Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Inquiries là gì

*
*
*

inquiry
*

inquiry /in"kwaiəri/ danh từ sự điều tra, sự thẩm tra; sự thẩm vấn, sự hỏi câu hỏi
hỏiGiải phù hợp VN: Trong cai quản cơ sở dữ liệu, đó là một câu hỏi tìm kiếm nhằm báo cho chương trình biết loại tài liệu nào cần được truy tra cứu trong cơ sở tài liệu đó. Một hệ thống thống trị dữ liệu tốt, đang để cho mình truy tìm kiếm chỉ những thông tin nào mà bạn phải cho một quá trình xác định. Câu hỏi sẽ khẳng định các đặc trưng (chủng loại) dùng để làm hướng máy vi tính vào đa số thông tin quan trọng và bỏ qua những thông tin không đề nghị thiết.end of inquiry: ngừng hỏihold for inquiry: sự giữ để hỏiinquiry & communication system: khối hệ thống hỏi tin với truyền tininquiry display terminal: đầu cuối hiển thị hỏi tininquiry message: thông báo hỏiinquiry mode: chính sách hỏiinquiry position: địa chỉ hỏiinquiry processing: sự xử trí câu hỏiinquiry program: công tác hỏiinquiry session: tiếp xúc hỏi tininquiry session: giao tiếp hỏiinquiry station: trạm hỏi tininquiry station: trạm hỏiinquiry transaction: sự thanh toán hỏi tininquiry unit: bộ hỏi tinon-line inquiry: hỏi tin trực tuyếnremote inquiry: sự hỏi từ bỏ xaremote inquiry station: trạm hỏi từ xasự điều trasự hỏiremote inquiry: sự hỏi tự xasự truy hỏi vấnsự vấn tinremote inquiry: sự vấn tin từ xasự yêu thương cầutham khảotruy vấninquiry function: hàm truy vấninquiry function: tính năng truy vấninquiry station: trạm truy hỏi vấnLĩnh vực: toán và tincâu hỏiinquiry processing: sự cách xử trí câu hỏisự đòi hỏisự hỏi tinLĩnh vực: hóa học & vật liệusự thẩm trainformation inquirynhu cầu thông tininquiry characterký trường đoản cú vấn tininquiry controlsự tinh chỉnh và điều khiển vấn tininquiry functionhàm yêu thương cầuinquiry messagethông báo vấn tininquiry modechế độ vấn tininquiry processingsự cách xử lý vấn tininquiry programchương trình vấn tininquiry stationtrạm nhậpinquiry stationtrạm vấn tininquiry stationtrạm yêu cầusự khảo sát tin tứcsự hỏi giádefinite inquiry: sự hỏi giá xác địnhviệc điều traadjournment of inquirysự hoãn điều traagainst inquirycăn cứ vấn đề hỏi giábalance inquiryđiều tra về số dư (về số chi phí còn lại)bill of inquiryđơn hỏi giáboard of inquiryủy ban điều tracommission of inquiryủy ban bốn vấncommittee of inquiryủy ban điều tracost of inquirychi phí support quảng cáocost per inquiryphí tổn thất trên các lần hỏicourt of inquiryủy ban điều tracredit inquiryđiều tra về kỹ năng chi trảcredit inquirythẩm tra tín dụngcredit inquirytư vấn tín dụngcredit inquiryyêu mong về tình báo yêu mến mạihandling cost per inquiryphií tổn xử lý trên mỗi yêu cầuinquiry agencysở trưng tíninquiry agencytỷ giá điều tra tín dụnginquiry agentđại lý điều trainquiry agentngười cửa hàng đại lý hỏi giáinquiry formbảng câu hỏiinquiry officephòng hướng dẫn. Inquiry sheetđơn hỏi giáinquiry testtrắc nghiệm thăm dòletter of inquirythư hỏi giámercantile inquiry agencycông ty khảo sát tín dụng yêu thương nghiệpmercantile inquiry agencysở trung tín yêu thương mạimercantile inquiry agencysở trưng tín yêu quý mạimethod of inquiryphương pháp điều traon-the-spot inquiryđiều tra tại địa điểm thực địa tại hiện trường o sự thẩm tra, sự điều tra § sample inquiry : sự nghiên cứu mẫu
*

*

*

Tra câu | Đọc báo giờ Anh

inquiry

Từ điển WordNet


n.
Xem thêm: ' Urination Là Gì - 'Urination' Là Gì

Microsoft Computer Dictionary

n. A request for information. See also query.

Bloomberg Financial Glossary

查询查询Used in the context of general equities. In-line expression of interest in a particular stock, usually asking the firm lớn bid for or offer stock.

English Synonym và Antonym Dictionary

inquiriessyn.: enquiry interrogation query question research