Đáp án cùng lời giải cụ thể Đề đánh giá 1 ngày tiết (45 phút) chất hóa học 11 Chương II Đề số 4 trực thuộc phần: CHƯƠNG 2: NITƠ – PHOTPHO

Đề bài

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Nén láo hợp gồm 4 lít khí nitơ và 14 lít khí hiđro (ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất) vào bình bội nghịch ứng ở ánh sáng và xúc tac mê thích hợp. Sau bội nghịch ứng, gửi bình về nhiệt độ độ ban sơ thu đưọc 16,4 lít các thành phần hỗn hợp khí. Thể tích khí amoniac nhận được là:

A.2,00 lít B.1,75 lít

C.1,60 lít D.2,25 lít

Câu 2. Dẫn 4 lít khí NO và 4 lít O2, sau phản ứng xảy ra hoàn toàn, thể tích khí chiếm được là bao nhiêu? Biết các khí đo sống cùng điều kiện nhiệt độ với áp suất.

Bạn đang xem: Kiểm tra 1 tiết hóa 11 chương 2

A.3 lít B.4 lít

C.5 lít D. 6 lít

Câu 3. Amoniac làm phản ứng được với nhóm những chất làm sao sau đây?

A.Cl2,CuO,Ca(OH)2,HNO3,ddFeCl2B.Cl2,HNO3,CuO,O2,ddFeCl3C.Cl2,HNO3,KOH,O2,CuOD.CuO,Fe(OH)3,O2,Cl2">A.Cl2,CuO,Ca(OH)2,HNO3,ddFeCl2B.Cl2,HNO3,CuO,O2,ddFeCl3C.Cl2,HNO3,KOH,O2,CuOD.CuO,Fe(OH)3,O2,Cl2A.Cl2,CuO,Ca(OH)2,HNO3,ddFeCl2B.Cl2,HNO3,CuO,O2,ddFeCl3C.Cl2,HNO3,KOH,O2,CuOD.CuO,Fe(OH)3,O2,Cl2

Câu 4. Lúc dẫn khí NH3 vào bình đựng Cl2 thì phản bội ứng tạo thành “khói” trắng. Hợp chất tạo thành có công thức hóa học là:

A. N2 B. NH3

C. NH4Cl D.HCl

Câu 5. Dung dịch amoniac có thể hòa tung được Zn(OH)2 là do tại sao nào sau đây?

A. Vì chưng Zn(OH)2 là một bazơ không nhiều tan

B. Do Zn(OH)2 có năng lực tạo thành phức chất tan

C. Vì chưng Zn(OH)2 là một bazơ lưỡng tính

D. Vì NH3 là một hòa hợp chất bao gồm cực và là 1 trong bazơ yếu

Câu 6. Có thể rõ ràng muối amoni với những muối khác bằng cách nào mang đến nó tính năng với kiềm mạnh, vày lí vày nào sau đây?

A. Muối amoni đã chuyển biến thành màu đỏ

B. Tất cả giải phóng một chất khí không màu bám mùi khai

C. Gồm giải phóng một hóa học khí gray clolor đỏ

D. Giải hòa một hóa học không màu, không mùi

Câu 7. Hòa tan trọn vẹn 11,2 gam bột sắt vào hỗn hợp HNO3 đặc, nóng, dư thu được V lít khí NO2 (đktc). Giá trị của V là:

A. 4,48 lít B. 14,40 lít

C. 13,44 lít D. 6,72 lít

Câu 8. Khi cân nặng bằng: N2+3H2→2NH3">N2+3H2→2NH3N2+3H2→2NH3 được thiết lập, mật độ cácchất như sau: =3M;

=9M;=1M.">=3M;

=9M;=1M.=3M;

=9M;=1M. Nồng độ ban sơ của N2 là:

A.3,9M B.3,7M

C.3,6M D.3,5M

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 9. Mang lại 11 gam tất cả hổn hợp Al cùng Fe vào dung dịch HNO3 loãng dư, thu được 6,72 lít (đktc) NO bay ra. Tính tỷ lệ theo khôi lượng mỗi sắt kẽm kim loại trong tất cả hổn hợp ban đầu?

Câu 10. Để trung hòa trọn vẹn dung dịch thu được khi thủy phân 4,54 gam một photpho trihalogenua buộc phải 55 ml hỗn hợp NaOH 3M. Xác minh công thức photpho trihalogenua đem cần sử dụng ở trên?

Câu 11. Hòa tan không còn x gam bột nhôm vào dung dịch HNO3 đặc, rét thu được các thành phần hỗn hợp khí tất cả 1,008 lít N2O cùng 3,36 lít NO2 (các khí đo làm việc đktc ). Khẳng định giá trị của x.

Lời giải bỏ ra tiết

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu1234
Đáp ánCDBC
Câu5678
Đáp ánBBCD
II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 9.

Ta có: nNO=6,7222,4=0,3(mol)">nNO=6,7222,4=0,3(mol)nNO=6,7222,4=0,3(mol)

Cách 1.

Gọi a là số mol của Al cùng b là số mol của Fe

*

Theo đề bài, ta bao gồm hệ phương trình: {27a+56b=11a+b=6,7222,4=0,3">⎧⎪⎨⎪⎩27a+56b=11a+b=6,7222,4=0,3{27a+56b=11a+b=6,7222,4=0,3

Giải hệ phương trình ta có: {a=0,2b=0,1">{a=0,2b=0,1{a=0,2b=0,1

Vậy: %mAl=0,2×2711×100%=49,1%%mFe=100%−49,1%=50,9%">%mAl=0,2×2711×100%=49,1%%mFe=100%−49,1%=50,9%%mAl=0,2×2711×100%=49,1%%mFe=100%−49,1%=50,9%

Cách 2.

Gọi a là khối lượng của Al ⇒nAl=a27(mol)">⇒nAl=a27(mol)⇒nAl=a27(mol)

Và trọng lượng của fe là: (11−a)gam⇒nFe=11−a56(mol)">(11−a)gam⇒nFe=11−a56(mol)(11−a)gam⇒nFe=11−a56(mol)

*

Theo đề bài, ta có phương trình:

∑nNO=a27+11−a56=0,3⇔56a+297−27a=453,6⇔29a=156,6⇒a=5,4">∑nNO=a27+11−a56=0,3⇔56a+297−27a=453,6⇔29a=156,6⇒a=5,4∑nNO=a27+11−a56=0,3⇔56a+297−27a=453,6⇔29a=156,6⇒a=5,4

Vậy: %mAl=5,411×100%=49,1%%mFe=100%−49,1%=50,9%">%mAl=5,411×100%=49,1%%mFe=100%−49,1%=50,9%%mAl=5,411×100%=49,1%%mFe=100%−49,1%=50,9%

Câu 10.

Ta có: nNaOH=0,055×3=0,165(mol)">nNaOH=0,055×3=0,165(mol)nNaOH=0,055×3=0,165(mol)

Gọi X là halogen trong vừa lòng chất.

*

Từ (2) cùng (3) ⇒5x=0,165⇒x=0,033(mol)">⇒5x=0,165⇒x=0,033(mol)⇒5x=0,165⇒x=0,033(mol)

Mà nPX3=4,5431+3X=0,033">nPX3=4,5431+3X=0,033nPX3=4,5431+3X=0,033

⇒X=35,5:clo(Cl)">⇒X=35,5:clo(Cl)⇒X=35,5:clo(Cl)

Câu 11.

Ta có: nN2O=1,00822,4=0,045(mol);">nN2O=1,00822,4=0,045(mol);nN2O=1,00822,4=0,045(mol);

nNO2=3,3622,4=0,15(mol)">nNO2=3,3622,4=0,15(mol)nNO2=3,3622,4=0,15(mol)

*

Từ (1) cùng (2) ⇒∑nAl=0,12+0,05=0,17(mol)">⇒∑nAl=0,12+0,05=0,17(mol)⇒∑nAl=0,12+0,05=0,17(mol)

Vậy: mAl=0,17×27=4,59(gam)">mAl=0,17×27=4,59(gam)mAl=0,17×27=4,59(gam).

Xem thêm: 540 Câu Hỏi Và Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 4, Trắc Nghiệm Vật Lý 10

Đề đánh giá 1 ngày tiết (45 phút) hóa học 11 Chương II Đề số 4 được biên soạn từ khá nhiều thầy giáo viên dạy xuất sắc môn Hóa theo chương trình SGK lớp 11 , infokazanlak.com gửi đến chúng ta học sinh không hề thiếu các bài soạn hóa 11 và biện pháp Giải Sách bài xích tập hóa học lớp 11 giúp nhằm học tốt Hóa học 11.