Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Instalment là gì

*
*
*

instalment
*

instalment /in"stɔ:lmənt/ (installment) /in"stɔ:lmənt/ danh từ phần trả những lần (của một vài tiền); phần cung ứng mỗi lần, phần đăng (báo...) từng lầnto pay for a bicycle by instalments: trả tiền thiết lập một chiếc xe đạp điện làm nhiều lầna short story in three instalments: một truyện ngắn đăng làm bố kỳ
trả tiền ngayLĩnh vực: toán & tinsản xuất kịp thờiinstalment purchase (of a building)mua nhà trả góp o phần trả mỗi lần, khoản trả mỗi lần § final instalment : khoản trả cuối cùng § initial instalment : khoản trả đầu tiên
*

*

*

instalment

Từ điển Collocation

instalment noun

1 regular payment

ADJ. fixed | equal a loan repaid in equal annual instalments | first, initial | second, third, etc. | final, last | next | annual, monthly, weekly, quarterly

VERB + INSTALMENT pay (off), pay (sth) by/in, pay sth off in She sold the car before she had paid the instalments. The tenants agreed khổng lồ pay off the arrears in instalments. | repay (sth) by/in

INSTALMENT + VERB be/become due, be payable by/in The next instalment is not due until July.

INSTALMENT + NOUN payment | plan, terms We offer an instalment plan.

PREP. by ~ The amounts are repayable by instalment. | in ~ Repayment is in ten instalments.

2 part of a story

ADJ. first, second, etc. | final, last | daily, weekly | next

VERB + INSTALMENT publish (sth in) The ‘Screwtape Letters’ were published in instalments from May lớn November 1941.

PREP. ~ in the final instalment in the trilogy

Từ điển WordNet


n.
Xem thêm: Đề Thi Học Kì 1 Lớp 12 Môn Sinh Năm 2021, Bộ 12 Đề Thi Học Kì 1 Môn Sinh Học 12 Năm 2020

English Synonym and Antonym Dictionary

instalmentssyn.: episode installation installing installment

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | học từ | Tra câu