Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Integrated là gì

*
*
*

integrate
*

integrate /"intigreit/ ngoại rượu cồn từ vừa lòng thành nhân tiện thống nhất, bổ sung cập nhật thành một thể thống nhất, hòa hợp nhất chỉ tổng số, chỉ cực hiếm trung bình của (toán học) tích phân (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) vừa lòng lại thành một hệ thống thống duy nhất (những chiếc trước cơ bị sự minh bạch chủng tộc bóc tách ra) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) không ngừng mở rộng cho các người, mở rộng cho mọi chủng tộc (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) dành quyền bình đẳng cho (một chủng tộc...) nội động từ thích hợp nhất (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hợp lại thành một hệ thống thống độc nhất (những dòng trước tê bị sự biệt lập chủng tộc tách bóc ra) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) được mở rộng cho đầy đủ người, được mở rộng cho đông đảo chủng tộc (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hoà vừa lòng và biến đổi một bộ phận của nền văn hoá chính
làm thành nguyêntích phânintegrate by parts: mang tích phân từng phầnintegrate by substitution: đem tích phân bởi phép thếLĩnh vực: toán và tinhợp nhất lạilàm tròn (thành nguyên)lấy tích phânintegrate by parts: rước tích phân từng phầnintegrate by substitution: đem tích phân bởi phép thếintegrate circuitmạch tích hợp
*

*

*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

integrate

Từ điển Collocation

integrate verb

1 combine two things

ADV. closely, tightly, well They called for the defence system lớn be more closely integrated. | completely, fully, seamlessly, thoroughly | properly | successfully The department has successfully integrated new ideas into the traditional course structure.

PREP. into The results should be integrated into the final report. | with This computer program can be integrated with existing programs.

PHRASES highly integrated (= with many different parts working successfully together) a highly integrated approach khổng lồ planning | poorly integrated

2 set with other people

ADV. well The lower primary pupils are well integrated into the life of the school. | completely, fully | quickly

PREP. into They soon became fully integrated into the local community. | with They didn"t integrate with the other children.

Từ điển WordNet


v.

become one; become integrated

The students at this school integrate immediately, despite their different backgrounds

calculate the integral of; calculate by integration


Xem thêm: Bài Tập Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Học Kì 2 Có Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết

English Synonym và Antonym Dictionary

integrates|integrated|integratingsyn.: amass balance coordinate equalize proportion

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | học từ | Tra câu