đều, độ mạnh E = 1000 V/m. Đường sức điện trường song song với AC, chiều mặt đường sức là chiều từ A cho C. Biết AC = 8 cm, AB = 6 cm.Góc BAC = 900.

a) Tính hiệu điện cố giữa những điểm A cùng B; A cùng C; B cùng C.

b) Tính công của lực điện để di chuyển một êlectron từ bỏ điểm B tới điểm C.

c) Một êlectron vận động không gia tốc ban đầu, lên đường tại A, xác định vận tốc của êlectron đó khi nó di chuyển tới điểm C của tam giác sẽ cho.

Xem thêm: Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa 11 Chương Nito Có Đáp Án Hay Nhất, Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa 11 Chương Nito Phốt Pho

Lời giải đưa ra tiết

PHẦN TRẮC NGHIỆM

1. D

2. C

3. C

4. B

5. D

6. B

7. B

8. D

9. C

10. B

11.B

12.C

13.B

14.B

15.C

16.D

17.B

18.C

19.D

20.C

Câu 1:

Phương pháp 

Sử dụng lý thuyết về công của lực năng lượng điện trường.

Cách giải

Công của lực năng lượng điện trường làm di chuyển điện tích q từ bỏ điểm A tới điểm B trong điện trường đề E không phụ thuộc vào vào hình dạng đường đi từ A mang lại B mà chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm A và điểm B. => D sai

Chọn D

Câu 2:

Phương pháp

Sử dụng biểu thức định mức sử dụng Cu-lông:

(F = kfracvarepsilon r^2)

Cách giải

Ta có:

(F = kfracvarepsilon r^2 Leftrightarrow 0,1 = 9.10^9.frac2.10^ - 8.4,5.10^ - 8r^2\ Leftrightarrow r = 9.10^ - 3m = 9mm)

Chọn C

Câu 3:

Phương pháp

Sử dụng biểu thức định điều khoản Cu-lông: (F = kfracleftvarepsilon r^2)

Cách giải

Ta có:

(left{ eginarraylF_1 = kfracvarepsilon r_1^2 = 10\F_2 = kfracvarepsilon r_2^2 = 2,5endarray ight. Rightarrow fracF_1F_2 = fracr_2^2r_1^2 = 4\ Leftrightarrow r_2 = 2 mr_1 = 2.4 = 8cm)