Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người yêu Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Inconvenience là gì

*
*
*

inconvenience
*

inconvenience /,inkən"vi:njəns/ (inconveniency) /,inkən"vi:njənsi/ danh từ sự bất tiện, sự phiền phứcto cause inconvenience to someone: làm phiền ai ngoại động từ có tác dụng phiền, quấy rầy

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): convenience, inconvenience, convenient, inconvenient, conveniently


*

*

*

inconvenience

Từ điển Collocation

inconvenience noun

ADJ. considerable, great, serious | minor | public The rail strike is likely khổng lồ cause considerable public inconvenience. | administrative

VERB + INCONVENIENCE have, suffer | avoid I chose a different route to avoid the inconvenience of going through the town centre. | cause (sb), put sb lớn I don"t want to put you to lớn any inconvenience. | minimize, save (sb) You could have fetched me from the airport & saved me the inconvenience of having to lớn take the bus! | apologize for, regret This siêu thị is closed today for staff training. We regret any inconvenience caused.

INCONVENIENCE + VERB arise from sth inconvenience arising from errors in the timetable

PREP. ~ lớn Every effort will be made to lớn minimize inconvenience to lớn customers while work is in progress.

PHRASES with a minimum of inconvenience The club management will try khổng lồ ensure that the building work is carried out with the minimum of inconvenience khổng lồ guests.

Từ điển WordNet


n.

the chất lượng of not being useful or convenient

v.
Xem thêm: Cấu Tạo Của Dây Thần Kinh Tủy Được Cấu Tạo Như Thế Nào ? Giải Mã Ngay Nào

English Synonym và Antonym Dictionary

inconveniences|inconvenienced|inconveniencingant.: convenience